Vyhledávání

XI. Sněm Sdružení 2023

Sněm Sdružení se konal ve dnech 21. a 22. března 2023 v Praze (Žofín). Byly schváleny: Stanovy, Koncepce na další volební období, Usnesení Sněmu a další dokumenty.

Sněm ukládá
1. předsednictvu Sdružení pokračovat v jednání s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR s cílem zajistit stabilní a systémové financování Programů, které jsou zaměřeny na památkovou péči v ČR včetně využití podílu příjmů z cestovního ruchu a Evropských dotací v novém plánovacím období

2. předsednictvu Sdružení jednat s Ministerstvem kultury ČR a aktivně se podílet na vzniku nového památkového zákona, případně další legislativy, která se dotýká památkové péče v ČR

3. předsednictvu Sdružení jednat s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a aktivně se podílet na přípravě stavebního práva, zákona o cestovním ruchu a další legislativy, která se dotýká památkové péče v ČR

4. předsednictvu Sdružení jednat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem kultury ČR o možnosti posílení výuky kulturních dovedností a znalostí o kultuře a kulturním dědictví ve školách a zařízeních mimoškolního vzdělávání

5. předsednictvu Sdružení vyhledávat a prezentovat příklady dobré praxe v oblasti památkové péče v ČR

6. předsednictvu Sdružení připravit pro Výbor Sdružení návrhy dalších aktivit Sdružení dle schválené Koncepce a podnětů z krajských sekcí


Schválené dokumenty:

Jednací řád – ikona souboruPříloha č. 1 

Volební řád – ikona souboruPříloha č. 2 

Program Sněmu – ikona souboruPříloha č. 3 

Zpráva předsedy Sdružení 2019-2022 – ikona souboruPříloha č. 4

Zpráva předsedy KK Sdružení 2019-2022 – ikona souboruPříloha č. 5

Stanovy – ikona souboruPříloha č. 6 

Členské příspěvky – ikona souboruPříloha č. 7 

Členové Výboru – ikona souboruPříloha č.8

Členové Kontrolní komise – ikona souboruPříloha č. 9 

Koncepce Sdružení 2023-2026 – ikona souboruPříloha č. 10