Vyhledávání

Propagace klášterů otevřených veřejnosti


Broumov

broumovsky klaster (1)

Broumovský klášter patří k nejvýznamnějším památkám královehradeckého regionu a nachází se uprostřed přírody pískovcových skal a barokních památek. Pro návštěvníky je otevřený po celý rok.

Původně středověký pozdně gotický klášter byl založen benediktinskými mnichy ve 13. století, kdy jim bylo potvrzeno vlastnictví půdy králem Přemyslem Otakarem II. Klášter se postupně stával střediskem kulturního a duchovního života broumovského výběžku a po požáru v 17. století byl přestavěn do vrcholně barokního slohu významnými bavorskými architekty Kryštofem a Kyliánem Ignácem Dientzenhoferovými. Po odchodu řeholní komunity fungoval klášter od roku 1950 jako internační tábor pro řeholníky a řeholní sestry z celého Československa, později v něm byl zřízen také archiv Ministerstva vnitra. V roce 1990 byl ve velmi špatném stavu vrácen benediktinskému řádu, který se snaží o jeho postupnou obnovu. V roce 1995 byl prohlášen Národní kulturní památkou, kterou ročně navštíví přes 30. 000 návštěvníků. Od roku 2007 se opět stává centrem kulturního života a v roce 2014 byla část kláštera a celá klášterní zahrada revitalizovaná z Integrovaného operačního programu.

V klášteře sídlí také regionální Muzeum Broumova a Broumovska, které nabízí stálou historickou expozici. Broumovský klášter je otevřený pro příchozí po celý rok, kdy mohou navštívit rozsáhlé vnitřní interiéry v rámci prohlídkového okruhu, který zahrnuje klášterní kostel sv. Vojtěcha, sakristii, refektář s kopií Turínského plátna a historickou knihovnu se 17 tisíci svazky, zdarma je přístupná celá klášterní zahrada. Po prohlídce si návštěvníci mohou odpočinout v klášterní kavárně Café Dientzenhofer, která nabízí vlastní kávou směs a také regionální produkty. Od roku 2015 nabízí klášter možnost ubytování a to v Domě hostů, což jsou rekonstruované mnišské cely.  Dvou a čtyřlůžkové pokoje hostelového typu, dostupné i bezbariérově, jsou vybaveny masivním smrkovým nábytkem, umyvadlem a wifi připojením. K dispozici je také turistická noclehárna, studovny, společenská místnost a společná sociální zařízení s výhledem do zahrady. V klášterním areálu se dále konají výstavy současného umění v Galerii Dům, přednášky, semináře, konference, koncerty a divadelní či baletní vystoupení.

Návštěvní doba:

Prohlídkový okruh: duben – říjen/ PO –NE: 9.00 – 16.00; listopad – březen/ PO – NE: 10.00 – 15.00

Klášterní kavárna: květen – září/ PO – SO: 9.30 – 22.00, NE: 9.30 – 20.00; duben – říjen/ PO – ČT: 9.30 – 20.00, PÁ – SO: 9.30 – 22.00, NE: 9.30 – 18.00

Klášterní zahrada: duben – říjen/ PO – NE: 8.00 – 20.00; listopad – březen/ PO – NE: 8.00 – 17.00

Kontakt:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1

55001 Broumov

Tel.: 491 521 283

e-mail: prohlidky@broumovsko.cz

www.klasterbroumov.cz

 
16.2.2016 10:43:05 | přečteno 7401x | lenka.hornova | Celý článek
 

Kadaň

Kadaň

Františkánský klášter v Kadani

"Františkánský klášter v Kadani je národní kulturní památkou. Vznikl na starším poutním místě Čtrnácti sv. Pomocníků v 70. letech 15. století. Do roku 1500 byla péčí rodu Lobkoviců postavena jeho středověká, dodnes jen s malými úpravami dochovaná budova. Postupným restaurováním se nyní odhaluje její autentická tvář, podávající svědectví nejen o askezi františkánských řeholníků, ale i o vnějším vlivu mecenášů. Při procházce klášterními prostorami se obohatíte krásou gotických sklípkových kleneb, renesančních nástěnných maleb i barokního uměleckého řemesla. Ovane vás pravý duch tohoto místa. Objevíte víc."

17.3.2016 9:06:46 | přečteno 6688x | lenka.hornova | Celý článek
 

Kladruby

Kladruby klášter

Klášter Kladruby – „Kde Santini a Dientzenhofer přiložili ruce k dílu“

Bývalý benediktinský klášter založený před 900 lety knížetem Vladislavem I. Dominantou areálu je kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný v letech 1712-1726 slavným českým architektem Janem Blažejem Santinim Aichelem ve stylu tzv. barokní gotiky.  Kupole kostela, která dosahuje výšky 46 metrů, je zakončena zlacenou mariánskou korunou. Délka kostela je 86 metrů. Druhou nejvýznamnější stavbou v areálu kláštera je budova Nového konventu od Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Součástí dvou prohlídkových tras je, kromě interiéru kostela, i unikátní expozice věnovaná sv. Janu Nepomuckému, který byl za účast na potvrzení nového kladrubského opata v roce 1393 umučen. V ambitové chodbě kláštera jsou instalovány sochy Matyáše Bernarda Brauna ze zámeckého parku ve Valči.

