Vyhledávání

Uherské Hradiště


Královské město Uherské Hradiště je ideálním východiskem za poznáváním památek Slovácka, na Baťův kanál, ale i za vínem a zábavou. V historickém jádru města, které je městskou památkovou zónou, se dochovala řada památek. Masarykovu náměstí vévodí komplex jezuitských budov, který tvoří někdejší jezuitská kolej, kostel sv. Františka Xaverskéhoa budova někdejšího gymnázia zvaná Reduta. Celý komplex byl postaven v letech 1654–1729 v barokním slohu. Na výzdobě kostela se podílela řada významných umělců – malíři Jan Jiří Heintsch, Ignác Raab a sochař Ondřej Schweigl.

Další významný areál je františkánský klášter s kostelem Zvěstování Panně Mariiz přelomu 15. a 16. století. Barokní přestavby sekostel dočkal v 17. a 18. století a za pozornost stojí vzácně zdobenýrefektář – klášterní jídelna. Jde o vrcholnou barokní práci ze slavné dílny italského sochaře a štukatéra Baldassare Fontana z Chiassu.

Uherské Hradiště nabízí i řadu dalších zajímavostí, jako je třeba barokní mariánský morový sloupz první poloviny 18. století a sloup se sochou sv. Floriána na Mariánském náměstí. Nabízí také nejstarší stavbu ve městě – pozdně gotickou kapli sv. Alžběty, kapli sv. Šebestiánana Palackého náměstí nebo kapli sv. Rochana návrší kopce Černá hora v městské části Mařatice. V Uherském Hradišti byla i početná židovská komunita, dokládá to místní synagoga. Synagoga nyní slouží jako Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. 


Slovácké centrum kultury a tradic - V areálu jezuitské koleje ze 17. století na Masarykověnáměstí najdete Městské informační centrum,  stálou expozici dějin města s názvem Uherské Hradiště – město královské, která návštěvníky seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. Součástí expozice je i virtuální prohlídka vzhledu města v roce 1670, kdy ve městě stálo na 180 domů a žilo zde asi 1 500 obyvatel. Dále zde můžete navštívit Galerii Joži Uprky s unikátní sbírkouobrazů Nadace Moravské Slovácko. Nezapomeňte zavítat i do Galerie slováckých vín, kde můžete ochutnat 150 nejlepších vín z 15 vybraných vinařství slovácké podoblasti.

Slovácké muzeum - Muzeum, které spravuje řadu památkových objektů, sídlí ve Smetanovýchsadech. Přímo zde nabízí stálou národopisnou expozici Slovácko, která seznamuje se způsobem života a prací na Slovácku, s jeho slavnostním i pracovním oděvem, pracovními nástroji, způsobem bydlení i s obyčejovým rokem v regionu – fašankem, velikonočními zvyky, jízdou králů, dožínkami, vinobraním a hody. V dalších sálech mohou návštěvníci zhlédnout krátkodobější historické, národopisné, archeologické i vlastivědné výstavy. www.slovackemuzeum.cz

Výšina sv. Metoděje(Národní kulturní památka) - Na nevysokém návrší, na tzv. Výšině sv. Metoděje (lidově zvaného„Derfle“), se nacházejí odkryté základy velkomoravského církevníhoareálu z období Velkomoravské říše, z let 800–870. Křesťanští misionářizde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvníchzděných kostelů na sever od Dunaje. Stavbu tvořil kostel na půdorysukříže s obdélnou předsíní a výklenkem, hrobní komorou, kaplí a kruhovoukřtitelnicí. V sousedství kostela stávalo 15 srubových staveb sestudnou, dílnami a roubený halový palác. Bylo zde také objeveno rozsáhlépohřebiště. Vně i uvnitř církevních staveb archeologové odkryli87 hrobů, nezřídka uložených v rakvích s bohatými milodary. Komplexzaujímal dominantní a zdaleka viditelnou polohu a díky nálezům selokalita často klade do souvislosti s působištěm představitelů byzantskémisie. Lokalita je volně přístupná.www.slovackemuzeum.cz

Galerie Slováckého muzea-Je situována v Otakarově ulici a budova je součástíbývalých městských hradeb postavena mezilety 1721–1723 jako císařská vojenská zbrojnicena místě původní Červené věže. Ta sloužila jakoskladiště střelného prachu a v roce 1695 vybuchla.Po zrušení hradišťské pevnosti za Josefa II.sloužila budova různým účelům, v roce 1962byla v rekonstruovaném objektu otevřena galerievýtvarných umění.  www.slovackemuzeum.cz

Lékárna U Zlaté koruny-Lékárna U Zlaté koruny s pseudorenesančnífasádou z roku 1884 a barokním interiéremslouží svému účelu již od poloviny 18. století.Hodnotné barokní nástropní fresky v interiérulékárny zpodobňující antické lékaře a lékárníkyjsou dílem Josefa Ignáce Sadleraz poloviny 18. století.

