Vyhledávání

Praha oslaví 25. výročí zápisu na Seznam UNESCO

Historické centrum Prahy letos oslaví 25. výročí svého zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Významné jubileum si Praha připomene na začátku prosince, kdy se v prostorách Nové budovy Národního muzea uskuteční konference Praha světová 2017. Souběžně s konferencí bude také připravena výstava na Václavském náměstí o nerealizovaných architektonických záměrech a vydání publikace rozhovorů o Praze optikou různých vědních oborů.

 

Nad samotnou konferencí k dnešnímu dni převzali záštitu primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková nebo rektor ČVUT Petr Konvalinka. Organizována je ve spolupráci odboru památkové péče magistrátu hl. m. Prahy, Sdružení Nového Města pražského, z. s., Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Českého vysokého učení technického. Široké spektrum zainteresovaných institucí se bezesporu projevuje na chystaném programu, v rámci přednášek a diskuzních bloků budou diskutovány jak otázky památkové ochrany historických částí měst, tak možné cesty k oživení veřejného prostoru. Svoji účast v těchto tematických sekcích již přislíbili zástupci dalších měst, která letošní rok slaví stejné výročí, tedy Český Krumlov, Telč a slovenská Banská Štiavnica. Svůj pohled na řešenou problematiku však nastíní také samotná organizace UNESCO, která bude mít v programu hned několik zástupců.

Dostatek prostoru v programové struktuře konference bude věnován plánování rozvoje lokalit při zachování jejich památkové hodnoty. I zde je v jednání účast několika zahraničních hostů, zásadní část přispěvatelů ovšem nabídne Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Početné zastoupení budou mít též investoři a architekti, kteří by měli referovat o chystaných projektech, ať už výstavby nových budov a čtvrtí, tak o chystaných rekonstrukcích současné zástavby v centru Prahy. Mezi klíčová témata se jistě zařadí problematika stále hůře zvladatelného nárůstu cestovního ruchu a s tím spojené vylidňování center měst. V průběhu letošního léta pronikl tento problém na stránky novin a zpravodajských serverů, stačí připomenout problémy s turismem v Barceloně nebo Dubrovníku. Celá řada zahraničních hostů by proto měla program konference obohatit o zkušenosti z měst, která potíže vyplývající ze střetu památkové ochrany města s požadavky na jeho rozvoj a zvládání cestovního ruchu řeší mnohem déle. A jak se ukazuje, ne vždy uspokojivě.

Konference Praha světová 2017 bude slavnostně zahájena ve středu 6. prosince 2017 a skončí krátce po poledni následujícího dne. Podrobnější informace lze v současnosti nalézt na webu odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy www.pamatky.praha.eu a na stránkách konference www.prahasvetova.cz.

 

Vytvořeno 20.11.2017 15:02:30 | přečteno 1798x | kveta.vitvarova