Vyhledávání

Vyhlášení soutěže O titul Historické město roku 2022

Byl vyhlášen další ročník soutěže Programu regenerace MPR/MPZ za rok 2022. Uzávěrka 15.12.2022. ikona souboruPřihláška

 • Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky. 

 

 • V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu.

 

 • Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.

 

 • Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2022. Přihlášku zašlete v elektronické podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz.

 

 • Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd.

 

 • Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období posledních 10 let.

 

 • Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ.

 

 • Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ.

 

 • Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.

 

 • Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2022.

 

 • Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní město/obec.


Vytvořeno 7.11.2022 12:26:21 - aktualizováno 7.11.2022 12:28:52 | přečteno 1500x | kveta.vitvarova