Vyhledávání

Memorandum

IMG 3094

ikona souboruMemorandum přijaté účastníky konference „Veřejný prostor zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog)“, konané v Luhačovicích 23. - 24. března 2017

Luhačovická konference zřetelně pojmenovala problém, který představuje vizuální či reklamní smog. Současně bylo v rámci konference opakovaně konstatováno, že chybí právní nástroje, které by byly schopny na tuto problematiku reagovat odpovídajícím způsobem. Konference považuje za zásadní, aby se této otázce věnovala dostatečná legislativní pozornost, současně vítá snahu Ministerstva kultury tuto problematiku, ve vztahu k památkovým územím, jednoznačně uchopit tak jak je navrženo v zákoně o ochraně památkového fondu.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyzývá vlastníky památek, obce, města a ostatní instituce mající vztah k památkové péči a objektům historického dědictví v České republice, aby usilovali o hledání dalších možných nástrojů a legislativně právních cest k nápravě stávajícího nežádoucího stavu v oblasti umisťování reklamních zařízení, mobiliářů a vybavení ve veřejném historickém prostoru našich sídel.

Vytvořeno 26.3.2017 21:55:18 | přečteno 1986x | kveta.vitvarova