Vyhledávání

Památka roku 2022

PR 2022 logo RGB

Předsednictvo Sdružení vyhlašuje další ročník soutěže Památka roku 2022. Uzávěrka 13. ledna 2023.

Statut soutěže - ikona souboruzde

Další pokyny k přihlášce - ikona souboruzde

(1) Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy movitých i nemovitých věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí (věci nemusí být „kulturními památkami“ dle zákona). Hodnoceny mohou být zejména budovy nebo soubory staveb, např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, jakož i brownfield, veřejný prostor, park, sochy, varhany a jiné umělecko-řemeslné předměty ...

(2) Soutěž Památka roku 2022 má dvě kategorie:

1. kategorie: malá (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)
2. kategorie: velká (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) 

(3) Cenou pro vítěze v 1. kategorii je odměna pro vlastníka objektu ve výši 50 000 Kč a v 2. kategorii ve výši 100 000 Kč. V obou kategoriích je vyhlašováno i 2. a 3. místo.

(4) Cenou pro vítěze krajských kol v obou kategoriích je odměna pro vlastníka - věcný dar a pamětní list.