Vyhledávání

Ing. Ladislav Buchta

Anotace: Vývoj a specifika města Zlína s ohledem na památkovou ochranu

Rozvoj města Zlína je velmi úzce spojen s rozvojem místní obuvnické firmy Baťa.  Z malého městečka se od 90. let 19. století Zlín rozrostl v moderní prosperující město. Tento model vzniku nového města a továrny byl pak následně uplatňován i v systému budování obdobných měst nejen v rámci Evropy, ale celého světa. V procesu změn po roce 1989 se tovární areál z původně jednotné industriální podoby postupně transformoval a byla řešena vážná otázka o jeho existenci a možném zapojení do prostoru funkčního města. V současné době ale hrozí paradoxně opačná situace - odliv vlivu komerční i veřejné sféry z tradičního městského centra. Dalším specifikem města je poměrně rozsáhlá dobová zástavba dělnických domků, u nichž se řeší průnik nových požadavků jednotlivých majitelů na modernizaci domů a zásady památkové péče plošně chráněného území. V rámci přednášky by byly předneseny i další kvalitní příklady novostaveb a úprav veřejných prostor města v období 21. stol. (novostavba Kongresového a univerzitního centra od arch. Jiřičné, či úpravy prostoru náměstí Práce a parku Komenského, které byly oceněny i v rámci projektu Park desetiletí).

Ing. Ladislav Buchta, (*1978), absolvent VUT v Brně fakulty stavební, od r. 2004 zaměstnán v NPÚ, nyní působí v NPÚ ÚOP v Kroměříži na pozici vedoucího oddělení garantů a je odborným garantem mj. i území Městské památkové zóny Zlín.

 
Vytvořeno 13.11.2017 13:18:35 | přečteno 905x | lenka.hornova