Vyhledávání

Venkovská usedlost - Milíkov

Venkovská usedlost Milíkov Foto pro novináře

Chebský hrázděný statek v Milíkově č. p. 18

Cílem projektu „Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově“ byla obnova kulturní památky citlivým a odborným způsobem, za dohledu státní památkové péče. Záměrem rekonstrukce bylo zachovat stávající architektonický výraz a historické dispoziční řešení objektu a využít tak potenciál chebského statku ke zřízení naučné etnografické expozice v původních prostorech historického objektu. Výchovně vzdělávací potenciál objektu s přihlédnutím k jeho památkové hodnotě je využit k pořádání nekomerčních vzdělávacích a kulturních akcí pro širokou veřejnost. Cílem nově vybudované expozice je seznámit návštěvníky s historií statku, s typologií hrázděných staveb na Chebsku, s každodenním životem na venkově, s drobnou řemeslnou a domáckou výrobou i specifiky chebského folklóru. Stává se tak v širokém regionu první odborně garantovanou expozicí nacházející se v autentických prostorech. Obnovení památky pomůže k prohloubení identifikace místních obyvatel se svým regionem, postiženým kulturně-společenskou diskontinuitou.


Venkovská usedlost, Milíkov, Karlovarský kraj

Venkovská usedlost Milíkov Foto pro novináře

Venkovská usedlost Milíkov Foto pro novináře

 
Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (6)

Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (6)

 
Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (1)

Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (1)

 
Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (3)

Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (3)

 
Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (4)

Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (4)

 
Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (5)

Venkovská usedlost Milíkov foto po obnově (5)

 
Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (5)

Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (5)

 
Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (4)

Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (4)

 
Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (1)

Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (1)

 
Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (2)

Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (2)

 
Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (3)

Venkovská usedlost Milíkov stav před obnovou (3)

 
 
Vytvořeno 4.2.2022 11:37:39 - aktualizováno 9.2.2022 10:53:17 | přečteno 212x | klara.konopaskova