Vyhledávání

1. kategorie - menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)

Stará radnice (44287)

Obec: Prachatice
PSČ: 383 01
Ulice: Velké náměstí
č.p.: 1
č.or.: -
Pozemek parc. č.: st. 1
Katastrální území: Prachatice
Okres: Prachatice
Kraj: Jihočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 3384
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Prachatice
Adresa žadatele: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, IČ 00250 627
Kontaktní osoba: Ing. Antonín Jurčo
Kontaktní e-mail: ajurco@mupt.cz
Kontaktní telefon: 388607551
Uživatel památky: Město Prachatice a Městský úřad Prachatice, částečně Informační centrum
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Rest.zpráva_Stará radnice.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Před_Fortitudo.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Před_nároží.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Před_vojáci.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Po_Fortitudo.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Po_fabionová_římsa.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Po_spor_žen.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kaplička Vědlice (44529)

Obec: Vědlice
PSČ: 455 11
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 59/1
Katastrální území: Vědlice
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Úštěk
Adresa žadatele: Mírové náměstí 83 Úštěk 411 45
Kontaktní osoba: Pavel Kundrát
Kontaktní e-mail: Pavel.kundrat@mesto-ustek.cz
Kontaktní telefon: 724 536 751
Uživatel památky: Josef Wenzl Vědlice 75 455 11
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): foto 1.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): foto 3.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): foto 4.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): foto 9.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): foto 10.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): 8.jpeg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Sochařská výzdoba měšťanského domu (44537)

Obec: Kadaň
PSČ: 432 01
Ulice: Mírové náměstí
č.p.: 185
č.or.:
Pozemek parc. č.: 2
Katastrální území: Kadaň
Okres: Chomutov
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 37371/5-1686
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Kadaň
Adresa žadatele: Mírové náměstí 1 432 01 Kadaň
Kontaktní osoba: Ing. Jana Purnochová
Kontaktní e-mail: jana.purnochova@mesto-kadan.cz
Kontaktní telefon: 474 319 547
Uživatel památky: Město Kadaň
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Sochy Potvrzení.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Sochy I.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Sochy II.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Sochy III.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Sochy I.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): sochy II.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): vázy III.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Mikulovická brána (44538)

Obec: Kadaň
PSČ: 432 01
Ulice: Jana Švermy
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 548
Katastrální území: Kadaň
Okres: Chomutov
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 45005/5-1697
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Kadaň
Adresa žadatele: Mírové náměstí 1 432 01 Kadaň
Kontaktní osoba: Ing. Jana Purnochová
Kontaktní e-mail: jana.purnochova@mesto-kadan.cz
Kontaktní telefon: 474 319 547
Uživatel památky: Město Kadaň
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Mikul potvrzení.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Mikul I.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Mikul II.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Mikul III.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Mikul I.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Mikul II.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Mikul III.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

bývalý augustiniánský klášter (44589)

Obec: Šternberk
PSČ: 78501
Ulice: Farní
č.p.: 69
č.or.: 5
Pozemek parc. č.: 12
Katastrální území: Šternberk
Okres: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 20311/8-1971
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Šternberk
Adresa žadatele: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kameníčková
Kontaktní e-mail: kamenickova@sternberk.cz
Kontaktní telefon: 585086227
Uživatel památky: Město Šternberk a Handkeho spolek
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: závazná stanoviska - akce klášter.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): stav místnosti před restaurováním.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): nástěnná malba včetně štukového dekoru ve stropním zrcadle před restaurování.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): nástěnná malba včetně štukového dekoru v okenní špaletě před restaurováním.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): stav místnosti po obnově.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): nástěnná malba včetně štukového dekoru ve stropním zrcadle po restaurování.png
Foto 3 - po obnově (v jpg.): nástěnná malba včetně štukového dekoru v okenní špaletě po restaurování.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

sloup se sochou Panny Marie (44593)

