Vyhledávání

Ing. arch. Iveta Merunková Ph.D.

Anotace:

Proměny měst v urbanistických souvislostech památkové péče

Příspěvek shrne formy památkové ochrany sídel včetně  zrekapitulování historie památkové ochrany v ČR. Jaké  podněty ovlivňovaly urbanistickou strukturu a celkový obraz měst? Na konkrétních příkladech proměn historického prostředí jak exteriérů tak interiérů vybraných malých měst s plošnou památkovou ochranou doloží  jejich odraz v urbanistické struktuře a celkovém obrazu měst v současnosti.

 

Ing. arch. Iveta Merunková Ph.D.  
Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. Titul Ph.D. získala postgraduálním studiem na  Katedře humanitních věd PEF ČZU v oboru Regionální a sociální rozvoj. Je členem ČKA a AÚUP ČR a absolventkou kurzu památkové péče. Celý profesní život se zabývá urbanismem a územním plánováním. Jako projektantka začala pracovat v ateliéru Ú – 24 v Praze a dále v  Urbanistickém studiu Dobřichovice. Po získání autorizace roku 1999 se věnovala samostatné projekční činnosti a je autorkou řady schválených územních plánů a urbanistických studií. Současně působila jako odborný asistent v oblasti urbanismus ČZU,  kde se zabývala publikační činností.  Pedagogicky působila v ateliérech  na katedře  Staveb a územního plánování posléze Krajinné architektury na ČZU.  Zde byla spoluřešitelem několika grantů a iniciátorkou zapojení univerzity do mezinárodního programu CEEPUS III- sítě CIII-CZ-0311-06-1314. Podílela se na přípravě nového studijního oboru Obnova kulturní krajiny na JČU v Českých  Budějovicích. V letech 2011-2014 byla členem arbitrážní komise celonárodního systému RUV pro hodnocení uměleckých výstupů v akademickém prostředí pro sekci architektura a výtvarné umění. Působila jako odborný konzultant pro urbanismus a územní rozvoj v rámci  NAKI MK 2011-2014 jako spoluřešitel  programu „Metodika nástroje ochrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi“. V současné době  působí  jako architekt – urbanista na NPÚ GnŘ v Praze -  oddělení specialistů. Zde od roku 2014 - dosud ro oblast památkové péče – zejména historický urbanismus využívá a předává své praktické zkušenosti z oblasti územního plánování.

 
Vytvořeno 5.12.2017 10:13:24 | přečteno 978x | lenka.hornova