Historické putování

Vyhledávání

Přibyslav

Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1
Přibyslav, 582 22

Telefon:+420 569 430 811
E-mail:starosta@pribyslav.cz
Web:www.pribyslav.cz
 
 

Památkovou zónu města Přibyslav tvoří Bechyňovo náměstí a přilehlé ulice, část Žižkovy, Komenského, část Hesovské, Česká, Příkopy, část Pecháčkovy, část Husovy, Vyšehrad a Kostelní.


V přehledu je zapsáno 35 různých památek.

Poloha města a správní vývoj

Město se nachází v nadmořské výšce 483 m, - 49º35´ severní šířky a 15º46´ západní délky, na rozhraní Havlíčkobrodské pahorkatiny a Žďárských vrchů. Podnebí je drsné, typické pro Vysočinu. Časté, dá se říci stálé, větry s dostatkem vodních srážek. Průměrná roční teplota 6,6ºC. Extrémní teploty + 30ºC v létě, -30ºC v zimě – nic zvláštního pro tuto oblast. Převládají jehličnaté, převážně smrkové, lesy. Z listnatých stromů je hojně zastoupena bříza, lípa, jírovec.

K městu patří šest dříve samostatných vesnických obcí (Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí a Utín) a dalších pět osad (Dvorek, Hesov, Keřkov, Ronov a Uhry).


Historie

Počátky osídlení zdejší lokality můžeme předpokládat pravděpodobně na přelomu 12. a 13. století. Tehdy měla slovanská osada sloužit jako strážní místo zajišťující bezpečnost na spojovací cestě mezi stezkami Libickou a Haberskou. První písemnou zmínku o Přibyslavi však nalezneme až v listině Smila z Lichtenburka z 5. listopadu 1257. Po objevení bohatých ložisek stříbra a železa v polovině 13. století nastal nejen prudký rozmach osídlování celého kraje, ale došlo i k rozvoji řemesel a obchodu. Již tehdy lze u Přibyslavi, jakožto jednoho z center důlního podnikání v horním Posázaví, logicky předpokládat aplikaci alespoň některých ustanovení tzv. jihlavského horního práva, uděleného králem Václavem I. nejen jihlavským horníkům. Toto a pravděpodobně i některá další privilegia si město zachovalo i v pozdějších dobách a jejich „odraz“ je možno vysledovat v zachovaných privilegiích přibyslavských hamerníků. V období husitských válek (1420 – 1434) a i v letech následujících byla těžba stříbra utlumena a později na dlouhé desítky let zcela přerušena. Pozdější pokusy o její obnovení nevedly již nikdy k očekávaným výsledkům (s výjimkou krátkodobého vzepjetí ve 2. polovině 16. století) a proto se obyvatelé postupně vraceli k původnímu zaměření, tj. k zemědělství a k oborům s ním souvisejícím. Podomácky se tkalo plátno, necovalo, vyráběly se zemědělské nástroje. Zdejší oblast byla vyhlášená ve šlechtění a pěstování brambor i jejich zpracování. Vznikaly škrobárny nebo podniky na zpracování mléka a výrobu mléčných výrobků.
Přibyslav byla ve své historii několikrát postižena nejen válkami (např. 11. října 1424 zemřel u obce Schönfeld Jan Žižka z Trocnova), ale také častými požáry, kdy byl zničen nejeden historicky cenný objekt. V době obléhání města husity to byl středověký hrad i gotický kostel. V roce 1767 vyhořelo téměř celé město včetně věže, fary, školy, špitálu a střechy kostela. Nedotčeno tehdy zůstalo jen několik málo domů na náměstí.
Přibyslavský zámek, ve kterém dnes sídlí Hasičské muzeum, byl založen až roku 1560 na místě bývalého hospodářského dvora, panem Zachariášem z Hradce.
Na přelomu 19. a 20. století začal vzkvétat ve městě kulturní a společenský život. Byla založena celá řada spolků, zájmových sdružení nebo družstev. Některé z nich pracují až do dnes a obohacují tak i nadále občanský život města Přibyslav.

Současnost

V současnosti se město Přibyslav mění k nepoznání. Opravují se domy, postavila se nová radnice, sportovní hala, dům s pečovatelskou službou, koupaliště, víceúčelové sportoviště a většina komunikací. Cyklostezka Přibyslav – Sázava po staré železniční trati je jednou z nejvyhledávanějších, zejména pro svoji délku a zasazení do krásného údolí horního toku řeky Sázavy. Současnou největší stavbou je rekonstrukce a dostavba základní školy. Město žije bohatým sportovním, kulturním a společenským životem. V podzimních měsících můžete navštívit Přibyslavské slavnosti, v rámci kterých probíhá Mlékárenský den nebo podzimní Výstavu ovoce, zeleniny, medu a brambor Přibyslavska. Na své si jistě přijdou i milovníci hudby. Přibyslavské nocturno je svým zaměřením jistě potěší. V podzimních měsících si ve městě dávají dostaveníčko amatérští divadelníci na přehlídce Divadelní Přibyslav. I filmový klub, který obohatil kulturní nabídku města, si získal své příznivce. Večery jsou koncipovány jako neformální setkání diváků se zajímavými filmy a umělci různého zaměření. V prosinci se každoročně rozsvěcí vánoční strom na náměstí, skauti pořádají přibyslavské peklo v radničním sklepení.
Přibyslav je centrem hasičského hnutí, v přibyslavském zámku je stálá expozice a archiv. Na zámku probíhají významná setkání dobrovolných hasičů z celé republiky. Jednou za tři roky je na letišti pořádáno velké setkání hasičů a výstava hasičské techniky PYROCAR.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.)

MAS Havlíčkův kraj
Lesní družstvo obcí Přibyslav
Svazek obcí Přibyslavska
Svaz měst a obcí České republiky.

Pribyslav letecky 3
Pribyslav  Cyklostezka Pribyslav  Sazava
Pribyslav  mestsky dum c p 4
Pribyslav  koupaliste
Pribyslav  most v Ronove nad Sazavou
Pribyslav  stara skola
Pribyslav  soha Jana Zizky z Trocnova
Pribyslav  radnice 1
Pribyslav  radnice 2
Pribyslav  Zizkova mohyla
Pribyslav  stola pod farou
vlajka Pribyslav CZ flag
Znak města Přibyslav
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load