Vyhledávání

Domek Prokopa Diviše_Žamberk

Domek Prokopa Diviše foto pro novináře

Na okraji města Žamberka v blízkosti silnice I. třídy směrem na Hradec Králové se nachází roubené stavení s maketou bleskosvodu, jehož nová fasáda svítí do okolí. Domek Prokopa Diviše patří pod správu Městského muzea Žamberk. Expozice v domku je přístupná v letní sezóně a je věnovaná slavnému žamberskému rodákovi – vynálezci bleskosvodu Prokopu Divišovi. Domek je také cenný z hlediska vývoje lidové architektury na Žambersku. Z tohoto důvodu si zasloužil kvalitní opravu, která začala v srpnu loňského roku. Nejprve byly provedeny opravy spár mezi roubením. Dle původního postupu byla k opravě použita omazávka z přemrzlé hlíny smíchané s řezanou slámou, namočenou do vápenného mléka, aby se předešlo plísni. Ještě předtím musely být odstraněny novodobé výplně spár a vyspraveny podezdívky z opukového kamene. Po vyzrání hliněné omítky byly stěny a dřevěné štíty obíleny vápnem, které bylo připraveno z odležené hašené vápenné kaše. Další fází byla obnova komínu domku a nakonec došlo k nátěru dřevěných oken a dveří, stejným odstínem, jaký měl původní nátěr.

Realizace projektu „Žamberk, venkovský dům, Betlém čp. 326, obnova exteriéru a komínu domu Prokopa Diviše“ byla finančně podpořena Pardubickým krajem dotací ve výši 50 000 Kč. Na obnově domku P. Diviše se podílela firma Trastam p. Filipa Trunečky, který byl v roce 2021 Ministerstvem kultury ČR oceněn titulem Nositel tradice lidových řemesel. Firma vyniká pečlivým a konzervativním přístupem k obnově památek. Práce probíhaly od poloviny srpna do konce října a investiční náklady činily 271 754 Kč vč. DPH.


Domek Prokopa Diviše, Žamberk, Pardubický kraj

Domek Prokopa Diviše foto pro novináře

Domek Prokopa Diviše foto pro novináře

 
Domek Prokopa Diviše foto po obnově (1)

Domek Prokopa Diviše foto po obnově (1)

 
Domek Prokopa Diviše foto po obnově (4)

Domek Prokopa Diviše foto po obnově (4)

 
Domek Prokopa Diviše foto po obnově (2)

Domek Prokopa Diviše foto po obnově (2)

 
Domek Prokopa Diviše foto po obnově (3)

Domek Prokopa Diviše foto po obnově (3)

 
Domek Prokopa Diviše foto po obnově (5)

Domek Prokopa Diviše foto po obnově (5)

 
Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (1)

Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (1)

 
Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (2)

Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (2)

 
Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (3)

Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (3)

 
Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (4)

Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (4)

 
Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (5)

Domek Prokopa Diviše foto před obnovou (5)

 
 
Vytvořeno 1.2.2022 13:23:21 | přečteno 422x | klara.konopaskova