Vyhledávání

Konference 2013

Hostitelem a pořadatelem konference je město Kadaň.

Termín: 10. a 11. října 2013

Téma: Hlavní obsahovou náplní a zároveň cílem konference je vyspecifikovat potenciál území pro oblast cestovního ruchu.  

Přihláška a Program na původních stránkách www.shscms.cz .