Web: www.klaster-kladruby.cz

 
16.2.2016 11:00:36 | přečteno 7088x | lenka.hornova | Celý článek
 

Příbor

Příbor

Piaristický klášter se zahradami

Lidická 50

Příbor, 742 58

Telefon: 605 227 756

e-mail: klaster@pribor-město.cz

web: turista.pribor.eu/piaristicky-klaster/z-historie/

Bezbariérový přístup: ano

Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR : ano

Památka se nachází na území: MPR – Městské památkové rezervace

Ochrana památky: stejné jako u ostatních

Běžně přístupná: v otvírací době a v době konání akcí mimo otvírací dobu.

zahrady přístupné veřejnosti dle návštěvního řádu

http://turista.pribor.eu/piaristicky-klaster/zahrada-klastera/

Běžná otevírací doba:  út, čt 9.00 – 16.00

Možné aktivity: prohlídka muzea, zahrad, přednášková činnost, koncerty, svatby…

 

Piaristická kolej (klášter)

Byla založena 5. února 1694 Karlem II. z Liechtensteinu. Barokní budova postavená v letech 1694 – 1700 podle projektu řádového architekta Giovaniho Pietra Tencally. V roce 1768 byla přistavěna ve výšce 2. nadzemního podlaží dřevěná chodba spojující budovu kláštera s kostelem sv. Valentina, která byla ovšem roku 1875 zbourána a budova adaptována podle projektu Karla Karlsedera na gymnázium a učitelský ústav. Jižní a západní křídla byla prodloužena o přístavby.

Dnes sídlí v piaristickém klášteře několik institucí: pobočka Muzea Novojičínska, Základní umělecká škola Příbor, Městská knihovna Příbor a dále jsou tu prostory pro  potřeby města (zasedací místnost zastupitelstva, koncertní síň)

Zahrada

Horní část zahrady kláštera slouží k odpočinku a rozjímání. Centrálním prvkem travnaté plochy je vodní prvek s fontánou připomínající, že piaristé v zahradě chovali kapry. Pod zakrytým pódiem se konají komorní koncerty. Zahrádka s množstvím bylinek krásně voní. Voní i svatebčanům, v této části zahrady se oddává.

Dominantními prvky „hravé“ části zahrady pod ohradní zdí, sloužící k posezení dětí i dospělých, je „suchý“ potok se záplavou květin a s molem, kde si hrají ti nejmenší. Potok končí dřevěným oknem s působivým retrospektivním pohledem do zahrady i do vlastního nitra.

 
7.6.2016 9:15:30 | přečteno 8083x | lenka.hornova | Celý článek
 

Šternberk

01

Bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkosti šternberského hradu pochází z 18. století, spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Zveme Vás k prohlídce klášterních sklepů, historických sálů, monumentálního kostela, obrazárny J.K.Handkeho i výstav současných autorů.

Augustiniánská kanonie ve Šternberku byla nejstarší na Moravě. V roce 1371 ji zde založil tehdejší držitel panství magdeburský biskup Albert II. ze Šternberka, který byl významnou osobností na dvoře Karla IV. Již v roce 1376 stál klášterní komplex a v roce 1378 následovalo dokončení klášterního kostela, jehož původní půdorys je zachován na plánech architekta Františka Antonína Grimma z konce 18. století. Jednalo se o dvoulodní architekturu, k jejíž severní lodi byla připojena pohřební kaple. Ke kostelu přiléhal ambit, zaklenutý křížovou žebrovou klenbou, na nějž patrně navazovala kapitulní síň.

Velkorysou barokní přestavbu kláštera inicioval roku 1718 probošt Patricius Vavřinec Lehmann. Jeho dílem je budova proboštství, skládající se ze dvou křídel půdorysu písmene L. Na hmotu starého kláštera se tato dvoutraktová stavba s oběžnou chodbou připojovala na jihozápadním nároží. Z bohaté výzdoby se zachovala místnost v patře severozápadního křídla opatřená malbami Jana Kryštofa Handkeho s námětem Glorifikace Panny Marie a štukovými reliéfy Zvěstování P. Marie a Sen sv. Josefa od Filipa Sattlera.

V roce 1736 byla podle plánu Antonia Nicolaa Beduzziho zahájena stavba nového konventu, který navazoval na starý ambit. Stavba však vlivem neklidných válečných let pokračovala velmi pomalu, pozornost byla zaměřena na zhotovení projektu zahradní fasády a postavilo se východní křídlo, kterému v roce 1746 předcházela částečná demolice staré stavby kláštera. Výstavba celého klášterního komplexu byla ukončena stavbou monumentálního kostela, dokončeného v roce 1783 podle plánů brněnského architekta F. A. Grimma.

