Vyhledávání

ing. arch. Radoslav Mokriš

ikona souboruPřednáška

Reklamné zariadenia vo verejnom priestore, alebo koľko bilbordov je dosť ?

Anotácia:

V ostatných dekádach boli obce a mestá na Slovensku doslova zahltené rôznymi reklamnými zariadeniami (billboardy, reklamné tabule, svetelné reklamy atď.). Iba niekoľko obcí prijalo pravidlá pre boj s vizuálnym smogom vo verejnom priestore. Podľa názoru autora dôvodom zahltenia verejného priestoru reklamnými zariadeniami je fakt, že umiestnenie týchto zariadení je bezplatné. Na Slovensku neexistuje žiaden zákon o zdanení vzdušného priestoru ("Luftraumrecht"). Jedinou formou "regulácie" verejného priestoru je správny poplatok za vydávanie povolení. Niekoľko samospráv sa odhodlalo vykonať nápravu, a aj to len v prípade vlastných obecných majetkov. Možné riešenie tohto problému spočíva v prísnom posudzovaní verejného priestoru a jeho regulácii v prospech estetiky a bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách.

Advertising facilities in public space, or: how many billboards is enough?

In last decades, the landscape and sites of Slovakia have been overrun by the advertising facilities (billboards, escalator cards, illuminated signs etc.). Only a few municipalities adopted rules for the visual design of public space. In the author’s opinion the casual reason for overgrowth of advertising facilities springs from the gratuitousness of using of public space. There’s no law on the air-space of landscape and sites (“Luftraumrecht”). The only “regulation” of public space is the administrative fee for issuing of permits. However, several municipal authorities have recently made remedial measures, at least on the council estates. The possible solution to the problem lies in assessing of public space, and its consistent regulation in favour of aesthetics and road-traffic safety.

 

Ing. arch. Radoslav Mokriš je hlavným radcom Krajského pamiatkového úradu Košice. Absolvoval FA STU Bratislava u prof. Ing. arch. Roberta Špačeka, CSc. Pracoval ako tvorivý architekt v ateliéri KOPA. Od roku 1999 pôsobí na Pamiatkovom úrade SR, kde sa venuje prevažne pamiatkovému urbanizmu. Je autorom Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie Košice a spoluautorom ostatných dvoch noviel zákona o ochrane pamiatkového fondu.

 

Vytvořeno 25.3.2017 15:33:08 | přečteno 1032x | kveta.vitvarova