Vyhledávání

Mgr. Petra Pleváková

Anotace: Čičmany – výnimočná obnova takmer zaniknutej lokality ľudového staviteľstva v prvých rokoch existencie Československa

Mgr. Petra Pleváková

vyštudovala  Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a pracuje na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, kde okrem iného od roku 2017 odborno-metodicky usmerňuje  ochranu a prezentáciu pamiatkového fondu v Pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Čičmany a Pamiatkovej zóne Nižná Boca. Predmetom jej odborného záujmu je najmä tradičná ľudová architektúra. 

 
Vytvořeno 20.11.2017 9:45:24 | přečteno 1096x | lenka.hornova