Vyhledávání

Vojenský hřbitov na Hruštici - Turnov

Foto 1   současný stav

Město Turnov se v loňském roce rozhodlo uskutečnit obnovu vojenského hřbitova na Hruštici, konkrétně restaurování tří pískovcových pomníků ohraničených kovaným plůtkem s brankou na kamenném soklu, připomínajícího prusko-rakouský válečný konflikt, který vyvrcholil řadou několika bitev v severovýchodních a východních Čechách na přelomu června a července 1866. Město Turnov hradilo náklady na obnovu kulturní památky ze svého rozpočtu a za finanční spoluúčasti ve výši 96 080 Kč od Ministerstva obrany z dotačního programu Zachování a obnova historických hodnot I.

Restaurování pomníků spočívalo v důkladném očištění, opravě a revizi stávajících tmelů a spárování. Následně bylo provedeno předzpevnění zpevňovačem kamene, vyčištění parou, čistící pastou a mechanickým kartáčem. Spáry a poškozená místa byla doplněna umělým kamenem barveným ve hmotě. Tmely a spárování byly následně barevně retušovány. Veškeré nápisy byly opraveny lazurní šedo-černou matnou barvou. Na závěr bylo aplikováno biocidní a hydrofobní ošetření. Kovové držáky na lucerny byly po očištění natřeny stejně jako plot matnou černou barvou.

Restaurování kovaného plůtku s brankou začalo odebráním vzorků povrchové úpravy a jejich vyhodnocením. Následovalo odstranění organických nečistot omytím tlakovou vodou, odstranění lokálních korozních produktů a na závěr byl opatřen základním nátěr oxidem olovnato-olovičitým ve fermeži a dvěma nátěry černé, matné, vrchní syntetické barvy.

Obnova vojenského hřbitova na Hruštici vedla k celkové rehabilitaci památky a zachování jejich kulturních a historických hodnot. V neposlední řadě bylo cílem restaurátorských prací navrátit lokalitě charakter důstojný pietního místa. Rozsah prací a ochota vlastníka vycházet vstříc požadavkům orgánu státní památkové péče řadí renovaci vojenského hřbitova na Hruštici k ukázkovým příkladům kvalitní obnovy kulturní památky v Libereckém kraji. Na závěr bychom chtěli poděkovat za realizaci restaurátorských prací Petru Verichovi, IČ: 11236892, sídlem Na Stráni 4, 101 00 Praha 10, a také Vojtěchu
a Martině Ouřadovým, IČ: 71764739, sídlem Staromodřanská 224/9, 143 00 Praha 4.


Vojenský hřbitov na Hruštici tvoří soubor tří pomníků ohraničených kovaným plůtkem a brankou na kamenném soklu.

V pravé části vojenského hřbitova se nachází památník věnovaný osobě poručíka Heinricha von Tuempling a dvanácti jmenovitě uvedených vojáků saské armády. Pomník tvoří masivní pískovcový, monolitický, hladký sokl, na němž je umístěn hranolový podstavec, který ukončuje nízká odstupňovaná římsa. Na ní je umístěn pás plastických dubových listů s dělovými koulemi na okrajích. Na nich je vztyčen mohutný pylon s ústředním korunovaným znakem nad listovou ratolestí. Pod ní se nachází nápis a kovová konzole pro lucernu. Pomník nechala postavit saská vláda v roce 1867.

Uprostřed vojenského hřbitova se nachází památník věnovaný vojákům z Pruska, Rakouska a Saska zemřelým v Turnově a okolí. Pomník tvoří 190 cm vysoký pískovcový jehlan na hranolovém soklu ukončený kamenným klínovým křížem. Na levé straně pomníku se nachází následující text: "Zde odpočívá 30 pruských 20 rakouských a 12 saských vojínů." Na čelní straně je vytesán tentýž nápis v němčině s doplněním místa úmrtí v turnovském lazaretu.

V levé části vojenského hřbitova se nachází památník z roku 1868 věnovaný padlým vojákům z Rakouska. Pomník tvoří pískovcový hladký pylon o výšce 320 cm umístěný na dvoustupňovém soklu. Na jeho čelní straně je vytesán nápis: "Pomník tento postaven a obnoven nákladem Spol. vojenských vysloužilců v Turnově. "Ve spodní části pylonu se nachází další text a nad ním je umístěna kovová konzole pro zavěšení lucerny.

