Historické putování

Vyhledávání

Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
Spálené Poříčí, 335 61

Telefon:+420 371 594 654
+420 605 368 410
E-mail:Infocentrum@spaleneporici.cz
Web:www.spaleneporici.cz
Přijeďte do nejmenšího města, které kdy získalo titul Historické město roku za péči o historické památky. Přesvědčte se, že jej nedostalo náhodou. Město, které dodnes má atmosféru venkovského sídla počátku 20. století, je vstřícné a přívětivé ke svým hostům. Město dnes svým návštěvníkům nabízí k prohlídce množství opravených historických památek - renesanční zámek, 2 zámecké parky, barokní špejchar Ve Dvoře se stálou expozicí kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty (jediná v ČR), židovský hřbitov a bývalý židovský kupecký dům s oddělenými ohništi na přípravu mléčných a masných pokrmů, kostel sv. Mikuláše, barokní budovu děkanství, lidový roubený dům se zachovalou černou kuchyní (dnes celoročně otevřené Infocentrum), mlýn s funkčním mlýnským kolem, 4 barokní sochy na náměstí a další turisticky zajímavá místa. Zámkem i špejcharem Vás ochotně provede pracovnice Infocentra. Milovníci přírody naleznou v těsném okolí města krásné lesy s upravenými cestami anebo např. naučnou stezku Hvížďalka, která je dovede k malebnému rybníku a dále do obce Hořehledy. Těšíme se na Vás!
 
 

Spálené Poříčí leží 25km jižně od centra Plzně v podhůří Brd. Patří k němu 10 vesnic - místních částí, ležících v údolí potoka Bradava a přítoků Bojovky a Mítovského potoka. Dominantou Spálenopoříčska je vrch Kokšín - starého sopečného původu s nálezy stromatolitů - fosilií jednobuněčných organismů o stáří 600 mil.let.

Historie:

