Vyhledávání

Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize

Mezinárodní odborná konference.
Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje Praha a Civitas per populi o.s. připravuje mezinárodní odbornou konferenci Proměny městské zeleně – minulost, současnost a vize, která se uskuteční ve dnech 2. – 3. 10. 2014 v prostorách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.


Partnerem konference je Sekce krajinářské architektury SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., Mendelova univerzita v Brně a Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity, Lednice.

Hlavním cílem konference je zaměřit se na nenahraditelný potenciál „zeleně“ ve městech a na možnosti systémových řešení; dokladovat dobré příklady praxe a zformulovat doporučení pro strategické rozhodování v této oblasti.

Odborné jednání účastníků – zahradních architektů, architektů, urbanistů a zástupců měst – bude rozděleno do tří tematických bloků:

A) Význam zeleně veřejných prostorů českých měst

B) Současné systémy zeleně ve městech

C) Zeleň města Hradce Králové

Součástí sympozia budou odborné exkurze (3. 10.), které představí zeleň historického centra  a městskou a příměstskou zeleň Hradce Králové. Pořadatelé zájemcům nabídnou také jedinečnou možnost projet zeleným okruhem města na zapůjčeném kole.

Tuto odbornou událost iniciuje Statutární město Hradec Králové při příležitosti úsilí města o zápis meziválečného moderního urbanismu a architektury Hradce Králové na indikativní seznam UNESCO MK ČR.

Více informací najdete na http://mmhk.cz/promenyzelene.

Vytvořeno 20.8.2014 10:54:48 | přečteno 3305x | kveta.vitvarova