Obec: Šternberk
PSČ: 78501
Ulice: Ořechová
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 4900/1
Katastrální území: Šternberk
Okres: Olomouc
Kraj: Olomoucký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 44822/8-1973
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Šternberk
Adresa žadatele: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kameníčková
Kontaktní e-mail: kamenickova@sternberk.cz
Kontaktní telefon: 585 086 227
Uživatel památky: Památka se nachází na veřejném prostranství nad zámeckou zahradou Státního hradu Šternberk a je volně přístupná veřejnosti.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: závazné stanovisko-Šternberk, sloup se sochou P. Marie.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): stav před restaurováním.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): detail sochy Panny Marie před restaurováním.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): rok 2010 - poškozená hlavice sloupu.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): sloup po restaurování.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): detail Panny Marie po restaurování.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): nález z podstavce sloupu.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Náhrobek Karla Niklase svobodného pána von Steinmetz (44788)

Obec: Terezín
PSČ: 411 55
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 754
Katastrální území: Terezín
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 43151/5-2342
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: NE
Žadatel/vlastník/správce: Město Terezín
Adresa žadatele: Náměstí ČSA 179, 411 55 Terezín
Kontaktní osoba: Jiří Hofman
Kontaktní e-mail: jiri.hofman@terezin.cz
Kontaktní telefon: 724027400
Uživatel památky: Město Terezín
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: RZ terezín náhrobek.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Před 1.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Před 2.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Před 3.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Po 1.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Po 2.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Po 3.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kaplička Břežany nad Ohří - pod skalou. (44795)

Obec: Břežany nad Ohří
PSČ: 413 01
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 126/1
Katastrální území: Břežany nad Ohří
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Budyně nad Ohří
Adresa žadatele: Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Kontaktní osoba: Petr Kindl
Kontaktní e-mail: kindl@budyne.cz
Kontaktní telefon: 776 442 916
Uživatel památky: Církev, město Budyně nad Ohří.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Budyně_před M.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): IMG_4897_před.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): IMG_4904_před.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): IMG_5878_po.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): IMG_5880_po.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): IMG_5891_po.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Radnice (44797)

Obec: Klatovy
PSČ: 33901
Ulice: náměstí Míru
č.p.: 62
č.or.:
Pozemek parc. č.: 490
Katastrální území: Klatovy
Okres: Klatovy
Kraj: Plzeňský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 36414/4-2653
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Klatovy
Adresa žadatele: náměstí Míru 62 33901 Klatovy
Kontaktní osoba: Ing. Alena Kunešová
Kontaktní e-mail: akunesova@mukt.cz
Kontaktní telefon: 376 347 262
Uživatel památky: Město Klatovy - sídlo městského úřadu
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: doc02263920170109160908.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): KN2_9538.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): vestibul_1.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): vestibul_6.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): KN2_9406_07_08_09_10_fused Panorama_r.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): KN2_9461_2_3_4_5_fused Panorama_r.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): KN2_9495_6_7_8_9_fused Panorama_r.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kaplička Břežany nad Ohří (44817)

Obec: Břežany nad Ohří
PSČ: 413 01
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 83
Katastrální území: Břežany nad Ohří
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Budyně nad Ohří
Adresa žadatele: Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Kontaktní osoba: Petr Kindl
Kontaktní e-mail: kindl@budyne.cz
Kontaktní telefon: 776 442 916
Uživatel památky: Děkanství Budyně nad Ohří, město Budyně nad Ohří
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): P1040316.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): P1040317.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): P1040318.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): IMG_4089.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): IMG_4100.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): IMG_4109.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kostel Všech svatých v Sudoměřicích u Bechyně (44855)

Obec: Sudoměřice u Bechyně
PSČ: 391 72
Ulice: -
č.p.: -
č.or.: -
Pozemek parc. č.: st. 39
Katastrální území: Sudoměřice u Bechyně
Okres: Tábor
Kraj: Jihočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 03-5067
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně
Adresa žadatele: Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně Náměstí T.G. Masaryka 143 Bechyně 391 65
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Plášil
Kontaktní e-mail: farabechyne@seznam.cz
Kontaktní telefon: 731 402 853
Uživatel památky: Římskokatolická farnost Sudoměřice u Bechyně
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): stav p+Öed (2).JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): stav p+Öed (3).JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): stav p+Öed.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): stav po (2).JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): stav po (3).JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): stav po.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Silniční most - Pražský s kiosky – pravobřežní kiosek II. na pozemku parc. č. st. 1416 (44856)

