Vyhledávání

Michaela Ryšková

Anotace: Přetváření obrazu – města a krajina v industriálním období

Industrializace významně zasáhla do struktury i obrazu řady měst. V průběhu 19. století prošla významným rozvojem, existující předměstí se rozrůstala, byla zakládána nová, vznikala nová ohniska vývoje, nové systémové vazby, nové dominanty. Na příkladu několika textilních center bude přestaven tento vývoj, zejména pak s ohledem k proměně jejich obrazu a k otázkám zachování po zániku průmyslové výroby.


Michaela Ryšková

Absolventka Filozofické fakulty Ostravské univerzity (obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů). Od roku 1993 pracuje v Národním památkovém ústavu, dříve v oddělení technických památek ostravského pracoviště, od založení metodických center v Metodickém centru průmyslového dědictví. Podílela a podílí se na výzkumných projektech, na dokumentaci a hodnocení průmyslového dědictví, zejména pak se zaměřením na textilní průmysl. Výběr z publikační činnosti: MATĚJ, M., RYŠKOVÁ, M., GUSTAFSSON, U. I. (eds.). Technical monuments in Norway and the Czech Republic. Technické památky v Norsku a České republice. Ostrava 2016; RYŠKOVÁ, M., MERTOVÁ, P. Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu. Ostrava 2014; RYŠKOVÁ, M., JUŘÁK, P. Kulturní dědictví textilního průmyslu Frýdku-Místku / The cultural heritage of the Frýdek-Místek textile industry. Ostrava 2013; RYŠKOVÁ, M. Sdílné město / A communicative Town : Krnovské textilky v pohledu památkové péče / The Krnov-based textile factories from the point of view fo monument preservation. Ostrava 2008.

 

Vytvořeno 28.11.2017 10:05:56 | přečteno 826x | kveta.vitvarova