Vyhledávání

Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Anotace: Pustý hrad ako symbol mesta Zvolen vo svetle výskumu a pamiatkovej obnovy od záveru 19. storočia dodnes

Doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD.

Vyštudovala odbor archeológie a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: história na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, kde následne absolvovala interné doktorandské štúdium v odbore archeológia. Od roku 2008 pracuje na Katedre archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od februára 2015 na pozícií vedúca katedry. Habilitovala sa v roku 2014. Predmetom jej odborného záujmu sú praveké dejiny územia Slovenska a edukácia v téme ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Od roku 2011 vedie medzinárodnú školu archeológie na Pustom hrade vo Zvolene.

 
Vytvořeno 22.11.2017 10:00:51 | přečteno 819x | lenka.hornova