Vyhledávání

Nový ročník - přihláška a informace

Byl vyhlášen další ročník soutěže Programu regenerace MPR/MPZ za rok 2022. Uzávěrka 15.12.2022. ikona souboruPřihláška

Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky. 

V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu.

Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.

 Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2022. Přihlášku zašlete v elektronické podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz.

Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd.

Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období posledních 10 let.

Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ.

Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ.

Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.

Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2022.

Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření banneru hradí soutěžní město/obec.

Vytvořeno 1.12.2022 14:04:58 - aktualizováno 4.4.2023 11:12:04 | přečteno 1071x | kveta.vitvarova