Vyhledávání

Didaktika - historie města České Budějovice hrou i poučením

V roce 2009 se v rámci oslav Mezinárodního dne památek a Dnů evropského kulturního dědictví EHD začala rozvíjet úzká spolupráce mezi odborem památkové péče Magistrátu České Budějovice a Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích (NPÚ). 

Vzhledem k tomu, že je nejlepší vytvářet vztah občanů ke kulturnímu dědictví již od dětství byl vytvořen komplex edukativních programů pro historické jádro města České Budějovice, který by oživil zájem nastupující generace o místní památky.

K dvěma programům NPÚ ,,Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“ a ,,Samson je také baroko“ byl z iniciativy odboru památkové péče Magistrátu města České Budějovice vytvořen v roce 2009 třetí doplňující díl „Renesance pod Černou věží“ (autoři J. Taubrová a S. Foltýnová). 

Didaktické programy jsou od r. 2009 realizovány minimálně dvakrát ročně, na jaře v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel a na podzim v rámci Dnů evropského kulturního dědictví EHD. Pokaždé se jich zúčastňuje cca 400 – 500 žáků.  Pedagogové škol již sami aktivně programy vyhledávají, které se staly součástí učiva dějepisu a příbuzných oborů a vhodně doplňují Rámcové vzdělávací programy stanovené Ministerstvem školství ČR. Didaktické programy jsou určené nejenom žákům a studentům základních a středních škol, ale jsou koncipovány tak, aby je mohly využít i rodiny s dětmi, obyvatelé města, turisté, či zájmové kroužky. Didaktické programy jsou tedy nezávislé na přítomnosti lektora.

Při absolvování didaktických programů si děti interaktivně prohlubují znalosti o historii a památkovém potenciálu města. Dalším stupněm v prohlubování jejich zájmu o danou problematiku jsou každoroční soutěže s kulturně historickou tématikou.

V návaznosti na celostátně vyhlašovaná témata zpracovával Magistrát města České Budějovice v úzké spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích pro děti a mládež do 16ti let, zaměřenou na poznání vybraných druhů kulturních památek.

Mezi léty  2009 - 2012 to byla série témat „Čtyři živly v architektuře a umění“ (2009 Voda, 2010 Oheň, 2011 Země, 2012 Vzduch), v roce 2013 soutěž ,,České Budějovice v proměnách staletí s výletem do 19. stol.“, která byla zaměřena na poznání památek 19. století, kdy její tvůrčí část byla zacílena na poselství kamarádům z jiného kontinentu. Soutěž má formu sady otázek a úkolů, k jejichž splnění je naprosto nezbytné navštívit zmiňované lokality osobně. Děti tedy musí pracovat přímo „in situ“, což je velmi významné v současnosti, kdy valná část mládeže tráví volný čas u PC.

Soutěž má vždy několik kategorií. V praxi se ukazuje, že při plnění úkolů se stmelují nejen školní kolektivy ale i rodiny. Soutěž je vyhlašována pravidelně při podzimních EHD zveřejněním informací na webových stránkách obou institucí a její propozice jsou rozesílány všem místním školám. Vyhlášení vítězů probíhá vždy počátkem následujícího roku ve slavnostním historickém sále českobudějovické radnice za účasti předních představitelů města. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je tradičně pro vítěze velkým zážitkem. Stimulem pro účast v dalších ročníkách soutěže jsou i ceny pro vítěze, spojené tematicky s památkami (např. volné vstupenky do památkových objektů, publikace, apod.). Po pěti letech trvání si soutěž získala stále větší popularitu a rovněž úroveň soutěžních prací se neustále zvyšuje.

Tento rok slaví naše město 750 let od svého založení králem Přemyslem Otakarem II., proto odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlásil k této příležitosti soutěž pro kreativní děti a mládež, nejen ty, kteří v předcházejících pěti letech pilně a dychtivě objevovali nejrozmanitější kulturní památky ve městě České Budějovice i blízkém okolí v rámci poznávacích soutěží, aby tyto práce mohly být prezentovány veřejnosti právě během těchto oslav. Soutěžící mohli vyobrazit, pojednat, případně ztvárnit JAK VZNIKÁ MĚSTO aneb PODOBU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE V DOBĚ JEHO ZALOŽENÍ vybranou libovolnou technikou - výkresy, příp. dodat trojrozměrné práce např. modely, PC prezentace i literární práce. Soutěže se zúčastnilo na tři sta žáků včetně dětí z mateřských škol a studentů, kteří doručili bezmála dvě stě soutěžních prací. Výstava všech soutěžních prací se koná ve dnech 18. dubna – 24. května 2015 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.


Vytvořeno 19.5.2015 15:11:11 | přečteno 7284x | kveta.vitvarova