Vyhledávání

Orgány


Sněm

Sněm je vrcholným orgánem Sdružení, je shromážděním řádných a přidružených členů Sdružení. Poslední Sněm proběhl v březnu 2023.

22.11.2022 13:32:33 - aktualizováno 24.3.2023 9:39:16 | přečteno 330x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Výbor

V roce 2023 byl na XI. řádném sněmu Sdružení zvolen výbor na následující 4 roky. Výbor Sdružení řídí činnost Sdružení mezi sněmy a odpovídá za hospodaření a majetek Sdružení. Výbor Sdružení svolává a jeho činnost řídí předseda.

22.11.2022 13:32:38 - aktualizováno 24.3.2023 9:47:28 | přečteno 353x | kveta.vitvarova | Celý článek
 

Předsednictvo

Předsednictvo se z pověření výboru Sdružení zabývá aktuálními záležitostmi, které je třeba řešit v období mezi schůzemi výboru Sdružení.  Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení.  Předsednictvo má celkem 14 členů a je tvořeno předsedou, dvěma místopředsedy a jedenácti členy předsednictva; členy předsednictva mohou být jen fyzické osoby.

22.11.2022 13:32:42 - aktualizováno 24.3.2023 9:56:54 | přečteno 319x | klara.konopaskova | Celý článek
 

Kontrolní komise

Kontrolní komise  je kontrolním orgánem Sdružení.  Dohlíží na dodržování stanov Sdružení a obecně závazných předpisů v činnosti Sdružení, prověřuje stížnosti a oznámení, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kontroluje plnění úkolů programového prohlášení a usnesení sněmu. Rozhoduje o odvolání člena proti vyloučení. Vždy do 31. 3. každého roku provádí kontrolu činnosti a hospodaření Sdružení za uplynulý rok a předkládá výboru Sdružení písemnou zprávu o jejím výsledku. 

22.11.2022 13:32:46 - aktualizováno 24.3.2023 10:03:26 | přečteno 332x | klara.konopaskova | Celý článek
 

Krajské sekce

Sdružení má 14 krajských sekcí.

23.11.2022 11:21:26 - aktualizováno 23.11.2022 12:57:58 | přečteno 341x | kveta.vitvarova | Celý článek