Historické putování

Vyhledávání

Opočno

Město Opočno
Kupkovo nám. 247
Opočno, 517 73

Telefon:+420 494 668 331
E-mail:info@mu.opocno.cz
Web:www.opocno.cz
 
 

Opočno je historické město v podhůří Orlických hor v zemědělské, velmi harmonické a kultivované krajině. Město má minimální průmysl a svým charakterem je orientováno na turistický ruch a aktivity s ním spojené. Město leží v nadmořské výšce 292 m. n. m. Dominantou je renesanční zámek nad údolím Zlatého potoka, který stavěl český šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu druhé poloviny 16. stol. Přímo ve městě je další velké množství památkově chráněných budov a kostelů. Nechybí zde ani romantická zákoutí, která nechávají nahlédnout do minulého století.


První zmínka o městě pochází z roku 1068 v Kosmově kronice. Víme, že Opočen byl hradem župním a ovládal celou oblast podhůří Orlických hor. V roce 1495 se Opočen dostal do majetku rodu Trčků z Lípy a v polovině 16. století byl tímto rodem na zbytcích původního hradu, dobytého a rozbořeného husitskými vojsky, vybudován honosný renesanční zámek. Trčkové zřizovali pivovary, zakládali celé soustavy rybníků a rozšiřovali své panství, takže na počátku 17. století ovládli téměř polovinu Čech. Konec jejich vlády přišel se zavražděním Albrechta z Valdštejna v únoru 1634, když s ním byl zabit poslední z rodu Trčků Adam Heřman. Jejich bývalé panství bylo císařem Ferdinandem II. rozděleno mezi cizí šlechtické rody. Opočno připadlo italskému rodu Colloredů z Valsee, který zde byl až do roku 1942, kdy byl odtud vyhnán německými okupanty.

Historie:

První zmínka o hradišti Opočně (oppidum Opoczen), stojícím na místě nynějšího zámku, je v Kosmově kronice a váže se k roku 1068. Původ hradiště patrně spadá až do doby před vznikem českého raně feudálního státu a lze předpokládat, že bylo jedním z opěrných bodů Slavníkovského knížectví. Významný vstup Opočna do historie nastává až v 1. polovině 14. století založením gotického hradu s městečkem. V husitské době na opočenském hradě sídlil Jan Městecký z Opočna, zprvu příznivec Husova učení, později nepřítel husitů. Gotický hrad byl v roce 1425 dobyt a pobořen sirotky a přítomností husitů město značně utrpělo. Vlivem pozdně gotické intenzivní stavební činnosti dochází k obnově hradu, který v průběhu 15. století vystřídalo kromě Valečovských z Hrádku a Valečova více majitelů. Z této doby se uchovala mohutná kulatá věž zvaná hladomorna a zbytky opevnění. Na konci 15. století získal Opočno významný český šlechtický rod Trčků z Lípy.
V 16. století došlo k hospodářskému vzestupu města a vzniku řady význačných renesančních staveb. V letech 1560-69 Trčkové uskutečnili velkolepou přestavbu hradu v renesanční zámek s arkádovým nádvořím severoitalského typu, jakož i přestavbu hradní kaple sv. Ondřeje (nynější děkanský kostel Nejsvětější Trojice) na rodovou hrobku Trčků z Lípy. Kromě renesančních budov zámeckého areálu, rozšířeného v roce 1602 o významnou architekturu letohrádku s okrasnou zahradou a později o míčovnu, se nacházejí architektonické doklady renesance i na půdě vlastního města. Jedná se především o přestavbu domů na Trčkově náměstí, z nichž mnohé jsou renesanční novostavby. V roce 1634 bylo Opočno Trčkům konfiskováno a přešlo do majetku rodu Colloredo. Ti postupně přestavěli zámek v barokním slohu a na počátku minulého století změnili charakter okrasného parku s užitkovou zahradou na volně pěstovaný přírodně krajinářský park, který byl rozšířen i do údolí Zlatého potoka.
Baroko přišlo do Opočna zdeptaného třicetiletou válkou spolu s řádem kapucínů, povolaných tehdejším majitelem panství hrabětem Ludvíkem Colloredem. Vybudováním prostého kapucínského kostela s klášterem v letech 1676-77 na vnějším severovýchodním obvodu městského jádra byl uskutečněn první krok k rozšíření městského teritoria. Koncem 17. století ožila architektonická činnost v zámeckém areálu, především na zámku zničeném požárem, který měl za následek četné úpravy a přestavby. Na druhé fázi těchto úprav z počátku 18. století se výrazně podílel G.B. Alliprandi, pod jehož vedením byla v roce 1716 barokně upravena a rozšířena zámecká kaple sv. Ondřeje, která byla následně povýšena na farní kostel Nejsvětější Trojice. Četné požáry v 1. polovině 18. století byly vzpruhou barokizace města a podnětem ke kvantitativně významné barokní přestavbě i novostavbám vznikajícím již mimo obvod historického jádra na trojúhelném půdorysu nynějšího Kupkova náměstí.
Období klasicismu se projevilo kvantitativně a bez vyšších výtvarných nároků v postupném rozšiřování městského teritoria započatém již v baroku. Klasicistní vlna zasáhla v podobě větších stavebních úprav i zámek včetně vedlejších budov s jízdárnou a letohrádek. Druhá polovina 19. století se projevila převážně doplňováním a rozšiřováním stávající zástavby a vtiskla velké části domů eklektický vzhled, za nímž se skrývá starší vývojový organismus. Poválečná doba přinesla Opočnu dosti značný stavební vývoj, který se ovšem odehrává především na sídlištích situovaných tak, aby nekonkurovaly historickému jádru v dálkových pohledech, ve kterých působí město zvlášť příznivě.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Rodný kraj Františka Kupky
Mikroregion Horka 

Městská památková zóna v Opočně
Městská vlajka
Znak města Opočna
Klášterní kostel Narození Páně na Kupkově náměstí (foto: Michal Fanta)
Kodymův národní dům na Kupkově náměstí (foto: Michal Fanta)
Mariánský sloup na Kupkově náměstí (foto: Michal Fanta)
Státní zámek Opočno ze zámeckého parku (foto: Michal Fanta)
Státní zámek Opočno ze zámeckého parku (foto: Michal Fanta)
První nádvoří Státního zámku Opočno (foto: Michal Fanta)
Druhé nádvoří Státního zámku Opočno (foto: Michal Fanta)
Trčkovo náměstí ze Zámecké ulice (foto: Michal Fanta)
Rodný dům malíře Františka Kupky v Zámecké ulici (foto: Michal Fanta)
Budova bývalého soudu na Trčkově náměstí (foto: Michal Fanta)
Trčkovo náměstí (foto: Michal Fanta)
Jízdárna na Trčkově náměstí (foto: Michal Fanta)
Trčkovo náměstí (foto: Michal Fanta)
Palmový skleník v zámeckém parku (foto: Michal Fanta)
Trčkovo náměstí (foto: Michal Fanta)
Zámecký letohrádek (foto: Michal Fanta)
Kostel Panny Marie (foto: Michal Fanta)
Historický dům čp. 24 (foto: Michal Fanta)
Kostnice u Mariánského kostelíku (foto: Honza Ježdík)
Roubený dům čp. 55 U Zvonice (foto: Michal Fanta)
Stará fara v Podkostelí (foto: Michal Fanta)
Bývalý soud a kostel Nejsvětější Trojice (foto: Michal Fanta)
Kamenný most přes Zlatý potok v lokalitě Švamberk (foto: Michal Fanta)
Kaple na městském hřbitově (foto: Michal Fanta)
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load