Historické putování

Vyhledávání

Křinec

Městys Křinec
Náměstí 25
Křinec, 289 33

Telefon:+420 325 588 201
E-mail:podatelna@krinec.cz
Web:krinec.cz
KŘINEC byl farní vsí v roce 1352, zmínka o křineckém faráři je z roku 1359, ale o prvním majiteli máme zprávu až z roku 1369. V období do skončení husitských válek hospodařil v Křinci zemanský rod Valečovských. Po nich se stal majitelem statku Jan z Ronova, který postavil na Kuncerberku hrad. Stal se zakladatelem rodové větvě Křineckých z Ronova. Křinec byl v držení jeho potomků ještě v roce 1565. V roce 1568 bylo panství prodáno Kostomlatským z Vřesovic. V kupní smlouvě je poprvé Křinec uveden jako městečko (městys). Působení Kostomlatských bylo jen krátkou epizodou. V roce 1575 vlastnil kuncberské panství Jindřich z Valdštejna a na Dobrovici. Jeho syn Heník odešel v roce 1623 pro účast na stavovském povstání ze země. Křinec jako konfiskát koupil sice Albrecht z Valdštejna, ale po několika měsících vyměnil tento majetek za jiný s Adamem mladším z Valdštejna. Jeho synové tu vládli až do skončení třicetileté války. V roce 1649 (1650) se dostalo kuncberské panství do rukou furlánského rodu hrabat Morzinů. Kraj byl po válce z větší části zničen, a tak nový majitel musel budovat svoje polabské sídlo téměř od základů. Tak, jak bylo navrženo a realizováno v té době, tak podstatná část zůstala až do dnešních dnů. Morzinové se stali zakladateli dnešní podoby městečka Křince a jeho okolí. Jejich vláda trvala až do závěru 18. století. V roce 1796 prodali svůj polabský majetek vojenskému podnikateli, svobodnému pánovi a plukovníkovi Jakubovi Wimmerovi.. Ten se zadlužil a v roce 1807 prodal vše svobodnému pánovi Morici Bethmannovi, majiteli bankovního domu ve Frankfurtu nad Mohanem. Jejich vlastnická práva skončila v roce 1945 uplatněním jednoho z dekretů prezidenta Beneše.
 
 

Středisková obec Křinec vznikla v průběhu druhé poloviny 20. století. První připojenou obcí byly v roce 1960 Zábrdovice, které od Křince odděluje jen řeka Mrlina. V roce 1964 se připojila starobylá obec Bošín. Pak po delší době, v roce 1975, rozšířila správní obvod obec Nové Zámky, která už v minulosti některými institucemi přináležela ke Křinci (škola, pošta, církev a podobně). Středisková obec do dnešní podoby dospěla v roce 1980, kdy se připojily obce Mečíř a Sovenice. Všechny obce mají dlouhodobý přirozený spád ke Křinci, a tak až na ztrátu samostatnosti pro ně nebylo nové organizační uspořádání příliš velkou změnou. Po roce 1989 žádná z obcí nepomýšlela na vlastní samosprávu. Na tomto uváženém rozhodnutí se podílí do velké míry vývoj jednotlivých obcí v nedávné minulosti. 

vlajka Křinec
znak Křinec znak
Image
Image1
Image3
Image2
ImageEB4V5N30
ImageM2VV8XSD
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load