Vyhledávání

Šternberk

01

Bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku

Současná podoba někdejšího kláštera v těsné blízkosti šternberského hradu pochází z 18. století, spolu s farním kostelem je nejvýznamnější barokní architekturou města. Zveme Vás k prohlídce klášterních sklepů, historických sálů, monumentálního kostela, obrazárny J.K.Handkeho i výstav současných autorů.

Augustiniánská kanonie ve Šternberku byla nejstarší na Moravě. V roce 1371 ji zde založil tehdejší držitel panství magdeburský biskup Albert II. ze Šternberka, který byl významnou osobností na dvoře Karla IV. Již v roce 1376 stál klášterní komplex a v roce 1378 následovalo dokončení klášterního kostela, jehož původní půdorys je zachován na plánech architekta Františka Antonína Grimma z konce 18. století. Jednalo se o dvoulodní architekturu, k jejíž severní lodi byla připojena pohřební kaple. Ke kostelu přiléhal ambit, zaklenutý křížovou žebrovou klenbou, na nějž patrně navazovala kapitulní síň.

Velkorysou barokní přestavbu kláštera inicioval roku 1718 probošt Patricius Vavřinec Lehmann. Jeho dílem je budova proboštství, skládající se ze dvou křídel půdorysu písmene L. Na hmotu starého kláštera se tato dvoutraktová stavba s oběžnou chodbou připojovala na jihozápadním nároží. Z bohaté výzdoby se zachovala místnost v patře severozápadního křídla opatřená malbami Jana Kryštofa Handkeho s námětem Glorifikace Panny Marie a štukovými reliéfy Zvěstování P. Marie a Sen sv. Josefa od Filipa Sattlera.

V roce 1736 byla podle plánu Antonia Nicolaa Beduzziho zahájena stavba nového konventu, který navazoval na starý ambit. Stavba však vlivem neklidných válečných let pokračovala velmi pomalu, pozornost byla zaměřena na zhotovení projektu zahradní fasády a postavilo se východní křídlo, kterému v roce 1746 předcházela částečná demolice staré stavby kláštera. Výstavba celého klášterního komplexu byla ukončena stavbou monumentálního kostela, dokončeného v roce 1783 podle plánů brněnského architekta F. A. Grimma.

Krátce po dokončení výstavby kostela, v roce 1784, však byla historie kláštera násilně ukončena dekretem císaře Josefa II., který jej spolu s mnoha dalšími kláštery zrušil. V bývalém proboštství byla zřízena fara, budovy konventu byly využívány pro školy, kasárna i skladiště. Původní dispozice kláštera značně postupem doby utrpěla nevhodnými zásahy a necitlivými adaptacemi. Tento neutěšený stav trval prakticky až do roku 1991, kdy byl z objektu vystěhován sklad textilu. V roce 1993 započaly přípravné práce na celkové rehabilitaci významného památkového objektu. V současné době je část objektu ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Šternberk a část ve vlastnictví města Šternberka, které usiluje o navrácení historických hodnot a reprezentativního místa pro kulturní život ve Šternberku.

Kontakt

Handkeho spolek

Farní 3, 785 01 Šternberk

+420 604 591 340

mail: handke@seznam.cz

http://handke.cz/

Návštěvní doba

duben – prosinec/denně  10:30 – 16:30

leden – březen/na telefonickou domluvu

Vstupné

dospělí 100 Kč

dospělý doprovázející dítě, studenti a důchodci 50 Kč

děti 20 Kč

vstupné na jednotlivé výstavy 20 Kč

na Olomouckou kartu vstup volný

Kulturně vzdělávací prezentace pro školy

Historikové jsou si dobře vědomi, že kláštery sehrály v evropském dění důležitou roli při tvorbě naší kulturní společnosti, např. v zemědělství, lesnictví, krajinářství, vzdělání, architektuře, kultuře. V českých zemích sehrál podstatnou roli Břevnovský klášter jako první založený, klášter v Teplé, který přispěl k rozvoji lázeňství, a na střední Moravě klášter ve Šternberku jako centrum vzdělanosti.

