Vyhledávání

Mgr. Martina Orosová

Anotácia: Česko – slovenská spolupráca pri obnove historických centier – prierez časom

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa začala písať nová kapitola v dejinách ochrany pamiatok na Slovensku, úzko spätá s rozvinutejším českým prostredím, z ktorého čerpala teoretické i praktické impulzy. Až na prerušenie tejto spolupráce počas druhej svetovej vojny, vzájomná koordinácia pokračovala až do rozdelenia republiky v roku 1993. Príspevok sa zameriava na charakteristiku a analýzu foriem partnerskej súčinnosti českej a slovenskej strany pri obnove historických jadier miest a formovaní mestských pamiatkových rezervácií. 

 

Vyštudovala odbor archívnictvo a história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako vedúca špecializovaného archívu Pamiatkového úradu SR a šéfredaktorka časopisu Monument revue. Externe prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako doktorandka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied sa vo svojej vedecko-výskumnej práci venuje témam kultúry a kultúrnej politiky v 20. storočí, špeciálne dejinám ochrany pamiatok a archívnictva.   

martina.orosova@pamiatky.gov.sk

 

Vytvořeno 11.1.2018 15:34:29 | přečteno 940x | kveta.vitvarova