Vyhledávání

„Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“

Dne 24. - 25. května 2016, již podruhé proběhne v Havlíčkově Brodě, pod záštitou Ministerstva kultury, za podpory ČKAIT a dalších partnerů, již druhý ročník konference o památkách, památkářích, projektantech a investorech.

ikona souboruPřihláška

Cílem konference, podobně jako v roce 2014, je poukázat na současný stav našich památek a na přístup jejich vlastníků k péči o ně samotné. Zabývat se budeme i vzájemným vztahem památkářů, architektů a zástupců státní správy, místních samospráv a veřejnosti k památkovému urbanismu jako takovému. Na dobrých i méně zdařilých příkladech bude interpretována reálná skutečnost dnešního stavu i současný trend vývoje v oblasti památkové péče i architektury. Diskutovat se bude na téma potřeby vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, architektem (projektantem) a investorem v procesu přípravy i následné   realizace vlastních rekonstrukcí památko-vých objektů, či o podmínkách při uplatňování nových staveb  v památkových lokalitách, případně o samotných úprav veřejných  prostranství situovaných v oblastech památkového zájmu.

Památkáři, architekti a investoři jsou třemi subjekty, které nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného urbanizovaného historického prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři jsou rozhodujícími subjekty, kteří svým rozhodováním a svými skutky ovlivňují do značné míry kvalitu veřejného života, resp. kvalitu  života vázanou na historickou lokaci.

Dobré příklady imponují a inspirují, ze špatných je nám smutno…  Právě o mnoha dobrých a špatných příkladech jsme diskutovali na první konferenci v roce 2014 a nejinak tomu bude i v roce letošním.

Havlíčkobrodská druhá konference nebude ani tentokráte konferencí „vědeckou“, přesněji řečeno opět nebude cílena (pouze) na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění. Také v letošním roce bude programová náplň určena zejména pro lidi z praxe, studenty stavebních škol, řadové projektanty a stavitele, zástupce obecních samospráv měst a obcí, pro úředníky státní správy a samosprávy. Přivítáme i samotné vlastníky staveb hodných památkového zájmu a v neposlední řadě i  laickou veřejnost o dané téma se zajímající.

Mezi přednášejícími dvoudenní konference budou přední čeští památkáři, architekti a investoři, kteří v zajímavých přednáškách představí svůj vlastní úhel pohledu na dané téma a ve společné rozpravě následně odpoví na dotazy účastníků z pléna.

Diskutovat se bude  ve čtyřech  tematických okruzích :

  1. Ohrožené památky (sakrální i světské)

  2. Česká krajina – území s jedinečnými kulturně-historickými a estetickými hodnotami

  3. Zdařilá rekonstrukce historické fasády- nezbytný doklad autentičnosti a originality

  4. Reklamní smog v historických centrech

    Podpora konferenci byla vyjádřena  : Ministerstvem kultury ČR, ČKAIT.

    Mediální partneři : Havlíčkobrodský deník, Moderní obec a Institut Pro památky

Konference se bude konat ve dnech 24 -25. 5. 2016 v historickém sále Radnice v Havlíčkově Brodě. Zahájení v 10.00 hod.

 

Vytvořeno 25.4.2016 9:48:29 | přečteno 2819x | kveta.vitvarova