Pro školní mládež jsou k dispozici studijní listy obsahující vzdělávací materiály pro různé typy škol vč. středních i vysokých. Během poznávací prohlídky budou seznámeni s historií klášterů a jejich významem pro společnost, seznámí se s různými hudebními nástroji vč. varhan. V sále pro loutkové divadlo je možnost provedení vlastního představení. Školám také nabízíme k vlastní prezentaci několik volných sálů. Vstupné pro žáky ZŠ je 20 Kč, pro studenty 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

 

Památky Dnes

Natáčení v areálu bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku – krátký dokumentární film

Šternberk - Krátký dokumentární film o Augustiniánské kanonii ve Šternberku, který je novou epizodou projektu Památky Dnes, má svou premiéru na internetovém kanálu právě teď:

https://www.youtube.com/watch?v=51UiU4yoyUw

Filmový štáb cine4net, s.r.o. začal ve Šternberku natáčet 25. dubna již od ranních hodin kvůli dobrým světelným podmínkám, aby zachytil přirozeně osvětlené exteriéry i atmosféru vnitřních prostor někdejšího kláštera. Objekt je velmi rozsáhlá stavba a celodenní natáčení v takovém místě je poměrně náročné. Zejména s ohledem na množství techniky, jež je nutné neustále přenášet do dalších částí kláštera, které se postupně proměnily ve „filmový plac“. „Pro toto natáčení jsme kromě obvyklého obsazení (režisér, dramaturg, kameraman, zvukař, produkční) přizvali technika Jiřího na funkci kamerový „grip“. Byl potřeba někdo, kdo by spolu s namáhavou instalací kamerového jeřábu a jízdy byl ještě schopen celý den chovat neustále měněné filmové objektivy jako v bavlnce,“ uvedl s úsměvem režisér Ondřej Sovík. 

Cílem se stala snaha o zachycení specifických rysů památky a současného stavu komplexu, který je až na pár expozic prakticky prázdný. Přestože kanonie prošla po roce 1989 fázemi revitalizace, na mnoha jejích částech jsou zřetelně vidět zásahy z dob minulého režimu. Štáb se vydal například po stopách zničených a zamalovaných fresek, aby pro diváky „objevil“ zrestaurovanou fresku J. K. Handkeho v děkanském sále. Je smutné, že většina maleb musela zmizet zřejmě jen z toho důvodu, že na nich byli vyobrazeni svatí.

„Při procházení prázdnými místnostmi a bludištěm chodeb člověk přemýšlí, jak asi klášter vypadal v době své největší slávy. I v tomto vyprázdněném prostoru je možné tu a tam zachytit odraz minulosti. Nejkrásnější na celém procesu natáčení je možnost dostat se na místa, která zůstávají běžnému návštěvníkovi utajena, a prohlédnout si je možná i jiným způsobem. Ale diváci se nemusí bát, podělíme se! V tomto díle se mají určitě na co těšit,“ dodal režisér Ondřej Sovík.

V rámci natáčení vedly kroky štábu i do interiéru a věže přilehlého kostela Zvěstování Panny Marie, odkud filmaři pořídili celkový záběr na areál kláštera.

Krátký dokument o Augustiniánské kanonii ve Šternberku považuji za profilový výstup projektu Památky Dnes. Zaprvé z dramaturgického hlediska – výsledné podoby coby vizuální prohlídky provázené hlasem „dobového“ vypravěče, zadruhé díky charakteru památky samotné. Šternberský klášter je přesně tím, na co projekt cílí. Věřím, že o jeho existenci nemají obyvatelé Olomouckého kraje větší povědomí, a tuším, že valná část místních se dovnitř nešla nikdy podívat. Přesto má i v tomto částečně restaurovaném stavu mnoho co nabídnout,“ vysvětlil dramaturg projektu Petr Dvořák.

