Vyhledávání

Příbor

Příbor

Piaristický klášter se zahradami

Lidická 50

Příbor, 742 58

Telefon: 605 227 756

e-mail: klaster@pribor-město.cz

web: turista.pribor.eu/piaristicky-klaster/z-historie/

Bezbariérový přístup: ano

Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR : ano

Památka se nachází na území: MPR – Městské památkové rezervace

Ochrana památky: stejné jako u ostatních

Běžně přístupná: v otvírací době a v době konání akcí mimo otvírací dobu.

zahrady přístupné veřejnosti dle návštěvního řádu

http://turista.pribor.eu/piaristicky-klaster/zahrada-klastera/

Běžná otevírací doba:  út, čt 9.00 – 16.00

Možné aktivity: prohlídka muzea, zahrad, přednášková činnost, koncerty, svatby…

 

Piaristická kolej (klášter)

Byla založena 5. února 1694 Karlem II. z Liechtensteinu. Barokní budova postavená v letech 1694 – 1700 podle projektu řádového architekta Giovaniho Pietra Tencally. V roce 1768 byla přistavěna ve výšce 2. nadzemního podlaží dřevěná chodba spojující budovu kláštera s kostelem sv. Valentina, která byla ovšem roku 1875 zbourána a budova adaptována podle projektu Karla Karlsedera na gymnázium a učitelský ústav. Jižní a západní křídla byla prodloužena o přístavby.

Dnes sídlí v piaristickém klášteře několik institucí: pobočka Muzea Novojičínska, Základní umělecká škola Příbor, Městská knihovna Příbor a dále jsou tu prostory pro  potřeby města (zasedací místnost zastupitelstva, koncertní síň)

Zahrada

Horní část zahrady kláštera slouží k odpočinku a rozjímání. Centrálním prvkem travnaté plochy je vodní prvek s fontánou připomínající, že piaristé v zahradě chovali kapry. Pod zakrytým pódiem se konají komorní koncerty. Zahrádka s množstvím bylinek krásně voní. Voní i svatebčanům, v této části zahrady se oddává.

Dominantními prvky „hravé“ části zahrady pod ohradní zdí, sloužící k posezení dětí i dospělých, je „suchý“ potok se záplavou květin a s molem, kde si hrají ti nejmenší. Potok končí dřevěným oknem s působivým retrospektivním pohledem do zahrady i do vlastního nitra.

 


Příbor

piaristická zahrada   bylinková zahrada

piaristická zahrada bylinková zahrada

 
piaristická zahrada   kamenné lavice

piaristická zahrada kamenné lavice

 
piaristická zahrada   kamenný potok

piaristická zahrada kamenný potok

 
piaristická zahrada   pódium s plachtou

piaristická zahrada pódium s plachtou

 
piaristický klášter   refektář

piaristický klášter refektář

 
piaristický klášter   hlavní vstup

piaristický klášter hlavní vstup

 
piaristický klášter   salónek

piaristický klášter salónek

 
piaristický klášter   zasedací místnost

piaristický klášter zasedací místnost

 
 
Vytvořeno 7.6.2016 9:15:30 | přečteno 8085x | lenka.hornova