Vyhledávání

FOTOVOLTAIKA V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

Zveme vás jménem města Znojma na odbornou konferenci s názvem FOTOVOLTAIKA V PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH, která se bude konat dne 12. 9. 2022 v prostorách Centra Louka ve Znojmě.


Současný celoevropský tlak prudce se zvyšujících cen energií, obavy z nejistých důsledků klimatických změn i připravované legislativní kroky, vedly v nedávné době k masivnímu zájmu široké veřejnosti o využívání alternativních, obnovitelných a soběstačných zdrojů energie. Jedním z nejčastějších a zároveň nejviditelnějších řešení je instalace různých druhů fotovoltaických zařízení přímo na budovy - v našem prostředí především na střechy budov.

Tento tlak nyní mnohem intenzivněji dopadá i na území pod památkovou ochranou, kde se dostávají do konfliktu zájmy státní památkové péče, především ochrana celkového vzhledu a střešní krajiny historických center měst - a zájmy majitelů a obyvatel domů v chráněných oblastech, kteří by chtěli také začít využívat obnovitelné zdroje energie, v čele s fotovoltaikou, aby ušetřili alespoň část rychle rostoucích nákladů.

Odborná konference pořádaná městem Znojmem by měla toto téma otevřít a kriticky rozebrat z pohledů různých zájmových skupin reprezentovaných vybranými odborníky. Cílem konference je veřejná odborná diskuse, zhodnocení současného stavu legislativy, technologických možností a ekonomických bilancí dostupných řešení. Diskuse by měla směřovat také ke stanovení dalších kroků, které by pomohly zmírnit současný tlak na památkově chráněná území.

Veškeré informace včetně možnosti vaší registrace naleznete na https://col-conference.eu/.

Účast na konferenci včetně celodenního občerstvení je zdarma.


Vytvořeno 10.8.2022 13:56:30 | přečteno 2038x | kveta.vitvarova