Obec: Hradec Králové
PSČ: 500 02
Ulice: Náměstí Svobody
č.p.: bez č.p.
č.or.: bez č.or.
Pozemek parc. č.: st. 1416, 189/3
Katastrální území: Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký kraj
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 41909/6-4537
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Statutární město Hradec Králové
Adresa žadatele: Československé armády 408 502 00 Hradec Králové
Kontaktní osoba: Ing. arch. Jan Falta
Kontaktní e-mail: jan.falta@mmhk.cz
Kontaktní telefon: +420 725644271
Uživatel památky: soukromá fyzická osoba
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 01_Poškozené omítky, nevhodná barevnost, depozity nečistot.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): 02_Poškozené dřevěné prvky, nevhodná barevnost.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 03_Ozdobné mříže, zaniklé zlacení plátkovým zlatem.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 01_Celkový pohled včetně opěrných zídek, .JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): 02_Celkový pohled, přírodní omítky, obnovené kamenné, klempířské a zámečnické konstrukce.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): 03_Obnovená barevnost, zlacení plátkovým zlatem a restaurování.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Větrný mlýn (44858)

Obec: Bílovec - Nové Dvory
PSČ: 743 01
Ulice: -
č.p.: -
č.or.: -
Pozemek parc. č.: 540
Katastrální území: Stará Ves u Bílovce
Okres: Nový Jičín
Kraj: Moravskoslezský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 22071/8-1540
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: město Bílovec
Adresa žadatele: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Murcková
Kontaktní e-mail: katerina.murckova@bilovec.cz
Kontaktní telefon: 556 414 227
Uživatel památky: Větrný mlýn je majetkem města Bílovec. Nachází se na veřejném prostranství v poli a je celoročně přístupný veřejnosti. Klíče od mlýna jsou k dispozici po domluvě u majitele sousedního objektu.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: I_Závazné koordinované stanovisko.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Větrný mlýn I.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Větrný mlýn II.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Větrný mlýn III.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Větrný mlýn IV.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Větrný mlýn V.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Větrný mlýn VI.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Morový sloup (44861)

Obec: Letohrad
PSČ: 561 51
Ulice: Václavské náměstí
č.p.: 10
č.or.: 00279129
Pozemek parc. č.: st.p.č. 120
Katastrální území: Letohrad
Okres: Ústí nad Orlicí
Kraj: Pardubický
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 45422/6-3992
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Letohrad
Adresa žadatele: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
Kontaktní osoba: Blanka Doskočilová
Kontaktní e-mail: blanka.doskocilova@letohrad.eu
Kontaktní telefon: 465676436
Uživatel památky: Město Letohrad
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: potvrzení o památkové obnově morový sloup.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Sousoší P.Marie před restaurováním .jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): panna Marie.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): sloup.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): IMG_20170111_140323.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Panna Marie.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): sloup.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Piaristická škola (44870)

Obec: Moravská Třebová
PSČ: 57101
Ulice: Olomoucká
č.p.: 178
č.or.: 2
Pozemek parc. č.: 189
Katastrální území: Moravská Třebová
Okres: Svitavy
Kraj: Pardubický
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 50904/6-6178
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Moravská Třebová
Adresa žadatele: nám. TGM 32/29, 571 01 Moravská Třebová
Kontaktní osoba: Eva Štěpařová
Kontaktní e-mail: esteparova@mtrebova.cz
Kontaktní telefon: 731428396
Uživatel památky: Město Moravská Třebová
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 20151111_103049.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): 20151111_103125.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 20151111_103201.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 20161031_153740.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): 20161031_153749.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): 20161031_154853.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Hrobka III. (Orclmeistrova) (44877)

Obec: Kutná Hora
PSČ: 284 01
Ulice: Česká ulice
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 4057/1
Katastrální území: Kutná Hora
Okres: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 13128/2-1049/5
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Kutná Hora
Adresa žadatele: Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora
Kontaktní osoba: Věra Janatová
Kontaktní e-mail: janatova@mu.kutnahora.cz
Kontaktní telefon: 327 710 207
Uživatel památky: Město Kutná Hora
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Rozhodnutí hrobka.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): 005.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): 002.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): 001.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 002.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): DSCF0011.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): DSCF0001.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Hrad Lukov - věž Svatojánka (44884)

