Vyhledávání

Program

Sněm se uskutečnil 21. a 22. března 2023 v Praze - Žofín.

1. den – úterý

9.00 – 10.00 prezence účastníků

10.00 zahájení sněmu

schválení ověřovatelů

schválení jednacího a volebního řádu

schválení mandátové a volební komise

schválení návrhové komise

schválení programu sněmu

zpráva předsedy Sdružení o činnosti SHS ČMS ve volebním období 2019 - 2022

zpráva předsedy Kontrolní komise o hospodaření ve volebním období 2019 - 2022

schválení zpráv

schválení stanov

schválení výše členských příspěvků

volba členů výboru a kontrolní komise

 12.00 – 14.00 společný oběd v době přestávky zasedání

výboru a kontrolní komise – volby

15.00 slavnostní zahájení sněmu

vyhodnocení Památka roku 2022

     diskuze Koncepce činnosti SHS ČMS pro volební období 2023–2026

19.00 – 23.00 společenský večer

2. den – středa

8.30 – 9.00 prezence účastníků

9.00 – 12.00 pokračování jednání

pokračování diskuse o koncepci činnosti Sdružení

návrh usnesení sněmu

 schválení koncepce a usnesení sněmu


12.00 – 12.30 ukončení sněmu

13.00 – 14.00 společný oběd

Vytvořeno 5.1.2023 12:11:05 - aktualizováno 24.3.2023 9:06:02 | přečteno 913x | kveta.vitvarova