Vyhledávání

Hrobka rodiny Brass - Dolní Podluží

Foto pro novináře

Obec Dolní Podluží obnovila unikátní hrobku rodiny Brass, kterou navrhnul v 19. století architekt Viktor Luntz z Vídně. Hrobka na hřbitově v malinké vesničce na česko-německých hranicích se tak díky jménu svého architekta řadí k jeho ostatním realizacím, kterými jsou např. kostel Svatého Františka z Asissi ve Vídni nebo kostel Minoritů ve Vídni. Je naprostá vzácnost, že na hřbitově v Dolním Podluží se nachází památka, která byla realizována podle návrhu takto významného architekta. Po mnoha desítkách let chátrání byla obnovena do své původní kamenné krásy a navíc bude zpřístupněna veřejnosti. Objekt hrobky rodiny Brass byl renovován z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022. Celkové náklady na renovaci objektu v roce 2022 činily 2.056.144 Kč a z toho dotace činila 427.900 Kč.

Stručná historie objektu

Unikátní hrobka rodiny Brass se nachází na místním hřbitově v Dolním Podluží, na p.p.č. 2042/3 a 2042/6 v k.ú. Dolní Podluží, v okrese Děčín, v Ústeckém kraji. Obec Dolní Podluží se nachází pouhé 3 km od německého města Siefhennersdorf. Hrobka je unikátní především proto, že byla navržena architektem Viktorem Luntzem, kterým byl od roku 1885 profesorem na Technické univerzitě ve Vídni a od roku 1891 byl profesorem na speciální škole architektury Akademie výtvarného umění ve Vídni. Mezi jím navrhované stavby patří mimo jiné také kostel Svatého Františka z Asissi ve Vídni nebo kostel Minoritů ve Vídni. Je naprostá vzácnost, že na hřbitově v Dolním Podluží se nachází památka, která byla realizována podle návrhu takto významného architekta. Továrnická rodina Brassů, která v druhé polovině 18. století působila na Moravě, zakoupila v srpnu 1872 v Dolním Podluží objekt čp. 31 a zřídila zde svou pobočku, kterou Wilhelm Brass svěřil obchodně nadanému Gustavu Brassovi. Gustav Brass si v Dolním Podluží našel manželku – Bertu Elisabeth - dceru místního továrníka Antona Richtera. Z manželství se Brassům narodily dvě dcery a syn Paul, který v osmnácti letech zemřel (27. 4. 1893) v Litoměřicích jako gymnazista. V hrobce vybudované Gustavem Brassem byly pochováni Paul Brass (1.8. 1875 – 27.4. 1893) zemřelý v 18 letech, jeho manželka Berta Elisabeth Brass (20.6. 1852 – 28.12. 1912) zemřelá v 60 letech a Gustav Brass (23.3. 1851 – 14.7. 1922) zemřelý v 71 letech. 

Plánované využití objektu

Hrobka bude zpřístupněna pro veřejnost po dlouhých desetiletích jejího chátrání a nepřístupnosti veřejnosti. Ve významné dny (28.9 Den sv. Václava, 28.10. Den české státnosti, 1.11. Den zemřelých (dušičky), 11.11. Den válečných veteránů) budou vnitřní prostory hrobky zpřístupněny veřejnosti.

Zdroje financování, event. rozpočet (dotace, sbírky ...)

Objekt hrobky rodiny Brass byl renovován z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022. Celkové náklady na renovaci objektu v roce 2022 činily 2.056.144 Kč a z toho dotace činila 427.900 Kč.

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky

Objekt hrobky byl ve velmi špatném technické stavu. Kamenné bloky tvořící střechu hrobky byly rozestoupeny. Robusní kamenná věžička, kterou je zakončena střecha hrobky, je uložena na subtilních sloupcích, které byly značně degradovány a akutně tak hrozilo samovolné zřízení věžičky. Všech ozdobné kamenné prvky byly v minulosti sejmuty a necitlivě uloženy v areálu sběrného dvora. Po mnoha desítkách let bylo přistoupeno k celkové obnově hrobky tak, aby tato unikátní památka, která nemá v rámci České republiky srovnání, byla zachována pro budoucí generace. Důvodem přihlášení hrobky rodiny Brass do soutěže Památka roku 2022 je její unikátnost, obnovená kamenná krása a zejména ta skutečnost, že hrobka slaví v roce 2023 výročí 130 let od jejího vzniku…  


Hrobka rodiny Brass - Dolní Podluží

Foto nového stavu 3

Foto nového stavu 3

 
Foto nového stavu 4

Foto nového stavu 4

 
Foto nového stavu 5

Foto nového stavu 5

 
Foto nového stavu 2

Foto nového stavu 2

 
Foto původního stavu 3

Foto původního stavu 3

 
Foto nového stavu 1

Foto nového stavu 1

 
Foto původního stavu 6

Foto původního stavu 6

 
Foto původního stavu 4

Foto původního stavu 4

 
Foto původního stavu 5

Foto původního stavu 5

 
Foto původního stavu 2

Foto původního stavu 2

 
Foto původního stavu 1

Foto původního stavu 1

 
Foto pro novináře

Foto pro novináře

 
 
Vytvořeno 9.1.2023 11:30:39 | přečteno 592x | kveta.vitvarova