Obec: Lukov
PSČ: 76317
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 1373/4
Katastrální území: Lukov u Zlína
Okres: Zlín
Kraj: Zlínský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 11907/7-1985
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Spolek přátel hradu Lukova
Adresa žadatele: Lukov č.ev. 38, 763 17 Lukov
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Holík
Kontaktní e-mail: holik.sphl@seznam.cz
Kontaktní telefon: 608568142
Uživatel památky: Spolek přátel hradu Lukova
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Stavební_povolení_DH.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Svatojánka_1941-1.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Svatojánka_1941-2.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Svatojánka před zahájením obnovy_1999-2.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): 2016-1.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): 2016-2.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): DSCN6338.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Pavla (44893)

Obec: Čakovice (Štětí)
PSČ: 41108
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 2
Katastrální území: Čakovice u Radouně
Okres: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 42336/5 - 1979
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Štětí
Adresa žadatele: Mírové náměstí 163, Štětí 411 08
Kontaktní osoba: Radomil Kulhánek
Kontaktní e-mail: radek.kulhanek@steti.cz
Kontaktní telefon: 416812401
Uživatel památky: Město Štětí
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: 15_0008410_omítky.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Čakovice 1.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Čakovice 2.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Čakovice 3.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Čakovice 4.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Čakovice 5.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Čakovice 6.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Prezentace archeologických nálezů v Přerově (lokalita Na Marku) (44898)

Obec: Přerov
PSČ: 750 00
Ulice: Na Marku
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 237, 238
Katastrální území: Přerov
Okres: Přerov
Kraj: Olomoucký
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 105 590
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Statutární město Přerov
Adresa žadatele: Bratrská 34 750 11 Přerov
Kontaktní osoba: Pavla Roubalíková
Kontaktní e-mail: pavla.roubalikova@prerov.eu
Kontaktní telefon: 581 268 440
Uživatel památky: Památník jednoty bratrské je určen široké veřejnosti a je celoročně volně přístupný. Základní funkcí navrženého prostranství je veřejná expozice a architektonické a výtvarné zpracovaní archeologických nálezů duchovně vzdělávacího centra jednoty bratrské, které zde byly odkryty v roce 2013.
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: Rozhodnutí o prohlášení za KP - sbor a škola jednoty bratrské.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Prezentace Na Marku_PŘED1.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Prezentace Na Marku_PŘED2.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Prezentace Na Marku_PŘED3.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Prezentace Na Marku_PO1.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Prezentace Na Marku_PO2.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Prezentace na Marku_PO3.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kaple Panny Marie (44902)

Obec: Žlutice
PSČ: 364 52
Ulice:
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: st. 1079
Katastrální území: Žlutice
Okres: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má:
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Žlutice
Adresa žadatele: Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
Kontaktní osoba: Václav Slavík
Kontaktní e-mail: starosta@zlutice.cz
Kontaktní telefon: 725051045
Uživatel památky: Město Žlutice, Římsko-katolická farnost Žlutice
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Bellhuebel_pred_01.jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Bellhuebel_pred_02.jpg
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Bellhuebel_pred_03.jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Bellhuebel_po_01.jpg
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Bellhuebel_po_02.jpg
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Bellhuebel_po_03.jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Sloup s Pannou Marií Immaculatou (45164)

Obec: Benešov nad Ploučnicí
PSČ: 407 22
Ulice: náměstí Míru
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 1230/4
Katastrální území: Benešov nad Ploučnicí
Okres: Benešov nad Ploučnicí
Kraj: Ústecký kraj
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 24973/5-3583
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: ANO
Žadatel/vlastník/správce: Město Benešov nad Ploučnicí
Adresa žadatele: náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Kontaktní osoba: Karel Šohaj
Kontaktní e-mail: sohaj@benesovnpl.cz
Kontaktní telefon: 725062580
Uživatel památky: Město Benešov nad Ploučnicí
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): _DSC3483a (Large).jpg
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): _DSC3544 (Large).JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): _DSC3581a (Large).jpg
Foto 1 - po obnově (v jpg.): _DSC6239 (Large).JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): _DSC6241 (Large).JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): _DSC6260a (Large).jpg
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Horní kašna se sochou Siléna (45461)

