Historické putování

Vyhledávání

Smečno

Město Smečno
nám. T. G. Masaryka 12
Smečno, 273 05

Telefon:+420 312 547 856
E-mail:mesto.smecno@quick.cz
Web:www.smecno-mesto.cz
 
 

Smečno je malé město ve Středočeském kraji v Kladenské tabuli ležící 7 km severozápadně od Kladna a 6 km jihozápadně od Slaného. Zeměpisná poloha je 50°11´s.š. a 14°02´v.d. Rozkládá se v nadmořské výšce 340 – 375 m na návrší, mírně se sklánějícím k severovýchodu ke Slanému, na jihozápadě přecházejícím do roviny. Katastrální výměra je 961,55 ha.


Ves Smečno se v pramenech uvádí poprvé roku 1252, v roce 1510 bylo Smečno povýšeno na městečko (Dolní Smečeň) a 28. 12. 1515 na město (Muncifaj). Název Smečno používán znovu od roku 1882. V novodobé historii byl Smečnu vrácen statut města v r. 1992.

Historie:

Nejstarší zmínka pochází z roku 1252, kdy se jako majitel tvrze uvádí vladyka Boleslav ze Smečna. Roku 1418 zakoupil ves Smečno i s tvrzí Markvart z Martinic a s rodem Martiniců byly dějiny Smečna spojeny po dalších pět století. Jaroslav Bořita z Martinic, jeden z předních katolických politiků své doby využitím pobělohorských konfiskací ztrojnásobil svůj majetek a dosáhl hraběcího titulu. Ze škod třicetileté války se město brzy vzpamatovalo a skutečnost, že bylo sídlem jednoho z nejvlivnějších a nejbohatších rodů v Čechách, přispívala k jeho rozkvětu. Panství Martiniců, jehož součástí bylo od r. 1638 i město a panství Slaný, představovalo po celou dobu nejrozsáhlejší majetkový komplex na území dnešního
Kladenska.
Město mělo pivovar se sladovnou, cihelnu, cukrovar, ke kterému vedla úzkokolejná dráha, od roku 1881vybudované Lázně Šternberk, školu, jednu z prvních záložen v Čechách z roku 1821, poštovní úřad z roku 1851 apod.
Později sice význam města upadal, zvláště poté co bylo v nedalekém Kladně objeveno v polovině devatenáctého století černé uhlí.
Přesto všechno si Smečno dokázalo udržet charakter poddanského města a nikdy nekleslo na úroveň vsi. Ve městě je zachována veškerá obslužnost – MŠ, ZŠ, lékaři, pošta, kino, knihovna, základní obchody, pracují zde spolky – Partas, Baráčnici, rybáři, hasiči, Sokol.
Více na:http.// www.město-smecno.cz

Současnost:

Město Smečno se nachází 30 km od Prahy, v blízkosti města Slaného či Kladna.
Město má bohatou a zajímavou historii, pyšní se mnoha památkami, ale i jeho současnost stojí za pozornost. Od roku 1990 město prodělalo několik významných změn, které přispěly ke zlepšení životního prostředí a značnou měrou se podílely na zkvalitnění života obyvatel. My bychom Vám, vážení internetoví čtenáři a budoucí návštěvníci města chtěli přiblížit naši nedávnou minulost i současnost. Za pozornost stojí uskutečněné akce investičního i společenského charakteru, které jsou obrazem velkého úsilí nejen zastupitelů města, ale zejména obrazem aktivity občanů.
Považujeme za užitečné zmínit že:
Ø byla provedena kanalizace na 2/3 města a vybudována čistírna odpadních vod
Ø celé město je plynofikováno
Ø vodovodní rozvody okrývají celé území
Ø kvalitní komunikace jsou jen v některých ulicích, další pořizování chodníků i povrchů ulic závisí nepřidělení finančních prostředků z dotací
Ø dopravní obslužnost je na vysoké úrovni, pravidelné linky město spojují nejen se spádovými centry, ale i odlehlejšími lokalitami
Ø hospodaření s odpadem je zajištěno pravidelnými svozy i periodickou likvidací velkoobjemového odpadu
Ø bytová výstavby má povahu rodinných domů, další výstavba je v souladu s platným územním plánem
Ø ve městě je v provozu mateřská i základní škola se všemi ročníky základního vzdělávání, včetně školní jídelny
Ø zdravotní péče je poskytována soukromými lékaři, funguje zde ordinace obvodního lékaře, dále ordinace stomatologa, gynekologa, pediatra
Ø na území města funguje v prostorách zámku Domov pro zdravotně postižené a ve stejném areálu je v nových pavilonech Domov pro seniory.
Ve městě je bohatá spolková činost na které se podílejí místní občanská sdružení i zájmové spolky. Nejpočetnější je Spolek rybářů, sportovní aktivity vyvíjí Sokol i Partas. Za ozornost stojí společensko poradenské centrum Kolpingova rodina.
Město pravidelně pořádá Anenskou pouť, festival dětských filmů i varhanní festival. Mezi další oblíbené akce patří tankový den, oslavy Dne dětí i Dne matek, Mikuláš, vánoční i velikonoční jarmark.

Příslušné NPÚ:

Národní památkový ústav Středních Čech v Praze

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí  

P8010458
P8010459
P8010461
P8010462
P8010482
P9190109
P9190112
znak smecnoCOL
vlajka Smečno vlajka
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load