Vyhledávání

Kadaň - Revitalizace kulturní památky č. p. 7

1 b  uliční fasáda

Město Kadaň obnovilo kulturní památku měšťanský dům č. p. 7 v Kadani na informační centrum. Sídlo zde má od 1. 8. 2013 „Turistické informační centrum Kadaň“.

Dům č. p. 7 patřil v roce 2002 mezi nejohroženější památky městské památkové rezervace Kadaň, a proto zastupitelstvo města rozhodlo o jeho koupi. Po nákupu domu byly provedeny neodkladné zabezpečovací práce a stavební práce nutné k zabezpečení technického stavu památkového objektu tak, aby byl uchráněn před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jeho obnově. Město objekt nabízelo k prodeji, ale nenašel se vhodný zájemce, který by garantoval jeho přiměřené společenské využití. Proto bylo v roce 2005 zadáno zpracování studie využití č. p. 7 a následně v roce 2006 zadáno zpracování projektové dokumentace, které umožňuje využití domu jako informačního centra cestovního ruchu. V roce 2007 a 2008 pokračovaly přípravné práce. V roce 2009 byla provedena oprava krovu. V roce 2010 a 2011 pokračovaly přípravné práce na celkovou obnovu. V březnu 2011 byla podána žádost do operačního programu ROP NUTS II Severozápad – 21. výzva – 4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR. 20. 2. 2012 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a město mohlo přistoupit k zásadní obnově objektu. Záměr podpořil i Ústecký kraj.

 

Projekt zvýraznil památkovou, architektonickou a urbanistickou hodnotu objektu. Měšťanský dům č. p. 7 leží v exponované pohledové poloze a urbanisticky se spolupodílí na koncepci jedné z nejvýznamnějších ulic v rámci historického jádra Kadaně. Projekt respektoval památkové hodnoty domu, především dochovanou dispozici s renesančním mázhausem a řadu dochovaných autentických konstrukcí (klenby, portály…) a prvky (okenní a dveřní výplně, mříže, stropy…) s vysokou vypovídací schopností o stavebně historické genezi objektu a historickém stavebnictví všeobecně. Řada prvků zvyšuje díky zachování historicky tradičního materiálu výplní a konstrukcí i estetickou hodnotu objektu. Restaurátorské práce v 2. NP zhodnotily tuto kulturní památku, malířsky pojednané vrstvy interiéru jsou jedinečným dokladem relativně celistvé interiérové malířské výzdoby dochované z období 1. třetiny 19. století, která dokládá kulturu bydlení ve městě.

Projekt navrhl vhodné využití objektu jako sídla turistického informačního centra a přispěl tak výrazně k oživení okolního prostředí. Objekt sám je výstavním exponátem, galerie Městské památkové rezervace Kadaň představuje její nejvýznamnější památky a archeologické nálezy z č. p. 7, galerie Karla Havlíčka prezentuje jeho tvorbu fantaskních kreseb s metaforickým pojetím živočišné, rostlinné a mytologické tématiky a lze se zde seznámit i s významnými osobnostmi města. Součástí informačního centra jsou veřejné WC, půjčovna a úschovna kol a kanceláře pro pracovníky centra včetně technického zázemí. 

Citlivá obnova značně zchátralého objektu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti je kladným příkladem obnovy kulturní památky a přispívá k tolik potřebné osvětě na úseku památkové péče.

Více informací o obnově objektu lze najít www.mesto-kadan.cz

 

Příklady dobré praxe2015

1 a  uliční fasáda

1 a uliční fasáda

 
1 b  uliční fasáda

1 b uliční fasáda

 
8 b  přízemí chodba (101)

8 b přízemí chodba (101)

 
6 b  přízemí Galerie MPR (104)

6 b přízemí Galerie MPR (104)

 
2 a  přízemí infocentrum (102)

2 a přízemí infocentrum (102)

 
4 b  přízemí infocentrum (102 103)

4 b přízemí infocentrum (102 103)

 
3 b  přízemí infocentrum (102)

3 b přízemí infocentrum (102)

 
5 b  přízemí vstup do Galerie MPR (101 104)

5 b přízemí vstup do Galerie MPR (101 104)

 
3 a  přízemí infocentrum (102)

3 a přízemí infocentrum (102)

 
7 b  přízemí chodba (101)

7 b přízemí chodba (101)

 
8 a  přízemí chodba (101)

8 a přízemí chodba (101)

 
9 a  1 patro Galerie K Havlíčka (213)

9 a 1 patro Galerie K Havlíčka (213)

 
7 a  přízemí chodba (101)

7 a přízemí chodba (101)

 
4 a  přízemí infocentrum (102 103)

4 a přízemí infocentrum (102 103)

 
10 b  1 patro  víceúčelový prostor (207)

10 b 1 patro víceúčelový prostor (207)

 
9 b  1 patro Galerie K Havlíčka (213)

9 b 1 patro Galerie K Havlíčka (213)

 
10 a  1 patro víceúčelový prostor (207)

10 a 1 patro víceúčelový prostor (207)

 
 
Vytvořeno 18.6.2015 14:50:23 | přečteno 7437x | kveta.vitvarova