Vyhledávání

Cestovatelský fotodeník

    je soutěž, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny, 
    je aplikace, pomocí které můžete fotit památky po celé České republice, obsahuje přehlednou mapu památek, která se pravidelně aktualizuje, bude vaším průvodcem po cestách,

Soutěž probíhá od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023 - www.cestovatelskyfotodenik.cz

Principem soutěže „Cestovatelský fotodeník“ je, aby účastníci cestovali po České republice a navštívili a vyfotografovali co nejvíce památek, které jsou do projektu začleněné. 

Výhercem se stane ten soutěžící, který pomocí dané aplikace vyfotografuje nejvíce památek a tím získá největší počet bodů. Výhra bude udělena za první tři místa a odměnou bude poukaz na ubytování v jednom z členských měst Sdružení 

(1. místo - poukaz v hodnotě 10.000 Kč, 2. místo - 7000 Kč a 3. místo 5000 Kč.) Vyhodnocováni budou také krajští vítězové, tzn., že ceny obdrží i ti soutěžící, kteří nasbírají nejvíce bodů v daném kraji.

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví dne 9. září 2023 v Poděbradech.