Vyhledávání

Přednášky a přednášející


JUDr. Martin Zídek

ikona souboruPřednáška

"Problematika reklamy, jejího vnímání se významným způsobem potkává a někdy i utkává se zájmy památkové péče. Tento příspěvek poukáže na některé aspekty regulace této problematiky z pohledu památkové péče, a to jak z hlediska platné právní úpravy tak z pohledu připravovaného zákona o ochraně památkového fondu. Současně také zmíní okolnost, že i reklama, či lépe reklamní zařízení, se může stát hodnotou a symbolem, který mnohdy přežije své hlavní reklamní sdělení a stane se dokonce předmětem zájmu památkové péče." 

25.3.2017 15:24:00 | přečteno 1314x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

ing. arch. Pavel Wewiora

ikona souboruPřednáška

Zabývá se proměnou veřejného prostoru s přihlédnutím ke vnímání reklamy a mobiliáře.

25.3.2017 15:25:00 | přečteno 1604x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Martin Czeller

25.3.2017 15:25:58 | přečteno 1510x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

PhDr. František Hubáček

ikona souboruPřednáška

Příspěvek se zabývá kromě krátkého představení Luhačovic také přístupem města k reklamě a jeho snahou o řešení v rámci lázeňského města, jehož součástí je městská památková zóna.

 

25.3.2017 15:26:53 | přečteno 1129x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Mgr. František Petrák

ikona souboruPřednáška

Prezentace představí dva studentské projekty, které vznikly pod vedením autora na Střední uměleckoprůmyslové škole Uherské Hradiště a Univerzitě Tomáše Bati – Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně v letech 2006 až 2014. Projekt URBAN TYPO se zabývá městy Uherské Hradiště, Zlín a Luhačovice a zaměřuje se na vizuální znečištění na příkladech užití písma ve veřejném prostoru. Druhý projekt řeší Redesign ulice Dr. Veselého v Luhačovicích. Tento projekt nastínil možnosti a důležitost vhodné typografie nápisů, reklamních cedulí apod., souvisejících s místní architekturou. 

25.3.2017 15:28:17 | přečteno 1096x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

ing. arch. Iveta Ludvíková

ikona souboruPřednáška

Lze vůbec rozumně a účinně regulovat reklamu v historickém jádru města?

Ve Znojmě se nám to poměrně dobře daří již od roku 2007, a to pomocí „Pokynů pro stavební činnosti, označování budov, umísťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území Městské památkové rezervace Znojmo“, které šly ruku v ruce s „Fondem revitalizace Městské památkové rezervace města Znojma“. Zjednodušeně řečeno: když po někom něco chci, měl bych mu za to i něco nabídnout a pak lze očekávat pozitivní výsledek.

 

25.3.2017 15:29:19 | přečteno 1206x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Mgr. Petra Dušková, ing. Ivana Síbrtová

ikona souboruPřednáška

Přednáška zachycuje praktický pohled na regulaci reklamy v památkově chráněných území hlavního města Prahy, jak z hlediska odborného, tak z hlediska právního.


25.3.2017 15:30:09 | přečteno 1370x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Svatopluk Bartík - Nováková

25.3.2017 15:32:11 | přečteno 928x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

ing. arch. Radoslav Mokriš

ikona souboruPřednáška

Reklamné zariadenia vo verejnom priestore, alebo koľko bilbordov je dosť ?

Anotácia:

V ostatných dekádach boli obce a mestá na Slovensku doslova zahltené rôznymi reklamnými zariadeniami (billboardy, reklamné tabule, svetelné reklamy atď.). Iba niekoľko obcí prijalo pravidlá pre boj s vizuálnym smogom vo verejnom priestore. Podľa názoru autora dôvodom zahltenia verejného priestoru reklamnými zariadeniami je fakt, že umiestnenie týchto zariadení je bezplatné. Na Slovensku neexistuje žiaden zákon o zdanení vzdušného priestoru ("Luftraumrecht"). Jedinou formou "regulácie" verejného priestoru je správny poplatok za vydávanie povolení. Niekoľko samospráv sa odhodlalo vykonať nápravu, a aj to len v prípade vlastných obecných majetkov. Možné riešenie tohto problému spočíva v prísnom posudzovaní verejného priestoru a jeho regulácii v prospech estetiky a bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.

Advertising facilities in public space, or: how many billboards is enough?

In last decades, the landscape and sites of Slovakia have been overrun by the advertising facilities (billboards, escalator cards, illuminated signs etc.). Only a few municipalities adopted rules for the visual design of public space. In the author’s opinion the casual reason for overgrowth of advertising facilities springs from the gratuitousness of using of public space. There’s no law on the air-space of landscape and sites (“Luftraumrecht”). The only “regulation” of public space is the administrative fee for issuing of permits. However, several municipal authorities have recently made remedial measures, at least on the council estates. The possible solution to the problem lies in assessing of public space, and its consistent regulation in favour of aesthetics and road-traffic safety.

 

25.3.2017 15:33:08 | přečteno 1154x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Dipl. ing. Rastislav Mokriš

25.3.2017 15:34:55 | přečteno 1505x | kveta.vitvarova | Celý článek
 
Vytvořeno 26.3.2017 21:50:56 | přečteno 2592x | kveta.vitvarova