Vyhledávání

Varhany z kostela Nanebevzetí Panny Marie - Mařatice (Uherské Hradiště)

Varhany kostel Mařatice - stav po obnově


Kostel Nanebevzetí Panny Marie z první čtvrtiny 17. století je pozdně renesanční stavbou s raně barokními prvky. Po celkové obnově mezi lety 2008 a 2012 získal novou střechu, fasádu i interiéry včetně restaurování oltáře, zásadní byla sanace všudypřítomné vlhkosti. Posledním restem tak zůstaly asi 170leté nefunkční varhany. Kostel je v užívání římskokatolické farnosti, které se tento stav samozřejmě nelíbil.

Nástroje se po náročných odborných i legislativních přípravách ujal varhanář Petr Stehlík, který se postaral o estetické, zvukové a organologické scelení v duchu jejich původního stavitele, kterým byl Antonín Salinger. Varhanář tak musel nejen jednotlivé prvky očistit, ošetřit a nakonzervovat, ale v některých případech bylo nezbytné vložit odborně provedené kopie. Všech 135 píšťal poté naladil tak, aby varhany od předání a požehnání biskupem Mons. Josefem Nuzíkem v neděli 11. prosince 2022 dělaly radost všem varhaníkům, posluchačům a farníkům. Město jako vlastník dostálo při této příležitosti zvyklosti obdarovat varhanáře takovým množstvím vína, které se vejde do největší z píšťal. V případě těchto malých varhan předal starosta města Stanislav Blaha varhanáři Petru Stehlíkovi sedm litrů vína.

Náklady téměř dva miliony korun městu částečně sanoval Zlínský kraj dotací ve výši 300 tisíc korun.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož vznik se datuje mezi léty mezi léty 1610-1614, je hodnotnou, pozdně renesanční stavbou s některými raně barokními formami. Objekt prošel celkovou obnovou mezi lety 2008 a 2012, kdy byl řešen takříkajíc od střechy k základům, co se týká vnějšku, ale i vnitřních prostor. Zásadní byla sanace všudypřítomné vlhkosti.  Součástí této etapy s celkovými náklady 10 milionů korun bylo i restaurování oltáře. Posledním restem tak zůstaly asi 170leté nefunkční varhany.

Varhany jsou movitou kulturní památkou, umístěnou v kostele při jeho obnově v letech 1850 až 1858. Jejich autorem je zdounský varhanář Antonín Salinger a zdejší varhany jsou zřejmě poslední dochované z jeho dílny. Další, varhany ve Vlkoši, byly totiž v průběhu 20. století razantně upraveny a přestavěny.

Podle donátorské desky umístěné na zdi mařatického kostela proběhla v roce 1933 díky rodině Stanclově rekonstrukce nástroje. Další technické prvky byly měněny v závěru 20. století.

Dlouhá a náročná příprava restaurování byla dokončena v roce 2021, kdy proběhla i veřejná zakázka na dodavatele. Pak už nic nebránilo tomu, aby varhanář Petr Stehlík započal práce na varhanním nástroji i varhanní skříni. Práce na dekoru skříně převzal restaurátor Dušan Rohlík. Základním cílem bylo estetické, zvukové a organologické scelení v duchu jejich původního stavitele. Některé prvky musely být zhotoveny jako restaurátorské kopie, některé jako volné dobové kopie, protože přesně daný vzor původního varhanáře se nedochoval. Ostatní prvky byly očištěny od depozitů i nepůvodních nátěrů, ošetřeny a nakonzervovány. Kompletní dílo včetně naladění všech 135 píšťal bylo předáno městu v polovině listopadu roku 2022. V neděli 11. prosince byly varhany požehnány biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Město jako vlastník dostálo při této příležitosti zvyklosti obdarovat varhanáře takovým množstvím vína, které se vejde do největší z píšťal. V případě těchto malých varhan předal starosta města Stanislav Blaha varhanáři Petru Stehlíkovi sedm litrů vína.

Celkové náklady na restaurování byly 1 995 250 Kč, město využilo podporu 300 000 Kč poskytnutou z Fondu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu.

Kostel včetně varhan je v užívání římskokatolické farnosti.

Varhany z kostela Nanebevzetí Panny Marie - Mařatice

Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

 
Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

 
Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

 
Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

 
Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

 
Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

 
Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

Varhany kostel Mařatice - stav po obnově

 
Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

 
Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

 
Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

Varhany kostel Mařatice - stav před obnovou

 
 
Vytvořeno 5.1.2023 14:49:19 - aktualizováno 5.1.2023 16:42:21 | přečteno 58x | kveta.vitvarova