Vyhledávání

Měšťanský dům č.p. 1221 - Kadaň

Měšťanský dům čp 121 foto pro novináře

Stavební úpravy objektu čp. 121 na Mírovém náměstí v Kadani

Od předchozího vlastníka současní majitelé převzali objekt v neutěšeném stavu (konec roku 2017). Fasáda byla v dezolátním stavu, okna i dveře se nacházely za hranicí životnosti, chyběly skladby podlah, na mnoha místech byly odstraněny původní násypy na klenbách, byla pokleslá jedna z nosných zdí.  Rekonstrukce objektu probíhala v letech 2019 - 2021. Na konci roku 2021 byl objekt zkolaudován pro bydlení, nachází se zde 5 bytových jednotek 2+kk a v přízemí provozovna. Stavební práce byly financovány především z prostředků vlastníka, dále s přispěním města Kadaně a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Cena díla je 9. 500.000,- Kč, z toho 200.000,- Kč z rozpočtu města Kadaně a 650.000,- Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dům se nachází v exponované pohledové poloze, památkové hodnoty spočívají v jeho urbanistickém začlenění do nejvýznamnějšího veřejného prostoru v rámci historického jádra Kadaně, jehož je neoddělitelnou součástí, a zároveň svým hmotovým a architektonickým výrazem spoluvytváří historický charakter jižní strany náměstí. Dům je cenný i jako historický pramen pro poznání měšťanské renesanční architektury v Kadani.


Měšťanský dům č.p. 121, Kadaň, Ústecký kraj

Mestansky dum č p  121 stav pred (4)

Mestansky dum č p 121 stav pred (4)

 
Mestansky dum č p  121 stav pred (5)

Mestansky dum č p 121 stav pred (5)

 
Mestansky dum č p  121 Kadan stav po (3)

Mestansky dum č p 121 Kadan stav po (3)

 
Mestansky dum č p  121 Kadan stav po (4)

Mestansky dum č p 121 Kadan stav po (4)

 
Mestansky dum č p  121 Kadan stav po (5)

Mestansky dum č p 121 Kadan stav po (5)

 
Mestansky dum č p  121 stav pred (2)

Mestansky dum č p 121 stav pred (2)

 
Mestansky dum č p  121 stav pred (1)

Mestansky dum č p 121 stav pred (1)

 
Mestansky dum č p  121 Kadan stav po (2)

Mestansky dum č p 121 Kadan stav po (2)

 
Mestansky dum č p  121 stav pred (3)

Mestansky dum č p 121 stav pred (3)

 
Mestansky dum č p  121 Kadan stav po (1)

Mestansky dum č p 121 Kadan stav po (1)

 
Měšťanský dům čp 121 foto pro novináře

Měšťanský dům čp 121 foto pro novináře

 
 
Vytvořeno 27.1.2022 10:30:56 | přečteno 439x | klara.konopaskova