Vyhledávání

Plán činnosti na rok 2022

shs logo jpg

Výbor Sdružení na svém jednání 3. prosince 2021 schválil ikona souboruPlán činnosti na rok 2022. Jarní krajské sekce se uskuteční v únoru a březnu 2022 - ikona souboruzde.

uzávěrka přihlášek do soutěže Památka roku – 31. ledna 2022 

únor/březen - zasedání regionálních sekcí (vyhodnocení Památka roku 2021)

únor
4.
zasedání Předsednictva -  příprava jarních sekcí, vyhlášení VŘ na akce 2023 (Konference, NZ EHD  a Sněm)

březen 
2. - 3.
Konference
„Aktuální problémy cestovního ruchu“ – Jihlava - partnerství VŠPJ, téma: „Krizové řešení pro cestovní ruch“

18. - 20.
Středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World 2022, veletrh Region World, Praha, PVA

25.
jednání Kontrolní komise (Praha)

duben

1. - 30.
Brány památek dokořán 2022

1.
zasedání Předsednictva - vyhodnocení Památka roku 2021

14.
M
ezinárodní den památek a sídel – Praha  (ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, MK ČR a MMR ČR)

20.
zasedání Výboru Sdružení


21. - 23.
Konference Sdružení v Jihlavě -
téma „Revitalizace historických center sídel (mobilita, parkování, oživení a moderní architektura)“, slavnostní vyhodnocení soutěže Památka roku 2021

červen   

10. (změna ze 17.6., schváleno Předsednictvem 1.4.)
zasedání Předsednictva Sdružení - vyhodnocení VŘ na rok 2023

18. - 25. ZRUŠENA
Studijní cesta

září
9.
zasedání Předsednictva a Kontrolní komise Sdružení

10.
Národní zahájení EHD 2022 - Cheb

10. - 18.
Dny evropského dědictví 2022 v ČR
 

říjen/listopad - zasedání regionálních sekcí (příprava aktivit na rok 2023 a Sněmu)

prosinec

2.
zasedání Výboru Sdružení


* Jednání předsednictva jsou svolávána aktuálně, minimálně jednou za dva měsíce.