Obec: Telč
PSČ: 588 56
Ulice: Nám. zachariáše z Hradce
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 7355/2
Katastrální území: Telč
Okres: Jihlava
Kraj: Vysočina
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 19647/7-5249
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: NE
Žadatel/vlastník/správce: Město Telč
Adresa žadatele: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Kontaktní osoba: Křenek Jiří
Kontaktní e-mail: jiri.krenek@telc.eu
Kontaktní telefon: 567112428
Uživatel památky: Obyvatele a návštěvníci města Telč
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): DSCF7778.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): DSCF7780.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): DSCF7803.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): DSCF9952.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): DSCF9950.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): DSCF9948.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Kašna Dolní se sochou sv. Markéty (45483)

Obec: Telč
PSČ: 58856
Ulice: Nám. zachariáše z Hradce
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 7355/2
Katastrální území: Telč
Okres: Jihlava
Kraj: Vysočina
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 16080/7-5249
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: NE
Žadatel/vlastník/správce: Město Telč
Adresa žadatele: nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Telč
Kontaktní osoba: Křenek Jiří
Kontaktní e-mail: jiri.krenek@telc.eu
Kontaktní telefon: 567112428
Uživatel památky: Obyvatelé a návštěvníci města Telč
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): DSCF7741.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): DSCF7754.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): DSCF7945.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): DSCF9665.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): DSCF9921.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): DSCF9923.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Sousoší sv. Rodiny (45488)

Obec: Telč
PSČ: 58856
Ulice: Svatoanenská
č.p.:
č.or.:
Pozemek parc. č.: 7370/1, 7370/2, 7375/6
Katastrální území: Telč
Okres: Jihlava
Kraj: Vysočina
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 19584/7-5293
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: NE
Žadatel/vlastník/správce: Město Telč
Adresa žadatele: Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Kontaktní osoba: Křenek Jiří
Kontaktní e-mail: jiri.krenek@telc.eu
Kontaktní telefon: 567112428
Uživatel památky: Obyvatelé a návštěvníci města Telč
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.:
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): DSCI0046.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): DSCI0047.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): PC170091.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): PB280079.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): PB280081.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): PB280083.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano

Dům U Kutovců - dřevěný malovaný strop (45500)

Obec: Praha
PSČ: 110 00
Ulice: Havelská
č.p.: 510
č.or.: 5
Pozemek parc. č.: 434
Katastrální území: Staré Město
Okres: Praha
Kraj: Praha
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚS KP ČR - pokud má: 38590/1-270
Čestné prohlášení vlastníka, že památka byla uvedena k užívání v daném roce: NE
Žadatel/vlastník/správce: Městská část Praha 1
Adresa žadatele: Vodičkova 18 115 68 Praha 1 - Nové město
Kontaktní osoba: Jindřiška Jakešová
Kontaktní e-mail: jindriska.jakesova@praha1.cz
Kontaktní telefon: 724 334 937
Uživatel památky: Městská část Praha 1
Přiložte naskenovaný soubor v pdf.: zápis z jednání 14-12-2016.pdf
Foto 1 - před obnovou (v jpg.): Dřevěný malovaný strop.JPG
Foto 2 - před obnovou (v jpg.): Malovaný strop s kamenným obloukem.JPG
Foto 3 - před obnovou (v jpg.): Malovaný strop-detail výzdoby trámu.JPG
Foto 1 - po obnově (v jpg.): Restaurovaný malovaný strop.JPG
Foto 2 - po obnově (v jpg.): Detail restaurovaného malovaného stropu s kamenným obloukem.JPG
Foto 3 - po obnově (v jpg.): Restaurovaný malovaný strop-detail výzdoby trámu.JPG
Souhlas se zveřejněním fotografií: ano
Vytvořeno 5.12.2016 12:36:52 | přečteno 1854x | ernest