 

2) Popis realizace akce:

Obnova vojenského hřbitova na Hruštici spočívala v restaurátorských pracích na třech pískovcových pomnících a kovaném plůtku s brankou na kamenném soklu.

Restaurování pomníků spočívalo v důkladném očištění, opravě a revizi stávajících tmelů
a spárování. Následně bylo provedeno předzpevnění zpevňovačem kamene, vyčištění parou, čistící pastou a mechanickým kartáčem. Spáry a poškozená místa byla doplněna umělým kamenem barveným ve hmotě. Tmely a spárování byly následně barevně retušovány. Veškeré nápisy byly opraveny lazurní šedo-černou matnou barvou. Na závěr bylo aplikováno biocidní a hydrofobní ošetření. Kovové držáky na lucerny byly po očištění natřeny stejně jako plot matnou černou barvou.

Restaurování kovaného plůtku s brankou začalo odebráním vzorků povrchové úpravy a jejich vyhodnocením. Následovalo odstranění organických nečistot omytím tlakovou vodou, odstranění lokálních korozních produktů a na závěr byl opatřen základním nátěr oxidem olovnato-olovičitým ve fermeži a dvěma nátěry černé, matné, vrchní syntetické barvy.

 

3) Zdroje financování, závěrečný komentář a zdůvodnění přihlášky:

Město Turnov se v loňském roce rozhodlo uskutečnit obnovu vojenského hřbitova na Hruštici, konkrétně restaurování tří pískovcových pomníků ohraničených kovaným plůtkem
s brankou na kamenném soklu, připomínajícího prusko-rakouský válečný konflikt, který vyvrcholil řadou několika bitev v severovýchodních a východních Čechách na přelomu června
a července 1866. Město Turnov hradilo celkové náklady na obnovu kulturní památky v hodnotě 147 020 Kč ze svého rozpočtu a za finanční spoluúčasti ve výši 96 080 Kč od Ministerstva obrany z dotačního programu Zachování a obnova historických hodnot I.

Stav pískovcových památníků a kovaného plůtku odpovídal jejich stáří a umístění v klimaticky exponovaném místě. Kolísání teplot během dne a roku, vliv dešťových a sněhových srážek, stín a zvýšená vlhkost v důsledku těsné blízkosti vzrostlé vegetace způsobovaly postupnou degradaci pietního místa. Pomníky byly pokryty vrstvou mechanických nečistot, depozit, prachu a v dolních částech i mechy a lišejníky. Tmely a spárování byly na několika místech poškozené a uvolněné. Písmo bylo vybledlé a místy silně narušené. Pomník věnovaný osobě poručíka Heinricha von Tuempling a dvanácti vojákům saské armády (pravá část hřbitova) byl v oblasti erbu a na zadní straně poškozen erozí. V případě obou krajních památníků byly poškozeny držáky luceren. Kovaný plot s brankou byl pokryt prachovými nečistotami, usazeninami, mechy, lišejníky a lokálně napaden korozí.

Obnova vojenského hřbitova na Hruštici vedla k celkové rehabilitaci památky a zachování jejich kulturních a historických hodnot. V neposlední řadě bylo cílem restaurátorských prací navrátit lokalitě charakter důstojný pietního místa. Rozsah prací a ochota vlastníka vycházet vstříc požadavkům orgánu státní památkové péče řadí renovaci vojenského hřbitova na Hruštici k ukázkovým příkladům kvalitní obnovy kulturní památky v Libereckém kraji.


Vojenský hřbitov na Hruštic - Turnov

Foto 1   současný stav

Foto 1 současný stav

 
Foto 2   současný stav

Foto 2 současný stav

 
Foto 2   stav před restaurováním

Foto 2 stav před restaurováním

 
Foto 1   stav před restaurováním

Foto 1 stav před restaurováním

 
Foto 3   současný stav

Foto 3 současný stav

 
Foto 4   současný stav

Foto 4 současný stav

 
Foto 5   současný stav

Foto 5 současný stav

 
Foto 4   stav před restaurováním

Foto 4 stav před restaurováním

 
Foto 3   stav před restaurováním

Foto 3 stav před restaurováním

 
 
Vytvořeno 12.1.2023 12:41:30 - aktualizováno 12.1.2023 12:46:08 | přečteno 24x | kveta.vitvarova