Budova hotelu Slunce-Budova hotelu Slunce je jedinou renesanční stavbou ve městě.Postavena byla v roce 1578 a od roku 1637 náležela velehradskémuklášteru, který v něm v roce 1722 zřídil skladiště soli. Dnes zachovánopouze renesanční jádro uvnitř domu a budova slouží jako hotel a pasáž.

Měšťanské vinné sklepy Mařatice-Mařatické vinohrady byly již od doby první republiky považovány

za jednu z nejkrásnějších ukázek slovácké sklepní architektury. O pěstování vinné révy na Hradišťsku se zasloužili již od 13. století velehradští mniši – cisterciáci. Majitelé vinohradů v katastru Mařatic byli především uherskohradišťští měšťané, kteří si zde od barokního období budovali nejen vinné sklepy,ale i letní obydlí nad nimi. Na místním víně si zde pochutnávali významní umělci jako např. Mikoláš Aleš, Antonín Slavíček, Alois Jirásek i bratři Uprkovi. Stěny domu č. 367 Joža Uprka dokonce malbami vyzdobil. V barokním vinném sklepě U Lisu můžete obdivovat zachovalý vřetenný lis na hrozny.

Tipy na výlety

Park Rochus –Přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých vinohradů nabízí občanům i návštěvníkům města značený vyhlídkový turistický okruh, možnosti procházek, rodinných výletů i prohlídku s průvodci. Můžete zde také obdivovat starobylé kulturní památky – poutní kapli sv. Rocha ve středu areálu Park Rochus, měšťanské vinné sklepy ve Vinohradské ulici nebo rozhledna na Rovnině. V přírodním areálu jsou vysazeny ovocné sady, můžete zde přihlížet pastvě ovcí a konají se zde pravidelné akce pro veřejnost.

Součástí Parku Rochus je Muzeum v přírodě Rochus. V jednom místě stojí původní dřevěná stodola, která sem byla přenesena z nedaleké obce Břestek. O několik metrů dále vyrostly další dvě zemědělské usedlosti, nad kterými je ještě nadsklepní objekt se starým vinným sklepem. Právě v tomto muzeu se lidé seznámí s etnografickou oblastí uherskohradišťského Dolňácka, s tradičním stavitelstvím, bydlením, způsoby zaměstnání a obživy, odíváním, výtvarnou kulturou, zvyky, obyčeji i folklorními projevy. Chcete zažít tradiční masopust, na Slovácku nazývaný fašank či Velikonoce? Stavění máje, otevírání pastvin, žně, pouť? Nebo třeba štěpánské koledování? Toto vše se zde během roku odehrává, včetně akcí, spojených s péčí o zdejší přírodu a krajinu.

Rozhledna Rovnina-Rozhledna na 49,5 metru vysokém stožáru vysílače na vrchu Rovnina nad místní částí Mařatice nabízí výhled do údolí řeky Moravy, na masiv Chřibů, Bílých Karpat, Hostýnských vrchů a Vizovické vrchy. Vyhlídka je ve výšce 24 m, zdoláte 125 schodů. Rozhledna je zdarma přístupná od dubna do října.

Kunovský les

Oblíbená relaxační zóna na kraji Uherského Hradiště. Určená k procházkám, relaxaci a aktivnímu odpočinku (mj. discgolf, dětské hřiště). Lesem vede Naučná stezka Kunovský les, délka 4 km, 10 zastavení. Výuková přírodovědná naučná stezka představuje společenstvo lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými druhy rostlin a živočichů jednotlivých biotopů. Na každém stanovišti jsou uvedeny i náměty na terénní výukové aktivity. Naučná stezka je nenáročná a je určena pro pěší, cyklisty i vozíčkáře.

Na kole podél Baťova kanálu

Baťův kanál na řece Moravě je oblíbeným cílem malých i velkých návštěvníků Slovácka. Cesta byla vybudována ve 30. letech 20. století a původně sloužila k přepravě lignitu z dolu v Ratíškovicích do továren a tepláren v dnešních Otrokovicích, tehdy Baťově. Některé úseky vedou po řece Moravě, jinde uměle vyhloubeným kanálem. Baťův kanál se odděluje od koryta řeky Moravy u první plavební komory ve Spytihněvi, kde je přístav s půjčovnou lodí, hausbótů, kánoí, občerstvením a informačním centrem. Další přístav na Východní Moravě je ve Starém Městě (půjčovna lodí, hausbotů, restaurace) a na řadě míst např. v Babicích, v Uherském Hradišti, v Kunovském lese nebo v Kostelanech nad Moravou najdete přístaviště se službami (WC, někdy i občerstvení,…). Na výlet plný zážitků se můžete vydat na velké výletní lodi při pravidelných plavbách. Další možností je půjčit si člun či hausbót, nepotřebujete k tomu žádné oprávnění. Plavbu na lodi můžete spojit také s cyklistickým výletem.

