Vyhledávání

Centrum Louka - Stará škola - Znojmo

Centrum Louka  Stará škola Znojmo

Tzv. „Stará škola“ se nachází v areálu národní kulturní památky někdejšího kláštera premonstrátů v Louce založeného v roce 1190. Samotný objekt je výsledkem několika významných přestaveb. Byl postaven jako křídlo středověkého klášterního konventu, ke kterému přiléhal ambit s rajským dvorem. Svoji funkci plnil až do 18. století. Na školu byl objekt adaptován v 19. století a vyučování dětí zde probíhalo až do počátku 90. let 20. století. Od té doby budova bez jakéhokoliv využití chátrala. To se však změnilo v srpnu roku 2019, kdy byly zahájeny práce na stavebních úpravách. Jejich realizací došlo ke změně využití objektu na Centrum Louka pro výzkumné, osvětové, vzdělávací a propagační účely. V budově školy tak vznikne společenské a vzdělávací centrum, které bude prostřednictvím zde konaných konferencí a workshopů sloužit k mezinárodní výměně zkušeností v oblasti obnovy kulturních památek. V suterénu bude umístěna expozice a lapidárium o stavebním vývoji Louckého kláštera. Místnosti v přízemí poslouží jako pracovní dílny se zázemím pro školení a kurzy řemesel. V prvním patře vznikne nové informační centrum s průvodcovskou službou v klášteře, do kterého byl z exteriéru obnoven původní vstup. V patře původní učebny nahradil velký víceúčelový sál s kapacitou až 200 osob, jenž bude sloužit pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, výstavy i konference.

Rekonstrukce „Staré školy“ je realizována v rámci přeshraničního česko-rakouského projektu COL – Centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Celková investice je vyčíslena na 71 mil. Kč. Z evropských dotací a ze státního rozpočtu získalo město Znojmo na tuto akci celkem 1,85 mil. eur.


Centrum Louka - Stará škola, Znojmo, Jihomoravský kraj

Centrum Louka chodba v přízemí (v čele objev zazděného románského okna)  stav po opravě

Centrum Louka chodba v přízemí (v čele objev zazděného románského okna) stav po opravě

 
Centrum Louka  Stará škola Znojmo

Centrum Louka Stará škola Znojmo

 
Centrum Louka učebna v přízemí  stav po opravě

Centrum Louka učebna v přízemí stav po opravě

 
Centrum Louka sklep (expozice)  stav po opravě

Centrum Louka sklep (expozice) stav po opravě

 
Centrum Louka recepce TIC v patře  stav po opravě

Centrum Louka recepce TIC v patře stav po opravě

 
Centrum Louka sál v patře  stav po opravě

Centrum Louka sál v patře stav po opravě

 
Centrum Louka třída v patře  stav před opravou

Centrum Louka třída v patře stav před opravou

 
Centrum Louka místnost v patře  stav před opravou

Centrum Louka místnost v patře stav před opravou

 
Centrum Louka sklep (kotelna)  stav před opravou

Centrum Louka sklep (kotelna) stav před opravou

 
Centrum Louka chodba v přízemí  stav před opravou

Centrum Louka chodba v přízemí stav před opravou

 
Centrum Louka učebna v přízemí  stav před opravou

Centrum Louka učebna v přízemí stav před opravou

 
 
Vytvořeno 25.1.2022 16:41:03 | přečteno 1006x | klara.konopaskova