Historické putování

Vyhledávání

Chomutov

Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
Chomutov, 430 01

Telefon:+420 474 637 111
E-mail:podatelna@chomutov-mesto.cz
Web:chomutov-mesto.cz
Statutární město Chomutov leží v západní části Ústeckého kraje na úpatí Krušných hor. Jeho katastrální rozloha zaujímá 29,26 km2. Chomutov má přes 50 tisíc obyvatel, ale svou zástavbou je prakticky spojen se sousedním Jirkovem, takže je centrem aglomerace se zhruba 70 tisíci obyvateli. Správní obvod Chomutova má ještě o 15 tisíc obyvatel víc. Chomutov vznikl v 10. nebo 11. století coby slovanská osada na místě, kde se obchodní cesta z Prahy do Lipska křížila s cestou podél Krušných hor. Z výhodné polohy těží dosud, nachází se jen 82 kilometrů od okraje hlavního města a 21 kilometrů od hraničního přechodu s Německem Hora Svatého Šebestiána. Je i důležitým železničním uzlem, leží na koridoru procházejícím z Chebu podél Krušných hor až do Děčína.
 
 

HISTORIE

První písemná zmínka o Chomutovu pochází z roku 1252. Tehdy Fridrich, syn Načeratův, věnoval město řádu německých rytířů, což doložil latinsky psanou darovací listinou. Chomutov se stal centrem největšího řádového dominia v Čechách a na Moravě a sídlem zemského komtura. Pod vládou řádu se Chomutov stal prosperujícím středověkým městem s řadou privilegií. Prohranou bitvou u Grunwaldu oslabení němečtí rytíři o město přišli v roce 1411, kdy jim král Václav IV. zabavil většinu majetku v českých zemích. Přesto Chomutov zůstal německý, a tak se o deset let později postavil husitskému vojsku, za což po dobytí tvrdě zaplatil vyrabováním a pobitím obránců i civilního obyvatelstva. Poté město střídalo šlechtické majitele; naposledy jimi byli Hasištejnové z Lobkovic, kteří ve městě prosazovali tvrdou rekatolizaci a v roce 1589 zde založili jezuitskou kolej. Roku 1591 se měšťané proti jezuitům vzbouřili a vyplenili jejich sídlo, za což byli dva z vůdců vzpoury popraveni. Zcela nová etapa v životě města nastala v roce 1605, kdy se Chomutovští vykoupili z poddanství a Chomutov se tak zařadil mezi svobodná královská města.

Od konce 19. století se Chomutov postupně profiloval v průmyslové město. Bouřlivé období rozvoje nastalo s otevřením hnědouhelných dolů v okolí města, založením železáren a napojením na železnici. Roku 1890 se v chomutovských Mannesmannových závodech jako na prvním místě na světě začaly vyrábět bezešvé ocelové trubky. Po roce 1945 byl proveden odsun velké části Němců, kteří do té doby tvořili většinu obyvatel města. V 60. až 80. letech 20. století došlo v Chomutově k rozsáhlé přestavbě, která se naštěstí výrazněji nedotkla historického jádra, jež je od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Nejvýznamnější architektonickou památkou je raně gotický kostel svaté Kateřiny, který je zároveň nejstarší stavbou ve městě. Jeho nejstarší část pochází z druhé třetiny 13. století, velké presbyterium, které vystupuje do náměstí 1. máje, bylo postaveno v roce 1281. Kostel později sloužil jako zámecká kaple, od počátku 19. století do roku 1989 zde bylo skladiště. Rekonstrukce této památky byla dokončena v roce 2002. Ke kostelu těsně přiléhá původní řádová komenda, později zámek, dnes městská radnice. Její nejcennější částí je běžně nepřístupná klenotnice s nástěnnými a stropními malbami znázorňujícími výjevy z legendy o Tobiášovi a sály zaklenuté sklípkovou klenbou v přízemí.

Také další cenné architektonické památky jsou soustředěny v prostoru centrálního náměstí 1. máje. Na jeho horní hraně, hned vedle děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie se do výšky 53 metrů tyčí městská věž s vyhlídkovým ochozem ve výšce 28 metrů. Dostavěna byla v roce 1525 nad starší předsíní, ve které je bohatá sklípková neboli diamantová klenba. Touto nevšední klenbou je uzavřeno i točité schodiště, a to jako jediné v Čechách. Uprostřed horní části náměstí se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice postavený postupně v letech 1697 až 1732 z nadace pekařské rodiny Wolfovy. Mezi spodní stranou náměstí a říčkou Chomutovkou se rozkládá areál tvořený kostelem svatého Ignáce, bývalým jezuitským gymnáziem s hvězdářskou věží a řádovou kolejí. Komplex budov byl vystavěn mezi lety 1590 a 1671 a je památkou na rod Hasištejnů z Lobkovic, zejména na jeho čelného představitele Jiřího Popela, nejvyššího hofmistra Království českého, který jezuity do Chomutova přivedl. Z měšťanských domů na náměstí 1. máje stojí za pozornost zejména pozdně gotický dům zvaný Collinův, jenž vyniká především sklípkovou klenbou z 90. let 15. století nacházející se v loubí na náměstí i v sálech přízemí domu. Na okraji městské památkové zóny v Hálkově ulici stojí kostel svatého Ducha, v Lipské ulici asi 2 kilometry od centra zase kostel svaté Barbory. Architektonickou zajímavostí Chomutova jsou tři robustní osmnáctipatrové budovy s mezonetovými byty na sídlišti Březenecká. Tyto takzvané experimenty jsou jedinou realizací podle vzoru staveb světoznámého architekta Le Corbusiera v bývalém východním bloku.