Díky svým dispozicím by objekt mohl sloužit pro různorodé kulturní události, na vnitřním nádvoří si umím představit pořádání i větších koncertů. Společně s přilehlým monumentálním kostelem a nedaleko stojícím hradem by se mohl Šternberk zařadit k nejzajímavějším turistickým destinacím kraje,“ řekl dále.

Časový rozestup mezi daty natáčení a uvedení snímku je určen na celkové zpracování natočeného materiálu.

Pracovali jsme na dramaturgii ve spolupráci s historikem Filipem Hradilem z Vlastivědného muzea Olomouc, abychom diváky co nejvíce zaujali. Svůj čas si vybere celková postprodukce, střih, barevné korekce, na řadu přichází zvukař. Na komentáři spolupracujeme s herci Moravského divadla Olomouc, v tomto díle účinkuje člen činohry Petr Kubes. Pro tento snímek se nám navíc podařilo získat nahrávku barokní hudby pocházející z doby vypravěče v aktuálním podání tělesa Musica figuralis,“ doplnil Petr Dvořák.

V podvečer natáčení se v komplexu konala společenská událost spojená s vernisáží a hudební produkcí, které se štáb cine4net, s.r.o také zúčastnil. V dokumentu se z ní na závěr objeví několik záběrů. Smyslem je poukázat na to, že i když stavba již dávno neslouží původnímu účelu, lze ji důstojně využít například právě pro výstavy, kulturní akce či festivaly. Je možné místu vdechnout nový život.

Snímek o Augustiniánské kanonii vznikl za finanční podpory města Šternberk.

Cílem projektu Památky Dnes je popularizovat zajímavé kulturní památky prostřednictvím série netradičně pojatých krátkých dokumentárních filmů, které budou dostupné pro všechny diváky na internetu. Projekt se nezaměřuje na nejznámější památky, ale zejména ty, jež často míjíme bez povšimnutí, přesto dostatečně významné, aby si zasloužily naši pozornost a péči. Nové snímky je možné sledovat prostřednictvím kanálu YouTube, Vimeo, stránek společnosti a na sociální síti Facebook.

cine4net, s.r.o.

www.cine4net.eu

 

Šternberk

barokní umění

barokní umění

 
expozice z dějin města

expozice z dějin města

 
Handkeho freska

Handkeho freska

 
Handkeho freska 1

Handkeho freska 1

 
kostel Zv Panny Marie

kostel Zv Panny Marie

 
chodby

chodby

 
obrazárna

obrazárna

 
letecký pohled

letecký pohled

 
Oči dokořán   celostátní výstava výtvarných oborů ZUŠ 1

Oči dokořán celostátní výstava výtvarných oborů ZUŠ 1

 
Oči dokořán   celostátní výstava výtvarných oborů ZUŠ

Oči dokořán celostátní výstava výtvarných oborů ZUŠ

 
kostel Zv Panny Marie

kostel Zv Panny Marie

 
prohlídka s programem

prohlídka s programem

 
expozice z dějin města

expozice z dějin města

 
chodby

chodby

 
kostel Zv Panny Marie

kostel Zv Panny Marie

 
obrazárna

obrazárna

 
letecký pohled

letecký pohled

 
prohlídka s programem 1

prohlídka s programem 1

 
sál 3

sál 3

 
Salvator Mundi na západním průčelí

Salvator Mundi na západním průčelí

 
sál 2

sál 2

 
sklepy

sklepy

 
věžní hodiny

věžní hodiny

 
vnitřní nádvoří 1

vnitřní nádvoří 1

 
vnitřní nádvoří

vnitřní nádvoří

 
výzdoba kostela

výzdoba kostela

 
02

02

 
01

01

 
03

03

 
05

05

 
04

04

 
06

06

 
07

07

 
08

08

 
09

09

 
10

10

 
11

11

 
12

12

 
1789

1789

 
veduta 1727 výřez

veduta 1727 výřez

 
veduta 18  stol

veduta 18 stol

 
 
Vytvořeno 9.3.2016 14:10:06 | přečteno 9015x | lenka.hornova