Historické putování

Vyhledávání

Odry

Město Odry
Masarykovo náměstí 25
Odry, 742 35

Telefon:+420 556 768 100
Web:www.odry.cz
 
 

Geomorfologicky patří do celku Nízký Jeseník, tvořeného podcelkem Vítkovská vrchovina a okrsky Potštátská vrchovina, Heřmanická vrchovina, Tošovická vrchovina a Oderská kotlina (SV část Oderska) a do celku Moravská brána, tvořeného podcelkem Oderská brána a okrsky Bělotínská pahorkatina, Klimkovická pahorkatina, Bartošovická pahorkatina a Oderská niva.

Historie:

Odry jsou prvním městem na horním toku jedné z nejvýznamnějších evropských řek, jejíž pramen je nedaleko. Malebné údolí Oderské kotliny, v níž město leží, je obklopeno lesnatými svahy Nízkého Jeseníku a otevírá se na jihovýchod Moravské brány, kde vedla stará obchodní a válečná cesta od řeky Moravy údolím Odry do Polska - tzv. "Jantarová cesta". Na místě původní slovanské osady Vyhnanov, která byla poprvé písemně zmíněna r. 1234, bylo postaveno pravděpodobně ve 2. polovině 13. stol. nové opevněné město. Ve 14. stol. se Odry staly již významným okolním centrem. Za husitských válek byly Odry opěrným bodem, z nějž husité podnikali výpady do Slezska i do Polska. Význam husitských Oder vzrostl v letech 1428-1432, kdy zde pobýval známý litevský kníže a bývalý kandidát na českého krále Zikmund Korybutovič. Roku 1481 bylo město zapsáno do opavských zemských desek a stalo se součástí knížectví opavského a Horního Slezska.Město Odry, které vzniklo jako kolonizační osada dostalo vzhledem k svému typu také charakteristický půdorys. Ten je tvořen pravoúhlým protínáním ulic a velkým čtyřúhelníkovým náměstím. V souladu s charakterem středověké výstavby se i v Odrách dělily bloky na dlouhé hluboké parcely. V předních částech byly situovány obytné části měšťanských domů a vzadu se rozkládalo hospodářské zázemí objektu. Tento urbanistický koncept se vzhledem k nenarušenosti zástavby vnitřního města dochoval dodnes. Předměstí Oder se dále rozrůstalo v návaznosti na hlavní obchodní trasy směrem na Opavu (Horní tzv. opavské předměstí) a na Hranice (Dolní tzv. hranické předměstí).

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):
Mikroregion Odersko


CZ081 7q
Vlajka Odry CZ flag
znak Odry CZ CoA
Image6GXZZWON
Image1W0MI7LZ
Image1JW7MSCP
ImageEAB1TX68
ImageKSOWESKT
ImageM14LQMOJ
ImageX5SLG80P
ImageR3TFXI36
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load