SOUČASNOST

Pro mnohé překvapivá je skutečnost, že Chomutov v oblasti turismu těží především z atrakcí přírodního charakteru. V létě je největším magnetem pro návštěvníky města rekreační areál Kamencového jezera. Je zde vše, co je pro příjemné prožití letních dnů potřeba - ubytování (hotel, chatky, autokemp), stravování (restaurace, kiosky) i sportovní vyžití (vodní lyžařský vlek s nejdelším okruhem v ČR, minigolf, tenis, stolní tenis, nohejbal, volejbal, kuželky). Kamencové jezero je co do složení vody světovou raritou. Je to vlastně zatopený důl na kamenec, proto voda obsahuje dusitany, dusičnany, chloridy, amoniak a železo. Tato voda je lidskému zdraví velmi prospěšná, a protože se v ní nedaří sinicím, je také celosezonně vhodná ke koupání.

V těsném sousedství jezera se nachází rozlohou největší zoologická zahrada v Česku. Podkrušnohorský zoopark je specializovaný na oblast palearktu zahrnujícího území Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných zvířat, a území severní Afriky. V unikátně členěném přírodním prostředí návštěvníci mohou sledovat tuleně, losy, pižmoně, medvědy, rosomáky, vlky a jiné šelmy, ale také třeba hady, ptáky nebo opice. Celkem zde žije více než 160 druhů zvířat v souhrnném počtu okolo jednoho tisíce jedinců. Z doplňkových služeb lze využít svezení Lokálkou Amálkou po areálu zooparku nebo Safari expresem v první eurosafari v ČR. Pro děti je připravena kontaktní zoo a dětské hřiště nebo třeba projížďky na ponících.  Součástí zooparku je skanzen Stará Ves s ukázkami lidové architektury Krušnohoří.

Oblíbeným výletním místem Chomutovanů i návštěvníků města je Bezručovo údolí navazující svým jižním okrajem na městskou zástavbu. Jedná se o nejdelší a nejhlubší údolí Krušných hor, které na základě svých přírodních hodnot bylo roku 2002 vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha parku je přibližně 6 500 ha, nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 380 až 850 m n. m. Do Bezručova údolí se lze vydat pěšky po turistických značkách nebo na kole. Hojně využívaná chodci, cyklisty nebo in-line bruslaři je šestikilometrová cyklostezka s možností občerstvení na Prvním nebo Druhém mlýně.

Sportovní vyžití obyvatel města se soustřeďuje především do nově vybudovaného centra sportu a volného času, které vzniklo s významným přispěním peněz Evropské unie na místě bývalých kasáren na Zadních Vinohradech. Funguje zde kino se dvěma sály, fotbalový i atletický stadion, akvapark s bazénem i množstvím vodních atrakcí a také zimní stadion s tréninkovou halou. Okolí Chomutova tvoří ideální prostředí pro provozování turistiky a cykloturistiky. Pětačtyřicetikilometrová vzdálenost od Klínovce a podstatně kratší od několika menších lyžařských areálů v Krušných horách činí z Chomutova výhodný výchozí bod pro milovníky lyžování.

Občanská vybavenost města je na úrovni odpovídající potřebám obyvatel, a to i sousedního Jirkova, s nímž je Chomutov propojen sítí trolejbusových a autobusových linek MHD. Ve městě se nachází jedna z krajských nemocnic, oblastní muzeum a několik středních škol v čele s gymnáziem a průmyslovou školou, které mají bohatou historii. Pestré jsou možnosti nakupování. Bohatá je nabídka sportovních, kulturních a společenských akcí. K tradičním a hojně navštěvovaným patří dubnové Chomutovské slavnosti nebo červnový multikulturní festival Otevřeno, stejně jako prosincové Chomutovské Vánoce s rozsvícením vánočního stromu a výzdoby, vánočními trhy a kulturním programem na náměstí.

Památková zóna - městská věž
Historická radnice, konkrétně kancelář primátora
Tobiášova legenda na stropě klenotnice na historické radnici
Kostel sv. Barbory v Horní Vsi
Hvězdářská věž, dominanta bývalého jezuitského areálu
Památková zóna - zbytky městského opevnění
Klenba kostela svaté Kateřiny, nejcennější architektonické památky města
Interiér kostela sv. Kateřiny
spodní část náměstí s hotelem Royal, kde v roce 1813 proběhlo jednání tří panovníků protinapoleonské
Vstupní portál domu U Dvou medvídků
Městské divadlo
Sochařská výzdoba před bývalým jezuitským gymnáziem, dnes oblastním muzeem
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load