Historické putování

Vyhledávání

Šternberk

Město Šternberk
Horní náměstí 78/16
Šternberk, 785 01

Telefon:+420 585 086 111
E-mail:podatelna@sternberk.cz
Web:www.sternberk.eu
Vítejte ve Šternberku, Historickém městě České republiky roku 2008. Vítejte v moravském městě, ležícím v regionu střední Moravy na úpatí pohoří Nízkého Jeseníku. Zastavte se s námi v čase a nechte se zlákat nabídkou na cestu městem s mimořádným historickým jádrem a unikátní dochovanou architekturou. Představí se vám nejen širokou paletou památek, ale také jako místo s velkou nabídkou moderních služeb. Město, v němž máte všude blízko, s bohatou historií, zajímavými kulturními a společenskými akcemi a mezinárodním sportovním soupeřením na slavné trati Ecce Homo. Zveme Vás k návštěvě hradu Šternberk – národní kulturní památky a na procházku městskou památkovou zónou za zvukového doprovodu unikátních klikotočů se zastavením v jedinečné Expozici času.
 
 

Vítejte v moravském městě Šternberku, ležícím v regionu střední Moravy na úpatí pohoří Nízkého Jeseníku. Zastavte se s námi v čase a nechte se zlákat nabídkou na cestu městem s mimořádným historickým jádrem a unikátní dochovanou architekturou. Představí se vám nejen širokou paletou památek, ale také jako místo s velkou nabídkou moderních služeb. Město, v němž máte všude blízko, s bohatou historií, zajímavými kulturními a společenskými akcemi a mezinárodním sportovním soupeřením na slavné trati Ecce Homo. Zveme Vás k návštěvě hradu Šternberk – národní kulturní památky a na procházku městskou památkovou zónou za zvukového doprovodu unikátních klikotočů. Navštivte jedinečnou Expozici času.

Město Šternberk leží na předělu Hané a úpatí Nízkého Jeseníku ve vzdálenosti 16 km severně od krajského města Olomouc. Severní a východní část města je velmi kopcovitá a směrem k jihu přechází do roviny Hornomoravského úvalu. Středem města protéká řeka Sitka, která se vlévá do Oskavy a ta dále do Moravy. Dopravně je město velmi dobře přístupné jak po dálnici Praha – Brno – Vyškov –  E 50, tak po rychlostní komunikaci Vyškov – Olomouc- Ostrava E 462 a E 442. Dobrá přístupnost je i po železnici. Poloha města je do jisté míry unikátní - tvoří ji rozhraní nížinaté a kopcovité krajiny a doslova tak vybízí k pěší turistice či cykloturistice

Podrobné informace o Šternberku jsou zveřejněny na www.sternberk.eu.


Historie:

Nejstarší zmínka o Šternberku jako městu pochází z roku 1296. Budovatelé města pravděpodobně navázali na starší podhradní osídlení gotického hradu, založeného někdy mezi lety 1253 – 1269 pány ze Šternberka. Výsady hrazeného poddanského města obdržel Šternberk ve 2. polovině 14. století od Alberta ze Šternberka, arcibiskupa magdeburského. Charakter skutečného středověkého města Šternberk získal až krátce před rokem 1376, kdy Albert II. ze Šternberka nechal vybudovat kamenné hradby. Albert II. ze Šternberka, rádce a diplomat Karla IV. a přední osobnost jeho dvora, se zasloužil rovněž o další stavební podniky ve městě, z nichž nejvýznamnější bylo založení kláštera augustiniánů kanovníků, postaveného jako protějšek rodinného sídla, duchovní centrum a zároveň místo posledního odpočinku Šternberků, které spolu s hradem vévodilo poddanskému městu.

Pro válečné útrapy a mory docházelo postupně ke snižování počtu obyvatel české národnosti. Město bylo v 16. a 17. století osídleno přistěhovalci z Německa a Slezska, kteří mu vtiskli německý ráz. V první polovině 19. století se ve městě rozvíjel textilní průmysl (zejména výroba bavlněných látek), který vyvolal stavební rozvoj Šternberka. Kolem jádra města vyrůstala od osmdesátých let 18. století nová předměstí, která se postupně stala součástí města, které se tak v podstatě rozrostlo do dnešní podoby. Ve druhé polovině 19. století se Šternberk stal okresním městem.

K hlavním dominantám města patří národní kulturní památka Státní hrad Šternberk, komplex budov bývalého augustiniánského kláštera s nepřehlédnutelným chrámem Zvěstování Panny Marie a rozsáhlý soubor restaurovaných měšťanských domů v městské památkové zóně. Hrad byl často přestavován a rozšiřován, a tak je možné zde najít prvky všech slohů -  od gotiky až po klasicismus, v roce 2001 byl vyhlášen Národní kulturní památkou. V prostorách hradu můžete vidět ojedinělý soubor kachlových kamen, nejstarší dochovanou renesanční dřevořezbu na Moravě -  Utrpení sv. Kunhuty, secesní osobní výtah a řadu dalších jedinečností, které jinde nenajdete. Od jara do podzimu se na hradě koná celá řada atraktivních akcí pro děti i dospělé, jednou z  největších akcí je tradiční rockový festival Šternberský kopec s několikatisícovou návštěvností.

Historii Šternberka najdete na tomto odkazu:

http://www.sternberk.eu/historie/chronologicky-prehled-dejin.html

Současnost:

Motto:
Historické památky a vztah k nim je náš závazek vůči našim předkům. Náš vztah k nim vypovídá o úctě, tradici, hrdosti a historii tvořenou našimi otci, babičkami, prapředky. Udržovat tyto památky v dobré kondici není vůbec jednoduché. Je to o pokoře, píli, práci, vytrvalosti a systematičnosti. A takoví chceme být.

