Vyhledávání

Pomník Na stráž - Bělá pod B

Obrázek1

V roce 1931, ve spojitosti s tehdejší obnovou náměstí, byl na Masarykově náměstí instalován pomník padlým v 1. sv. válce „Na Stráž“, koncipovaný jako figura legionáře v nadživotní velikosti na vysokém podstavci, provedený ze dvou kusů kamene. Jeho autory jsou architekt Pavel Janák a významný český sochař Josef Mařatka. Samotné kamenosochařské práce provedli A. Pokorný a A. Ducháček. Vzhledem k postupné degradaci pomníku, která byla pouhým okem neviditelná, bylo nutno přikročit k jeho celkové restaurátorské obnově.

Důkladné restaurování celé sochy včetně podstavce provedl odborník, restaurátor Mgr. BcA. Petr Gláser. Všechny úkony byly prováděny šetrně, s ohledem na materiál, ze kterého je pomník proveden. Pod rukama restaurátora socha prokoukla a může i nadále zdobit náměstí ve Bělé pod Bezdězem.


Pomník padlým umístěný v parku na Masarykově náměstí v Bělé pod Bezdězem je vyzrálým dílem sochaře Josefa Mařatky, který se v něm vrací k Myslbekově realismu. Na jednostupňovém nízkém piedestalu, složeném z čtvercových kamenných desek, který vymezuje horizontální plochu pomníku, je umístěn mohutný kamenný sokl s čtvercovým půdorysem. Na něm je osazena samotná skulptura, provedená ze dvou kusů kamene, zobrazující legionáře v nadživotní velikosti. Voják je lehce opřený o pušku a pohledem sleduje daleký horizont. Je zobrazen frontálně v diagonálně směřujícím postoji s hlavou natočenou pohledově směrem vpravo v neúplném profilu. Pohyb hlavy sleduje natočení v ramenou a osa těla figury. Na kamenném soklu je v čele nahoře vysekaný nápis „NA STRÁŽ“ (písmena v negativní formě) a dole „PADLÝM OBČANŮM OKRESU BĚLÉ POD BEZDĚZEM 1931“ (písmena jsou v tomto případě vystouplá). Na právé straně soklu nahoře jsou jména autorů „J. MAŘATKA“ a „ARCH. P. JANÁK“, dole jsou jména kamenosochařů, kteří práci provedli „A. POKORNÝ“ a „A. DUCHÁČEK“. Na zadní straně je zahloubeným písmem proveden nápis „1914-1918“. Na pomník byla v druhé polovině 20. století umístěna tmavá deska z dekorativního kamene se zlaceným nápisem věnovaná obětem nacismu.

Plánované využití:  

Pomník Na stráž stojí v centrální části náměstí a je tedy v centru setkávání občanů. Při tematických výročích slouží jako pietní místo.

Zdroje financování:

V roce 2022 byla na kompletní restaurování využita dotace z Programu regenerace MPR a MPZ, díky které bylo uhrazeno 109.500 Kč a 6.500 Kč bylo financováno z vlastních zdrojů.

Závěrečný komentář:

Město Bělá pod Bezdězem se snaží, v rámci svých možností, pečovat nejen o velké památky ve městě, jejichž obnova je realizována na etapy, ale také o drobné památky, které se nacházejí na území celého města. Každý rok se město snaží opravit alespoň jednu až dvě drobné památky (křížky, kapličky, pomníky).

V roce 2022 to byla kromě Pomníku Na stráž také Sloup se sochou Panny Marie, který se nachází také na Masarykově náměstí v jeho východnější části.

Restaurátorské práce probíhaly na základě podrobného restaurátorského průzkumu a záměru a byly v souladu s vydaným závazným stanoviskem a v kontrolovány zástupcem NPÚ.


Pomník Na stráž - Bělá pB

2

2

 
1

1

 
3

3

 
4

4

 
Obrázek1

Obrázek1

 
sokl před

sokl před

 
celková před

celková před

 
voják před

voják před

 
záda před

záda před

 
podstavec před

podstavec před

 
voják po

voják po

 
podstavec po

podstavec po

 
záda po

záda po

 
celková po

celková po

 
sokl po

sokl po

 
 
Vytvořeno 13.1.2023 13:22:40 - aktualizováno 17.1.2023 9:44:25 | přečteno 119x | kveta.vitvarova