Vyhledávání

Příprava projektu Města - brány k poznání

Sdružení připravuje projekt v rámci 25. výzvy Národní podpora cestovního ruchu.

Nádraží jsou bránou do našich měst. Návštěvníci ke svým cestám za poznáním využívají železniční dopravu, jde o první setkání se s městem. Teprve potom vyrazí do města, kde vyhledávají informační centra. Velká skupina cestujících vlakem, při čekání ve stanicích na svůj spoj, vyhledávají možnost „nějak se zaměstnat“ – pročítají si vývěsní cedule, pozorují kolemjdoucí ...  Před nádražím bývají i parkoviště, kde návštěvníci měst parkují svá auta a dál do města pokračují pěšky.
Nádraží jsou tedy u velké části turistů prvním setkáním návštěvníka s daným městem a na druhou stranu pro velké množství cestujících vlakem např. za prací, může být prostor nádraží i zdrojem informací a motivací k následnému výletu ..

  1. Aktivita: Instalace informačních kiosků

  2. Aktivita: Propagace a marketingová komunikace na celostátní úrovni a v zahraničí

CELKEM 15 měsíců

  1. Etapa – Výběrová řízení

  2. Etapa – Tvorba národního produktu

  3. Etapa – Tvorba marketingové kampaně

  4. Etapa –  Vlastní realizace

Součástí projektu bude i filmové ztvárnění - 14 dílů (po krajích) po cca 30 minutách - každé město 5 - 7 minut. V současné době vyjednáváme s Českou televizí. Z každého města bude natočen filmový materiál a z něj vytvořen 1, 3 a 5 minutový sestřih. Toto se bude vysílat jak na obrazovkách u informačních kioscích, tak v regionálních a celoplošných televizí. Předpokládaná cena 15 milionů.

Celkový rozpočet projektu:

výroba a instalace informačních kiosků - 10 mil. Kč
filmová propagace - 15 mil. Kč
rozhlasová propagace - 2 mil. Kč
tištěná propagace - 1 mil. Kč
ostatní - 2 miliony Kč (povinná propagace, řízení projektu, překlady ...)

Celkem: cca 30 mil. Kč

Spoluúčast Sdružení: 5% = 1,5 mil. Kč

Prosíme, vyplňte formulář co nejdříve, nejpozději do úterý 19.8. do 12 hodin.

Vysvětlení:

Tento dotazník má funkci pouze informativní - není to závazné, ale potřebujeme se od "něčeho odpíchnout" při jednání s Českou televizí, kde máme zatím rozjednánu možnost vytvoření seriálu k připravovanému projektu - 14 dílů (po krajích) po cca 30 minutách - tedy každému městu bude věnováno přibližně cca 5 - 7 minut. V České televizi se přípravě již věnují, i když stále není rozhodnuto o formě a výši financování.

Zaškrtněte možnosti:
1. stále máme zájem o vytvoření informačního kiosku (součástí je i propagace města ve všech informačních kioscích ve všech ostatních městech a na webu projektu) - zde je spoluúčast města 15 000,- Kč

2. nemáme zájem o vytvoření kiosku, ale máme zájem prezentovat o městě (památkách a akcích) v informačních kioscích jiných měst a na webu projektu - zde je spoluúčast 5 000,- Kč

3. máme zájem o vytvoření filmu o našem městě (cca 5 - 7 minut) - zde je spoluúčast 15 000,- Kč

Prosím, zaškrtněte předpokládané zapojení města - z těchto tří otázek máte možnost zaškrtnout jednu nebo maximálně 2 možnosti - od toho se odvíjí velikost finanční spoluúčasti - pouze 5 000 Kč nebo 15 000 Kč bez vytvoření filmu, nebo 20 000,- Kč nebo 30 000,- Kč včetně filmu.

Klíčová slova: tato slova by měla charakterizovat město např. Znojmo - okurky, Poděbrady - lázně ..... (prosíme i o slova, která nejsou až tak známá, ale jsou zajímavá)

Památky: opět zapište jak významné památky všeobecně známé, ale i takovou, která není tolik známá, ale pro město je významná či zásadní

Akce: součástí filmu by mělo být i natáčení v době, kdy je město "plné" návštěvníků - specifická akce pro město, ale opět i propagace méně známé, ale výjimečné události (vždy do závorky v textu uveďte i předpokládaný termín akce v roce 2015)

Osobnosti: pokuste se najít významné celorepublikově známé osobnosti, ale na druhou stranu i takové, které jsou výjimečné právě pro vaše město

Meet point: napište místo, včetně adresy, kde se ve vašem městě schází lidé - např. v Praze je to "pod ocasem" nebo v Olomouci "u želvy" .... - historicky, kulturně i společensky zajímavé, snadno identifikovatelné místo.

Výjimečný detail: zde bychom uvítali, pokud napíšete historický prvek, který je ve Vašem městě výjimečný - např. rotunda ve Znojmě, určitý typ okna či portálu, zajímavý arkýř .....

Filmování: pokud se ve Vašem městě točil nějaký film či pohádka - uvádějte název, popřípadě rok natáčení a konkretizujte kde

Prosím odesílejte dotazník najednou celý vyplněný, aby z každého města přišel pouze jeden celý vyplněný formulář.

Po odkliknutí Odeslat, chvíli vyčkejte, pokud je informací více, může odesílání trvat i několik vteřin. Poté se objeví: Elektronický formulář byl úspěšně odeslán! Děkujeme!

Vytvořeno 13.8.2014 9:10:02 | přečteno 3840x | kveta.vitvarova