Vyhledávání

„Slavnosti Zlaté solné stezky očima dětí“ - výtvarná soutěž

U příležitosti konání Slavností Zlaté solné stezky, které letos oslaví čtvrtstoletí, město Prachatice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky prachatických škol pod názvem „Slavnosti Zlaté solné stezky očima dětí“.

Téma: jak již je uvedeno v názvu, žáci namalují (nakreslí apod.) obrázek na téma Slavnosti Zlaté solné stezky

Kategorie: nejsou kategorie, soutěže se zúčastní žáci 1. stupně prachatických základních škol

Podmínky soutěže

Ø   formát výtvarné práce není určen

Ø   je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce

Ø   počet zaslaných děl – 3 výtvarné práce z každé třídy – třídní učitelka / učitel provede dle vlastního uvážení výběr

Ø   zaslaná díla se nevracejí

Ø organizátor si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely – nekomerční výstavy, charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku

Ø každá doručená práce musí být na zadní straně opatřena údaji o autorovi: jméno a příjmení, škola a třída, název díla

 

Datum

Průběh akce

11.02.2015

Vyhlášení soutěže

15.05.2015

Uzávěrka soutěže

08.06.2015

Zahájení výstavy nejúspěšnějších prací

30.06.2015

Ukončení výstavy nejúspěšnějších prací

Přihlášení do soutěže a identifikace výtvarných děl

Přihlášení se provede doručením originálu soutěžní výtvarné práce nejpozději dne 15.05.2015  na adresu: město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice (zasláním poštou nebo jejím předáním v podatelně MěÚ Prachatice). Práce budou v obálce označené „Slavnosti Zlaté solné stezky očima dětí“.

Využití soutěžních děl

Z vybraných děl bude v měsíci červnu 2015 uspořádána výstava v Zimní zahradě Městského úřadu Prachatice. 

Kontakt na organizátory

MěÚ Prachatice, Jiřina Dolejšková, pověřená zastupováním vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, tel. č. 388 607 530, e-mail: jdolejskova@mupt.cz.

V Prachaticích dne 11.02.2015

 

Vytvořeno 12.2.2015 10:26:58 | přečteno 3084x | kveta.vitvarova