Historická vodní cesta Baťův kanál je lemovaná 80 km dlouhou cyklostezkou, vedoucí z Kroměříže až do Hodonína. Můžete si vybrat úsek, který vám nejlépe vyhovuje. Ideálním výchozím místem stezky je královské město Uherské Hradiště. Z něj se vydejte na sever směrem do Kroměříže nebo na jih do Strážnice. Můžete vyjet jedním směrem na kole a zpět se svézt výletní lodí přizpůsobenou pro přepravu kol. Nabízí se i možnost nalodit se i s kolem na hausbót a kombinovat plavbu s vyjížďkami podél Baťova kanálu i do okolí. Stezka je napojena na cykloturistické trasy vedoucí do Chřibů, Hostýnských vrchů či Bílých Karpat, které nabízejí různorodé terény a zajímavé cíle. Na trase podél cyklostezky je vybudována celá řada odpočívadel, restaurací a jiných příležitostí k občerstvení. Všichni ocení takřka absolutní rovinu, kvalitu povrchu a přehledný terén.

Víte, že….

- Nová multimediální národopisná expozice Slováckého muzea získala prestižníocenění v národní soutěžimuzeí za rok 2014.

- Kino Hvězda, postavené vroce 1967, mělo sloužit takéjako protiatomový kryt.

- Nádraží ČD bylo v roce2011 vyhlášeno jako nejkrásnější v České republice.

- Uherské Hradiště získalo titul Historické město roku 2011.

- Aquapark v Uherském Hradišti se pyšní jedním z nejdelších tobogánů v naší republice.

- Patrony a ochránci města Uherské Hradiště jsou sv. Jiří a sv. Viktorie.

- Pod dlažbou Masarykova náměstí se nacházejí základy zřejmě velkomoravské kaple sv. Jiří.

- Věž Staré radnice je šikmá. Odchylka od osy vhorní části je 71 cm.

- Na Masarykově náměstí se nachází kašna s modelem města v roce 1670.

- Nejstarší datovaný vinný sklep v Mařaticích pocházíz roku 1739.

- Dům U Labutě v Havlíčkově ulici má dochovanédomovní znamení.

- Ve městě se nachází celkem 14 kašen a vodních prvků, z nich nejstarší je kašna na Mariánském náměstí.

- Na nároží domu čp. 172 ve Františkánské ulici je umístěn pamětní reliéf manželům Vaculkovým

od akademického sochaře Otmara Olivy.

- V hotelu Slunce je možno spatřit renesanční architektonické prvky a také dochované barokní okno.

- Kostel sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí je součástí projektu Otevřené brány. Od května do září je zde průvodce, který návštěvníky seznámí s historií a zajímavostmi této sakrální památky.

 

Chcete netradičně poznat Uherské Hradiště? Tak vyzkoušejte HRADIŠŤSKOU HLEDAČKU a ŠIFROVAČKU.

Hradišťská hledačka aneb O poklad Přemysla Otakara II. - Zveme vás na procházku historickým městem, stojí téměř osm set let - Uherské Hradiště. Nové věci dozvíte se, bude vás to bavit snad, v cíli heslo otevře vám truhlici a v ní poklad. Proto déle neváhejte, na cestu se vydejte, oči mějte otevřené, mysl také zapojte!

Zábavná a poučná cesta za pokladem určená nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny ostatní, kdo si chtějí Uherské Hradiště prohlédnout trochu netradičně. Na kilometrové trase navštívíte celkem 12 památek, odpovíte na jednoduché otázky, vyluštíte tajenku a v cíli otevřete truhlu s pokladem.

Hledačku si můžete vyzvednout v Městském informačním centru v Uherském Hradišti (Masarykovo náměstí 21) nebo stáhnout z www stránek.

Hradišťská šifrovačka - Nenáročná šifrovací hra určená pro všechny, kdo mají alespoň základní zkušenost s luštěním šifer nebo kuráž zkusit něco nového. Oproti hledačce trasa šifrovačky není dopředu známá. V Městském informačním centru si vyzvednete brožurku s šiframi, šifrovacími pomůckami a mapou. Postupně budete luštit šifry, jejichž řešení vás dovede vždy k dalšímu zastavení, jichž na dvoukilometrové trase navštívíte celkem osm. Pokud si opravdu nebudete vědět rady, můžete si zavolat do Městského informačního centra o nápovědu, která vás bude stát 30minutovou penalizaci. Na každé zastávce odpovíte na jednoduchou otázku, vyluštíte tajenku a utíkáte do cíle, kde už na vás bude čekat zasloužená odměna.

 www.uherske-hradiste.cz

Vytvořeno 12.7.2016 13:33:17 | přečteno 3458x | lenka.hornova