Krátce po dokončení výstavby kostela, v roce 1784, však byla historie kláštera násilně ukončena dekretem císaře Josefa II., který jej spolu s mnoha dalšími kláštery zrušil. V bývalém proboštství byla zřízena fara, budovy konventu byly využívány pro školy, kasárna i skladiště. Původní dispozice kláštera značně postupem doby utrpěla nevhodnými zásahy a necitlivými adaptacemi. Tento neutěšený stav trval prakticky až do roku 1991, kdy byl z objektu vystěhován sklad textilu. V roce 1993 započaly přípravné práce na celkové rehabilitaci významného památkového objektu. V současné době je část objektu ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Šternberk a část ve vlastnictví města Šternberka, které usiluje o navrácení historických hodnot a reprezentativního místa pro kulturní život ve Šternberku.

Kontakt

Handkeho spolek

Farní 3, 785 01 Šternberk

+420 604 591 340

mail: handke@seznam.cz

http://handke.cz/

Návštěvní doba

duben – prosinec/denně  10:30 – 16:30

leden – březen/na telefonickou domluvu

Vstupné

dospělí 100 Kč

dospělý doprovázející dítě, studenti a důchodci 50 Kč

děti 20 Kč

vstupné na jednotlivé výstavy 20 Kč

na Olomouckou kartu vstup volný

Kulturně vzdělávací prezentace pro školy

Historikové jsou si dobře vědomi, že kláštery sehrály v evropském dění důležitou roli při tvorbě naší kulturní společnosti, např. v zemědělství, lesnictví, krajinářství, vzdělání, architektuře, kultuře. V českých zemích sehrál podstatnou roli Břevnovský klášter jako první založený, klášter v Teplé, který přispěl k rozvoji lázeňství, a na střední Moravě klášter ve Šternberku jako centrum vzdělanosti.

Pro školní mládež jsou k dispozici studijní listy obsahující vzdělávací materiály pro různé typy škol vč. středních i vysokých. Během poznávací prohlídky budou seznámeni s historií klášterů a jejich významem pro společnost, seznámí se s různými hudebními nástroji vč. varhan. V sále pro loutkové divadlo je možnost provedení vlastního představení. Školám také nabízíme k vlastní prezentaci několik volných sálů. Vstupné pro žáky ZŠ je 20 Kč, pro studenty 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

 
9.3.2016 14:10:06 | přečteno 9953x | lenka.hornova | Celý článek
 

Teplá

Kanonie premonstrátů Teplá

V červnu roku 2015 bylo v rámci dokončení vzorové obnovy kláštera Teplá otevřeno vzdělávací centrum, tzv. Hroznatova akademie. Základní myšlenkou při vybudování tohoto centra bylo nejen prezentovat široké veřejnosti historii a kulturu významného řeholního domu, ale zároveň nabídnout zajímavé volnočasové aktivity pro všechny, kdo rádi tvoří, vzdělávají se a cítí potřebu širokého dialogu v oblasti kultury, historie i společensko-církevních témat. V nově rekonstruované barokní části kláštera je nabízena celá řada zajímavých aktivit, jako jsou vzdělávací trasy, expozice a výstavy, tvůrčí pobyty, místa setkávání, kroužky a workshopy, vzdělávací semináře, hudební a i jiné výukové programy.

Reprezentační historické sály a učebny, dobře vybavené audiovizuální a komunikační technikou, umožňují konání různých společenských a pracovních setkání, které budou podtrženy atmosférou zajímavého prostředí.

Poznávací prohlídky, expozice, programy pro veřejnost, dílny a jiné programy realizované v revitalizované části kláštera (prelatura, konvent).

První prohlídka začíná v 10.00 nebo v 11.00, poslední prohlídka začíná v 15.00 nebo v 17.00 hodin.

Mimo otevírací dobu jsou přístupné prostory pouze v rámci jiných programů nebo na základě individuální objednávky.

Polední pauza na pokladně je v čase 12,00-12,45.

Poslední provozní den v roce je třetí neděle v prosinci.

LEDEN - ÚNOR - LISTOPAD - PROSINEC

ZAVŘENO - PROHLÍDKY POUZE NA OBJEDNÁVKU

 BŘEZEN - DUBEN A ŘÍJEN

PONDĚLÍ - SOBOTA 10.00 - 15.00
NEDĚLE 11.00 - 15.00

KVĚTEN - ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN - ZÁŘÍ

PONDĚLÍ - SOBOTA 10.00 - 17.00
NEDĚLE 11.00 - 17.00

Informace recepce a rezervace tel:+420 353 394 463 email: info@klastertepla.cz

Kanonie premonstrátů Teplá

36461 Teplá – Klášter 1

http://www.klastertepla.cz/

 
17.2.2016 14:10:48 | přečteno 6799x | lenka.hornova | Celý článek