Vyhledávání

Karlovarský kraj

Karlovarský kraj je především proslulý svým lázeňstvím. Na území kraje se nachází nejen naše nejznámější lázně Karlovy Vary, ale i Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov.  Spolu s léčivými prameny je kraj bohatý i na přírodní minerální vody, z nichž nejznámější je Mattoni. V souvislosti s lázeňstvím jsou také velice známé lázeňské oplatky, které si jako sladkou pochoutku zamilovali nejen místní obyvatelé, ale především lázeňští hosté z celého světa. Karlovy Vary kromě toho prosluly ještě bylinným likérem Becherovka a uměním sklářů společnosti Moser. Město Chodov proslavil růžový porcelán, který se vyváží do celého světa. Z kulturní oblasti je to především Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který nabízí setkání tvůrců domácích i zahraničních.  

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky a vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě uzavírá území republiky státní hranicí s Německem, na východě sousedí s Ústeckým krajem a na jihu s krajem Plzeňským. Spolu s Ústeckým krajem tvoří oblast soudružnosti Severozápad, tzv. NUTS 2.

Přes území těchto dvou krajů, podél státní hranice, se rozprostírají Krušné hory. Jejich nejvyšší bod Klínovec (1 244 m n.m.) leží v okrese Karlovy Vary, stejně tak jako nejnižší bod kraje (320 m n.m.), který se nachází na řece Ohři na hranici kraje. Ohře je zároveň nejvýznamnější řekou Karlovarského kraje a téměř celé území také spadá do jejího povodí. Dalšími významnými řekami jsou Teplá, Rolava, Bystřice a Svatava. Z nich nejznámější je řeka Teplá, která vtéká do Ohře v Karlových Varech a která protéká údolím Karlových Varů, kde vyvěrá většina horkých pramenů. Ty vtékají do řeky a umožňují vznik odrůdy aragonitu, známého jako vřídlovec a hrachovec. Oba jsou po tisíciletí vylučovány z horkých karlovarských pramenů, jejichž voda má v sobě rozpuštěno mnoho nerostných látek a plynů, hlavně kysličníku uhličitého.

Kraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a svou rozlohou (3 314 km2) se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 % území ČR. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (46 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí a největším podílem žijících obyvatel v kraji (39,1 %). Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. Ve městech karlovarského okresu ke dni 31. 12. 2014 žilo celkem 95 772 osob. Ve městech sokolovského okresu žilo k tomuto datu 74 107 obyvatel a ve městech chebského okresu 77 089 obyvatel.

K 31. 12. 2014 žilo v obcích Karlovarského kraje celkem 299 293 obyvatel, což představuje 2,8 % obyvatel České republiky. Absolutním počtem narozených (2 764 osob) i zemřelých (3 151 osob) se náš kraj řadí na poslední místo v ČR. Srovnáme-li počet narozených na 1 000 obyvatel (9,2 osob), pak je Karlovarský kraj také na posledním místě v ČR. Počtem zemřelých na 1 000 obyvatel (10,5 osob) se Karlovarský kraj řadí na 12. místo. V roce 2014 se do Karlovarského kraje přistěhovalo celkem 2 984 osob a vystěhovalo se 3 613 osob a bilance byla záporná (629 osob). Celkový přírůstek byl v roce 2014 také záporný a dosáhl hodnoty 1 016 osob.

Podíl nezaměstnaných, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let k obyvatelstvu stejného věku činil v Karlovarském kraji 8,21 %. Podíl nezaměstnaných osob činil v okrese Cheb 6,41 %, v okrese Karlovy Vary 8,31 % a v okrese Sokolov 9,89 %. Neumístěných žadatelů o práci bylo v roce 2014 celkem 17 290 (o 2 310 méně než v roce 2013) na 1 648 volných pracovních míst. Nejvíce žadatelů o práci bylo v okrese Karlovy Vary (6 806 osob), dále v okrese Sokolov (6 319 osob) a nejméně v okrese Cheb (4 165 osob). Největší zastoupení mezi nezaměstnanými měli uchazeči se základním vzděláním a bez vzdělání (7 802 osob, tj. 45,1 %), vyučení a se středním vzděláním bez maturity (6 229 osob, tj. 36,0 %). S ohledem na věk nezaměstnaných byla nejvíce zastoupena věková skupina 35–44 let (22,7 %), věková skupiny 45–54 let (21,5 %) a věková skupina 25–34 let (21,3 %). Průměrný věk žadatelů o práci (40,5 let) se oproti minulému roku zvýšil o 1,3 roku.

Zdravotní péči v Karlovarském kraji v roce 2014 zajišťovalo 5 nemocnic,1 333 lékařů, z toho v nestátních zařízeních 1 308 lékařů. Lékáren a výdejen léků včetně odloučených pracovišť bylo v roce 2014 v Karlovarském kraji 91.

Cestovní ruch je v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví. Především lázeňství udělalo z našeho kraje cílovou destinaci pro hosty z Čech i z ciziny. V roce 2014 navštívilo náš kraj 776 671 hostů. Přepočteme-li hosty na 1 000 obyvatel kraje vychází 2 589,9 hostů. Podíl cizinců, kteří navštívili v loňském roce náš kraj, byl 66,6 %. Počtem přenocování na 1 000 obyvatel (15 014,6) se Karlovarský kraj v rámci České republiky umístil na 1. místě. 

V souvislosti s lázeňským cestovním ruchem je na území Karlovarského kraje i dostatečná nabídka kulturních zařízení a památkových zón. Ty jsou doplněny nabídkou lázeňských symfonických orchestrů a několika festivalů, z nichž nejznámější je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Z dalších kulturních a sportovních akcí jsou to například Loketské kulturní léto, Chopinův festival Mariánské Lázně a Mattoni 1/2 Maraton Karlovy Vary.


Vytvořeno 17.5.2016 15:26:46 | přečteno 1664x | kveta.vitvarova