Vyhledávání

Sousoší Panny Marie - Příbor

Obnova sousoší P  Marie Foto pro novinare

V jarních a letních měsících roku 2021 prošla památka komplexním restaurátorským zásahem, který zabezpečil její stav na další léta. Jedná se o cenné barokní sousoší s ústřední postavou Panny Marie Immaculáty s Ježíškem na klíně, která je datována rokem 1713. Samostatná socha Panny Marie na mohutném hranolovém podstavci je obehnána pískovcovou balustrádou, před jejímiž nárožními kuželkami stojí sochy sv. Floriána a sv. Rocha. V havarijním stavu se nacházely především architektonické části balustrády, které byly výrazně staticky nestabilní. Povrch kamenného materiálu pokrývala silná vrstva biologického nánosu. Veškeré restaurátorské práce probíhaly na místě
a zahrnovaly renovaci všech zmíněných pískovcových částí. Obnova spočívala v důkladném zpevnění kamene a ve vhodném doplnění chybějící a poškozené profilace i modelace. Na závěr ozdobila sochu nově pozlacená svatozář Madony a Ježíška. Postavu sv. Rocha doplnil chybějící atribut poutnické hole opět v pozlacené úpravě, která spolu se zlacenými atributy Panny Marie a Ježíska a s pozlaceným hrotem praporce vytváří novou barevně ucelenou kompozici. Obnova sochy a architektonických částí proběhla v plném rozsahu z dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva kultury. Revizi sochařských kopií světců financoval vlastník, město Příbor.

Sousoší Panny Marie, Příbor, Moravskoslezský kraj

Sousosi Foto po obnově (1)

Sousosi Foto po obnově (1)

 
Sousosi Foto po obnově (4)

Sousosi Foto po obnově (4)

 
Sousosi Foto po obnově (5)

Sousosi Foto po obnově (5)

 
Sousosi Foto po obnově (2)

Sousosi Foto po obnově (2)

 
Sousosi Foto po obnově (3)

Sousosi Foto po obnově (3)

 
Sousosi foto před obnovou  (3)

Sousosi foto před obnovou (3)

 
Sousosi foto před obnovou  (2)

Sousosi foto před obnovou (2)

 
Sousosi foto před obnovou  (1)

Sousosi foto před obnovou (1)

 
Sousosi foto před obnovou  (4)

Sousosi foto před obnovou (4)

 
Sousosi foto před obnovou  (5)

Sousosi foto před obnovou (5)

 
Obnova sousoší P  Marie Foto pro novinare

Obnova sousoší P Marie Foto pro novinare

 
 
Vytvořeno 18.1.2022 13:47:38 - aktualizováno 19.1.2022 14:43:50 | přečteno 291x | klara.konopaskova