Historické putování

Vyhledávání

Josef Kušner

Narodil se ve Štítově 3. listopadu roku 1889 jako jedno ze sedmi dětí dělníka Ondřeje Kušnera a Marie rozené Koubkové. Vychodil obecnou školu ve Štítově a měšťanskou školu ve Spáleném Poříčí. Poté odešel do Plzně, kde se vyučil krejčovskému řemeslu a později pracoval jako krejčovský tovaryš.
 
 

Vojenskou prezenční službu vykonal u rakousko-uherské armády v Žilině. Po vypuknutí první světové války pracoval jako pomocný dělník ve Škodových závodech v Plzni, kde zůstal až do konce války.

Po roce 1918 se vrátil do Spáleného Poříčí a otevřel si samostatnou krejčovskou živnost. Oženil se a se ženou Antonií měl dvě dcery. V letech 1931 až 1933 byl Josef Kušner zvolen starostou. Během tohoto období se mu podařilo pro Spálené Poříčí vykonat mnoho. Stačí jen připomenout stavby obou mostů, silnice do Blovic, regulaci potoka Bradavy a jiné. Při volbách v roce 1936 byl J. Kušner delegován jako přísedící do okresního výboru, kde zůstal až do jeho rozpuštění jako referent silniční správy.

Na začátku okupace byl Josef Kušner jmenován vládním komisařem obce Spálené Poříčí. Tuto funkci však nepřijal a zapojil se do ilegální činnosti osvobozovacího hnutí. 25. května 1943 byl zatčen, vyslýchán na plzeňském gestapu a pak převezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu, kde byl na bloku 39/C politicky nespolehlivých zařazen jako vězeň číslo 14677. Odtud napsal ještě 14 dopisů, z nichž poslední je datován 6.8. 1944. Tři týdny potom zahynul při náletu na Weimar dne 24. srpna 1944.

Ze všech dopisů, které z koncentračního tábora napsal, vyplývá jeho obrovská touha žít a pracovat ve službách svého národa. Nikdy v nich nezapomněl pozdravit všechny své známé, spolupracovníky a přátele.

Na domě v Republikánské ulici, kde žil, byla umístěna pamětní deska.  

no image
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load