Původní tržní vesnice vznikla zřejmě kolonizací pány z Rožmitálu ve 13. stol., výrazný počáteční vliv celého rodu Buziců se tehdy zřejmě uplatňoval v celém regionu. R. 1239 prodal Budislav z Rožmitálu vesnici Poříčí kladrubskému klášteru, který v této době sceloval svůj rozptýlený majetek. Později klášter na svůj vliv v oblasti rezignoval a r. 1360 zde je pánem připomínán Bohuslav ze Švamberka. Švamberkové z Poříčí vytvořili městečko o 24 lánech s kostelem a zřejmě i tvrzí, které r. 1391 prodali spolu se vsí Struhaře, Lipnice, podacím právem ve Žďáře a majetky v Zárubíně, Tustově a Rakové Jindřichovi z Elstrberka a na Plané. Při dalším prodeji r. 1413 Habartovi z Vinařic je poprvé zmíněna tvrz, hospoda a mlýn.
R. 1514 městečko získalo právo týdenního trhu každou sobotu a právo usazovat řemeslníky. Kromě toho bylo nadáno snad již dříve dalšími svobodami, zmínky jsou zachovány o právu várečném, hrdelním. Zřejmě již tehdy užívalo znak - stříbrnou městskou zeď se třemi věžemi v černém poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Roupovští zde vládli až do r. 1587.
Později Poříčí získal Jan nejstarší Horčice z Prostného. Tehdy došlo k rozvoji statku, založen byl panský pivovar, ovčín a předevšímželezné hutě. Adam starší Vratislav z Mitrovic jako manžel dcery Jana Hořčice Salomény získal statek r. 1603 a postupně ho rozšířil přikoupením vsi Lhotky a zejména mirošovského statku s vesnicemi Mirošov, Skořice, Kakejcov, Mešno, Borovno, Mítov, Ujezd a Chynín. R. 1617 dal přestavět tvrz na renesanční zámek.
Rok 1620 znamenal pro městečko tragický mezník. Císařské vojsko pod vedením generála Buquoye po pětidenním pobytu při odchodu celé městečko podpálilo. Protože většina obyvatel před vojskem utekla, požár se nekontrolovaně rozšířil a způsobil naprostou zkázu. Kromě domů byl zničen i městský archiv. Po několika létech byl opraven kostel a postavena nová dřevěná fara.
Po dalších neštěstích třicetileté války se Poříčí začalo psát s přídomkem "spálené".
Do zcela zničeného Poříčí, zvaného od těch dob Spáleného, byli vrchností povoláni Židé, aby pozvedli jeho hospodářství. Již pře rokem 1670 měli svoji synagogu a hřbitov a brzy nato byl vytvořen základ otevřeného ghetta, soustředěného později do dvou ulic, vycházejících na opačných stranách z ulicového náměstí. R. 1654 mělo městečko 20 selských, 4 chalupnické a 9 tzv. zahradnických usedlostí, řemesla byla zastoupena 5 krejčími, 4 ševci, 3 hrnčíři, 2 tkalci, pekařem, punčochářem a tesařem. Stál zde mlýn Podrudní, Podhrázní, Dolejší, Hořejší, dílna na kamenec, huť, hamr, pazderna, fabrika na zbraně, nový mlýn v Lůsách, cihelna, masné krámy, pivovar a 2 hospody. R. 1655 byl založen odkazem Jiřího Zdeňka z Mitrovic chudobinec pro 6 osob.
Počátkem 18. stol. žilo v městečku v 77 domech z řemeslníků 7 ševců, 7 tkalců, 4 krejčí, 3 punčocháři, mezuláník, mydlář, 4 řezníci, 4 pekaři, 4 zedníci, cihlář, 2 tesaři, sklenář, 2 zámečníci, 3 bečváři, 5 hrnčířů, truhlář, provazník, 4 kováři, 2 koláři, sedlář, puškař, loutník, flusař a roršmíd, vrchnost zaměstnávala kováře, zahradníka, sládka, šafáře, porybného a pastýře. V 6 panských domcích žilo 7 židovských rodin v celkovém počtu 40 osob, v polovině století již 8 rodin, mezi nimi3 obchodníci plátnem, kůžemi a různým zbožím. Městečko mělo mimořádně rozvinutý průmysl, skládající se z několika hutí, flusárny a továrny na kamenec. Odkazem získal panství Albrecht Maxmilian hrabě des Fours, jeho syn však majetek zadlužil a r. 1749 prodal kapitule sv. Víta v Praze. V jejím majetku zůstalo již Poříčí natrvalo. Mimořádnou idálostí se r. 1756 stalo dočasné ukrytí svatovítského chrámového pokladu před vojáky v zámku.
Městečko se stavebně rozvíjelo, přibývalo rovněž Židů, r. 1782 bylo z celkového počtu 172 domů 12 židovských, roku 1838 již 15 domů s 18 rodinami. Z r. 1825 pochází údaj, že Židé mají krásnou synagogu a svou nemocnici. R. 1819 zde byla založena Česká čtenářská společnost, úředně povolená až po 3 letech. Velký požár r. 1838 zničil 100 domů z celkového počtu 186, ve kterých žilo 1329 obyvatel. Pracovaly zde 4 hamry na kujné železo a zbraně a vysoká pec. Městečko mělo v 19. stol. 5 výročních trhů s dobytkem a obilím. R. 1900 žilo ve 222 domech 1653 obyvatel, byla zde pošta, telegraf, záložna, chudobinec, ze spolků Měšťanská beseda, sbor hasičů, Řemeslnicko-živnostenská beseda, Matice sokolská, Národní jednota Pošumavská, Spolek vojenských vysloužilců a loterijní spolky. Pracoval zde pivovar, 3 mlýny, pila, továrny na sirky a mýdlo a 2 cihelny."
Před první světovou válkou se městečko rozrostlo o čtvrť rodinných domků na protějším svahu potoka a po válce vzniklo malé sídliště nad náměstím, průmysl byl omezen na továrnu na nábytek. Popovodni v roce 1925, která odplavila řadu domů byly postaveny nové domy na pravém břehu potoka Bradava.
V květnu 1945 osvobodila městečko americká armáda, Američané zde po krátkém boji zajali několik stovek německých vojáků.
Po roce 1948 byly stavěny převážně rodinné domky - 80. roky, nájemních bytových domů bylo postaveno jen několik. Došlo ke zchátrání veškeré infrastruktury, většina obyvatel dojížděla za prací do Plzně.
Více k historii - www.spaleneporici.cz

Současnost:

Po roce 1990 byla postavena veškerá infrastruktura - kanalizace a ČOV, vodovod, plynovod, silnice, místní komunikace. Zásadně byly dostavěna a modernizována základní škola, nově byly zřízena střední škola - dnes Církevní střední odborná škola s obory ochrana přírody a sociální služby. V roce 1992 byl střed města prohlášen městskou památkovou zónou. Byly postaveny byty pro starčí občany - 34, byty sociální - 14 a dalších více než 50 bytů. V roce 1996 získalo Poříčí opět statut města, provedlo postupnou obnovu památek, oceněnou v roce 2004 titulem "Historické město roku".
Spálenopoříčsko se zaměřuje také na rozvoj cestovního ruchu. Je zde nově k dispozici hotel s kapacitou 52 lůžek v areálu bývalého panského dvora, naučné stezky, cyklostezky - nově i Brdským vojenským prostorem k unikátním Padrťským rybníkům. Ve Sp.Poříčí jsou 4 restaurace, v okolí další , v letní sezóně je v provozu infocentrum.
Více na www.spalšneporici.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Mikroregion Nepomucko
Sdružení místních samospráv ČR

Související články

Panorama zamek iny metr
Zámek přes rybník
Zámecká brána
Náměstí v noci
Sochy na náměstí
Podzimní náměstí
Kostel sv. Mikuláše
Kostel se sochou sv. Floriána
Svatý Florián
Špejchar Ve Dvoře
Jak se žilo na Brdech - expozice špejcharu
Jiří Winter NEPRAKTA ve špejcharu
Židovský hřbitov
Židovský kupecký dům
Vodopády na Hvížďalce
Lidový roubený dům - dnes infocentrum
vlajka 600px Spalene Porici CZ flag svg
znak Spalene Porici CoA CZ
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load