Městská památková zóna byla ve Šternberku vyhlášena v roce 1992. Do samotného programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se město Šternberk pravidelně hlásí od roku 1997. S hrdostí zmiňujeme největší úspěchy v opakované nominaci našeho města na cenu Historické město České republiky v letech 2006, 2007 a 2008. 16. dubna 2009 byl Šternberk vyhlášen Historickým městem roku 2008.

Za poslední roky došlo k velmi pozitivním změnám vnějšího vzhledu našeho města. Šeď, neupravenost a zanedbanost byla vystřídána novým čistým a svěžím vzhledem a to díky postupné, plánovité a systematické obnově historického jádra. Ve spolupráci se soukromými vlastníky objektů jsme zprivatizovali, postupně opravili a zmodernizovali většinu domů městské památkové zóny, náročným restaurováním prošel mariánský sloup na Horním náměstí, postupně obnovujeme bývalý augustiniánský klášter, v jednom z nejkrásnějších měšťanských domů v centru města jsme vybudovali jedinečnou Expozici času, ve spolupráci s církví pomáháme při obnově kostela Zvěstování Panny Marie.

V letech 2005 a 2006 došlo k dosud největší revitalizaci centra města, která se vyšplhala na 90 milionů korun. Město si vytvořilo a realizovalo vlastní program na podporu soukromých vlastníků objektů v zóně, které byly využity na úpravy a opravy uličních fasád včetně architektonických i klempířských prvků, okenních a dveřních výplní, předzahrádek a mobiliáře. Nejen pro turisty a návštěvníky města byl uveden do provozu unikátní a netradiční informační systém městskou památkovou zónou, tzv. klikotoče a zvukové informační tabule, na které navazují zvukoví cizojazyční průvodci na Státním hradě Šternberk. Město také vybudovalo velké záchytné parkoviště pro střed města, Státní hrad Šternberk a další uživatele.

Město Šternberk je již více než 100 let spojováno se závodem automobilů do vrchu na trati Ecce Homo. Již název kopce  je svým způsobem velice originální (překlad z latiny zní "Ejhle člověk") a jako kdyby předurčoval slavnou historii tohoto závodu. První zmínka o Ecce homo jako závodě je z  konce 19. století, kdy bylo rozhodnuto uspořádat soutěž spolehlivosti a tzv. konkurenční jízdy na trase Vídeň – Vratislav – Vídeň. První závod se pak jel v roce 1905, trvalé zařazení závodu do seriálu Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu se počítá od roku 1981. Každoročně se ve Šternberku jezdí v červnu mistrovství Evropy  a v září závod historických vozidel  Ecce Homo Historic.

Šternberku se také říká „město hodin“. Město úspěšně navázalo na již minulou hodinářskou tradici a muzeum hodin, které bylo ve Šternberku do roku 2000.

Dne 11. 11. 2011 v 11 hodin se otevřely brány originální Expozice času, která prezentuje návštěvníkům vše o čase a jeho měření, od vesmírného zrození času až po atomové hodiny a nejmodernější metody měření času.

Šternberk je městem kultury. Obyvatelé města mohou využít širokou nabídku akcí a pořadů na hradě Šternberk, v prostorách bývalého augustiniánského kláštera, v Expozici času nebo v Městském klubu. K dispozici je kino i letní scéna, která nabízí promítání v letním období.

Krásy přírody jsou dalším důvodem, proč Šternberk a jeho blízké okolí navštívit, turisté mohou objevovat zdejší atraktivní stezky pro pěší turistiku a cykloturistiku, anebo jen relaxovat u pramene Těšíkovské kyselky, koupeli v přírodě či na městském koupališti.  Široká je i nabídka sportovních klubů a oddílů, např. T.J. Sokol Šternberk, Fotbalového klubu s novou umělou hrací plochou, zimní stadion, motokros, bojové sporty, atletický klub a řada dalších. Ke koupání slouží obyvatelům města Šternberka městské koupaliště, které nabízí plavecké dráhy 25 m, dětské brouzdaliště, tobogán, skluzavky a hřiště s umělým povrchem. Oblíbené rekreační centrum Šternberska je přírodní koupaliště v Dolním Žlebu, dále přírodní koupaliště v Babicích a Dalovské jezírko, které vzniklo zatopením lomu.

Pozvánka na nejvýznamnější akce:

Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu Ecce – červen

Město v pohybu – doprovodný program Ecce Homo – červen

Šternberský kopec – hudební festival na hradě - červenec 

Šternberské slavnosti a Ecce Homo Historic – září  


Videopozvánka do města zde: http://www.sternberk.eu/videopozvanka-do-sternberka.html

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
Národní síť Zdravých měst ČR
Asociace turistických informačních center ČR
Mikroregion Šternbersko 

Šternberk
znak města
veduta města z roku 1727
nejstarší listina
Šternberk v roce 1857
hrad
bývalý augustiniánský klášter
bývalý augustiniánský klášter
morový sloup a stará radnice
klášter-kostel-hrad
hrad
hrad
chrám Zvěstování Panny Marie
chrám Zvěstování Panny Marie
chrám Zvěstování Panny Marie
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
DSC 7839 filtered
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
procházka městskou památkovou zónou
Expozice času
Expozice času
Expozice času
Expozice času
Expozice času
Expozice času
Expozice času
Zelená budka, oblíbené vyhlídkové místo nad městem
Těšíkovská kyselka
Tyršovy sady
trať Ecce Homo
trať Ecce Homo
Dalov
Altán v Tyršových sadech
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load